Link-uri

Autorități publice

Guvernul Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Preşedinția Republicii Moldova

Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Curtea Constituţională a Republicii Moldova

Consiliul Superior al Magistraturii

Institutul Naţional al Justiţiei

Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova

Portalul instanțelor de judecată

Procuratura Generală a Republicii Moldova

Consiliul Superior al Procurorilor

Uniunea Avocaților din Republica Moldova

Oficiul Avocatului Poporului

Legislația Republicii Moldova

Mass-media

Radio Europa Liberă

Radio Chișinău

Teleradio Moldova

Publika

TV 8

Jurnal TV

Prime

Ziarul de Gardă

Adevărul

Ziarul Național

Info-Prim Neo

Unimedia

Newsmaker

Moldova.org

Agora.md

Cotidianul

 

Ambasade și Misiuni în Republica Moldova

Ambasada Germaniei în Moldova

Ambasada SUA în Moldova

American Bar Association / Rule of Law Initiative

Ambasada Suediei în Moldova

Banca Mondială în Moldova

Consiliul Europei, oficiul în Moldova

Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova

Misiunea Norvegiană de Experţi pentru Promovarea Supremaţiei Legii în Moldova (NORLAM)

Misiunea OSCE în Moldova

United Nations Moldova

USAID Moldova

 

Organizații internationale

Consiliul Europei

Comitetul European pentru Prevenirea Torturii (CPT)

Comisia de la Veneţia

Grupul Statelor contra Corupţiei (GRECO)

Organizația Națiunilor Unite

 

Tribunale internaționale

Curtea Europeană a Drepturilor Omului

Executarea Hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului

Baza de date a hotărârilor CtEDO (HUDOC)

Curtea Internațională de Justiție

Curtea Inter-Americană a Drepturilor Omului

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Curtea Penală Internațională

 

Organizații non-guvernamentale din Republica Moldova

Alianţa ONG-urilor în domeniul Protecţiei Sociale a Copilului şi Familiei

Ambasada Drepturilor Omului

Amnesty International Moldova

Asociaţia obştească "Juriştii pentru drepturile omului"

Asociaţia obştească "Promo-LEX"

Asociația pentru Democrație Participativă

Asociația pentru Politică Externă

Caritas Moldova

Centrul Analitic Independent ”Expert-Grup”

Centrul de analiză și prevenire a corupției (CAPC)

Centrul de asistenţă juridică pentru persoane cu disabilităţi

Centrul de Drept al Femeilor

Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului

Centrul de Informaţii „Gender DOC-M”

Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii "Memoria"

Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CREDO)

Centrul Internațional „La Strada”

Centrul Naţional al Romilor

Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului Faţă de Copii

Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”

Centrul pentru Jurnalism Independent

Coaliţia Nediscriminare

Consiliul Național al ONG-urilor din Republica Moldova

Consiliul Național al Tineretului din Moldova

Consiliul Național pentru Participare

Consiliul pentru Prevenirea şi Eliminarea Discriminării şi Asigurarea Egalităţii

Fundaţia Soros-Moldova

Fundaţia Est-Europeană Moldova

IDIS Viitorul

Institutul de Politici Publice

Institutul de Reforme Penale

Institutul pentru Drepturile Omului

Transparency International Moldova