Experți ai Consiliului Europei îndeamnă Parlamentul Republicii Moldova să adopte proiectul de lege nr.109 privind organizațiile necomerciale

„Proiectul de lege privind organizațiile necomerciale, dacă ar fi adoptat în versiunea curentă, ar fi o îmbunătățire binevenită cadrului legal al sectorului non-profit, deoarece creează un instrument unic de guvernare al acestora și soluționează  o serie de probleme existente”. De această părere sunt experții Consiliului Europei, Anna RURKA, Președinta Conferinței Organizațiilor Internaționale Neguvernamentale (INGO) și Jeremy McBRIDE, Președintele Consiliului de Experți privind dreptul ONG-urilor din cadrul Conferinței INGO ale Consiliului Europei. Aceștia au lansat astăzi, 7 mai 2020, un apel public către Parlamentul Republicii Moldova prin care îndeamnă Parlamentul să voteze proiectul de lege nr.109 privind organizațiile necomerciale (ONC).

Experții europeni apreciază reglementările aduse prin noul proiect, în special: posibilitatea tuturor persoanelor, indiferent de cetățenie sau viza de reședință, de a fonda sau de a fi membri ai organizațiilor necomerciale, de a deveni conducători sau membri ai consiliilor de administrare ale acestora; posibilitatea persoanelor juridice de a crea organizații necomerciale; precum și înlăturarea anumitor limitări și restricții privind posibilitatea exercitării libertății de asociere de către funcționari publici. Proiectul, de asemenea, limitează posibilitatea de intervenție a funcționarilor de stat în funcționarea internă a organizațiilor necomerciale.

Experții consideră că prevederile proiectului de lege corespund  standardelor europene privind libertatea de asociere și că adoptarea acestora ar facilita exercitarea liberă a acestui drept în Republica Moldova. Mai mult, adoptarea proiectului de lege ar servi drept un bun exemplu pentru alte țări din regiune. Experții fac trimitere inclusiv la Recomandarea CM / Rec (2018)11 a Comitetului Miniștrilor pentru toate statele membre ale Consiliului Europei, prin care se subliniază importanța asigurării unui cadru legal și  a unui mediu politic și public favorabil pentru organizațiile societății civile.

Apelul a fost lansat în contextul relansării procedurii de definitivare de către Comisia juridică, numiri și imunități a proiectului de lege no. 109 privind organizațiile necomerciale, adoptat în prima lectură la 3 mai 2018.  Apelul original în limba engleză este disponibil aici:

La 30 aprilie 2020, peste 40 de organizații ale societății civile au adresat un demers similar Parlamentului, în care au cerut votarea proiectului în lectură finală, fără admiterea amendamentelor care ar îngreuna activitatea organizațiilor necomerciale, precum și să consulte organizațiile societății civile cu privire la orice propunere de modificare a proiectului într-o manieră transparentă și incluzivă.