Experți ai Consiliului Europei îndeamnă Parlamentul Republicii Moldova să adopte proiectul de lege nr.109 privind organizațiile necomerciale

„Proiectul de lege privind organizațiile necomerciale, dacă ar fi adoptat în versiunea curentă, ar fi o îmbunătățire binevenită cadrului legal al sectorului non-profit, deoarece creează un instrument unic de guvernare al acestora și soluționează  o serie de probleme existente”. De această părere sunt experții Consiliului Europei, Anna RURKA, Președinta Conferinței Organizațiilor Internaționale Neguvernamentale (INGO) și Jeremy McBRIDE, Președintele Consiliului de Experți privind dreptul ONG-urilor din cadrul Conferinței INGO ale Consiliului Europei. Aceștia au lansat astăzi, 7 mai 2020, un apel public către Parlamentul Republicii Moldova prin care îndeamnă Parlamentul să voteze proiectul de lege nr.109 privind organizațiile necomerciale (ONC).

Experții europeni apreciază reglementările aduse prin noul proiect, în special: posibilitatea tuturor persoanelor, indiferent de cetățenie sau viza de reședință, de a fonda sau de a fi membri ai organizațiilor necomerciale, de a deveni conducători sau membri ai consiliilor de administrare ale acestora; posibilitatea persoanelor juridice de a crea organizații necomerciale; precum și înlăturarea anumitor limitări și restricții privind posibilitatea exercitării libertății de asociere de către funcționari publici. Proiectul, de asemenea, limitează posibilitatea de intervenție a funcționarilor de stat în funcționarea internă a organizațiilor necomerciale.

Experții consideră că prevederile proiectului de lege corespund  standardelor europene privind libertatea de asociere și că adoptarea acestora ar facilita exercitarea liberă a acestui drept în Republica Moldova. Mai mult, adoptarea proiectului de lege ar servi drept un bun exemplu pentru alte țări din regiune. Experții fac trimitere inclusiv la Recomandarea CM / Rec (2018)11 a Comitetului Miniștrilor pentru toate statele membre ale Consiliului Europei, prin care se subliniază importanța asigurării unui cadru legal și  a unui mediu politic și public favorabil pentru organizațiile societății civile.

Apelul a fost lansat în contextul relansării procedurii de definitivare de către Comisia juridică, numiri și imunități a proiectului de lege no. 109 privind organizațiile necomerciale, adoptat în prima lectură la 3 mai 2018.  Apelul original în limba engleză este disponibil aici:

La 30 aprilie 2020, peste 40 de organizații ale societății civile au adresat un demers similar Parlamentului, în care au cerut votarea proiectului în lectură finală, fără admiterea amendamentelor care ar îngreuna activitatea organizațiilor necomerciale, precum și să consulte organizațiile societății civile cu privire la orice propunere de modificare a proiectului într-o manieră transparentă și incluzivă.

Organizațiile societății civile cer Parlamentului transparență decizională reală în procesul de definitivare a noii legi ONC

44 de organizații ale societății civile (OSC) salută intenția Parlamentului de a definitiva proiectul de lege cu privire la organizațiile necomerciale (Legea ONC) și solicită desfășurarea consultațiilor într-un mod transparent și cu implicarea tuturor organizațiilor relevante ale societății civile. Printr-un apel adresat Parlamentului la 30 aprilie 2020, OSC-urile își exprimă speranța că, în special, în condițiile actualei pandemii COVID-19, autoritățile vor demonstra o abordare proactivă și incluzivă, astfel încât opiniile tuturor OSC-urilor relevante din perspectiva expertizei și a domeniului de activitate să poată fi transmise autorităților în termenii stabiliți.

OSC-urile solicită Parlamentului publicarea în timp real a versiunii actualizate a proiectului legii, a amendamentelor înregistrate, precum și a tuturor opiniilor, comentariilor sau obiecțiilor depuse pe pagina Parlamentului dedicată proiectului; consultarea transparentă și incluzivă a OSC-urilor relevante și care s-au implicat și până acum în procesul de elaborare a acestei legi, cu privire la orice propunere de modificare a proiectului (inclusiv membrii Platformei consultative a reprezentanților societății civile pe lângă Parlamentul Republicii Moldova, membrii Platformei Naționale a Forumului Societății civile din Parteneriatul Estic); facilitarea participării în regim online a OSC-urilor și cu precădere a tuturor membrilor grupului de lucru care a contribuit la elaborarea proiectului de lege, la ședința Comisiei juridice, numiri și imunități la care va fi discutat proiectul de lege; și adoptarea neîntârziată în lectură finală a proiectului Legii cu privire la organizațiile necomercialepăstrând toate prevederile care țin de libertatea de exprimare, posibilitatea de a promova politici publice sau de a accesa fonduri externe de către organizațiile necomerciale.

Adoptat în prima lectură în urmă cu aproape doi ani, la 3 mai 2018, Proiectul legii ONC vine să îmbunătățească considerabil cadrul de funcționare a OSC-urilor în ceea ce ține de crearea, organizarea și funcționarea OSC-urilor. Acesta simplifică înregistrarea organizațiilor necomerciale și înlătură structura rigidă de organizare internă a organizațiilor necomerciale impusă de legislația actuală. Proiectul limitează posibilitățile de a exercita presiuni abuzive asupra organizațiilor necomerciale și exclude limitările nejustificate pentru fondarea organizaților necomerciale de către anumite categorii de persoane. În ceea ce privește activitatea politică, acesta instituie interdicția absolută pentru organizațiile necomerciale de a susține candidații în alegeri și instituie limite clare privind relațiile dintre organizațiile necomerciale și partidele politice. Proiectul, de asemenea, instituie legislația cadru privind finanțarea sau susținerea de către stat a organizațiilor necomerciale, un domeniu reglementat insuficient de către legislația actuală. Acesta nu impune reînregistrarea organizațiilor necomerciale și nu limitează finanțarea externă a acestora.

La 3 martie 2020 peste 20 de OSC-uri au adresat un demers similar Parlamentului, în care au cerut votarea proiectului în lectură finală, fără admiterea amendamentelor care ar îngreuna activitatea organizațiilor necomerciale, precum și să consulte organizațiile societății civile cu privire la orice propunere de modificare a proiectului într-o manieră transparentă și incluzivă.

La 15 aprilie curent, Comisia Juridică, numiri și imunități din cadrul Parlamentului Republicii Moldova a expediat o scrisoare unor organizații ale societății civile, prin care solicită opinia acestora în vederea definitivării proiectului de lege cu privire la organizațiile necomerciale.

Adoptarea legii ONC face parte din Planul Național de Acțiuni privind implementarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană 2017-2019. Proiectul a fost elaborat de un grup de lucru creat de Ministerul Justiției în martie 2016, din care au făcut parte și reprezentanți ai societății civile.

Apelul public în limba română este disponibil AICI.

Apelul public în limba engleză este disponibil AICI