Opinie cu privire la proiectul de lege nr. 298 pentru modificarea Legii cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii nr. 947/1996 (art.3, 5, 8’1, ș.a.)