Publicații
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА В ЕВРОПЕЙСКОМ СУДЕ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В 2021 ГОДУ
2022/03/02
(draft) Raport de monitorizare: „Activitatea Consiliului de Integritate (1 august 2016 – 31 decembrie 2021)”
2022/02/22
Republic of Moldova at the European Court of Human Rights in 2021
2022/02/16
Republica Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în 2021
2022/01/26
(draft) Studiul „Judecarea și sancțiunile aplicate în cauzele de corupție – cât de uniformă este practica judecătorească?”
2022/01/25
DE LA HOTĂRÂRI JUDECĂTOREȘTI LA JUSTIȚIE: Cum asigurăm o mai bună motivare a hotărârilor judecătorești în Republica Moldova?
2021/10/22
Justiția Republicii Moldova în cifre – o privire comparativă (2021)
2021/10/07
(draft) De la hotărâri judecătorești la justiție – Cum asigurăm o mai bună motivare a hotărârilor judecătorești
2021/09/28
2021/09/16
Promovarea procurorilor: de la lege la realitate (1 ianuarie 2019 – 31 mai 2021)
2021/09/16
Inteligența artificială și rolul actorilor societății civile — cazul Republicii Moldova
2021/05/25
(En) Communication in accordance with Rule 9.2 of the Rules for the supervision of the execution of judgments – OLARU and others v. MOLDOVA
2021/04/24
2021/02/05
Republica Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în anul 2020
2021/01/29
2021/01/29
(RU) Республика Молдова в Европейском Суде по правам человека в 2020 году
2021/01/29
Sondaj: Percepţia judecătorilor, procurorilor și avocaţilor privind reforma în justiţie și combaterea corupţiei
2020/12/16
2020/12/16
Procedura de obținere a statutului de utilitate publică pentru organizațiile necomerciale
2020/12/10
(RU) Процедура получения статуса общественной пользы некоммерческими организациями
2020/12/10
Organizațiile necomerciale din Republica Moldova în cifre
2020/11/30
Ghid pentru organizațiile societății civile privind implicarea în procesul legislativ
2020/11/27
Sumarul discuțiilor din cadrul Forumului din 2020 privind justiția și anticorupția
2020/11/24
2020/11/24
(RU) Руководство для неправительственных организаций по участию в законодательном процессе
2020/11/20
1 2 3 »»