Schimb de experiență între reprezentanții autorităților de integritate din România și Republica Moldova

Inspectori de integritate din Republica Moldova și România s-au întâlnit astăzi, 22 octombrie, la Chișinău pentru a face schimb de experiență și practici despre procedura de control al averilor și al intereselor personale, privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor. Partea română este reprezentată de Horațiu PĂTRAȘCU, judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, Nicoleta CREȚU și Mădălina VLASĂ, inspectori de integritate din cadrul Agenției Naționale de Integritate din România.

În particular, în cadrul evenimentului din 22-23 octombrie, inspectorii de integritate și judecători din România vor împărtăși experiența lor privind inițierea procedurii de verificare, inclusiv temeiurile pentru inițierea acesteia; legalitatea inițierii controlului în baza unei petiții anonime; controlul averii și a intereselor personale și identificarea averii nejustificate. Inspectorii de integritate vor mai discuta calcularea diferenței substanțiale între venit și avere pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică; precum și despre cine sunt alte persoane, decât subiectul controlului, asupra cărora se extinde controlul; probarea calităților de concubin/concubină și beneficiar efectiv.

Specialiștii din România vor vorbi despre experiența lor privind modalitatea de dispunere a expertizelor pentru clarificarea neconcordanțelor dintre valoarea declarată și valoarea reală a bunurilor menționate în declarație, precum și privind identificarea tranzacțiilor fictive, în scopul ascunderii averii nejustificate, prin încheierea contractelor de vânzare–cumpărare la preț diminuat sau prin încheierea contractelor de donație. Alte subiecte actuale vor fi procedura de confiscare a averii nejustificate și procedura de sancționare contravențională a demnitarilor care beneficiază de imunitate; asigurarea transparenței instituționale ce se referă la activitatea de control și interacțiunea cu mass-media și societatea civilă.

Întrunirea curentă vine în continuarea discuțiilor dintre reprezentanții Autorității Naționale de Integritate din Republica Moldova cu reprezentanții Agenției Naționale de Integritate și judecători din România privind integritatea în exercitarea funcției, realizarea controlului averii și al intereselor personale, respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, organizate în primăvara acestui an.

Acest eveniment este organizat în cadrul proiectului „Promovarea statului de drept și consolidarea integrității în Republica Moldova” implementat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova în parteneriat cu Expert Forum România, cu suportul financiar al Ambasadei Regatului Țărilor de Jos.