Cu mai puține cereri depuse la CtEDO, dar în top după numărul de cereri pendinte și hotărâri pronunțate

Chiar dacă în 2020 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a primit cel mai mic număr de cereri îndreptate împotriva Moldovei din ultimii 12 ani - 523 de cereri, Moldova se află pe locul 9 din cele 47 de țări membre ale Consiliului Europei după numărul de cereri adresate, se arată în analiza statisticii cauzelor moldovenești la CtEDO, efectuată de Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM).

Potrivit documentului, numărul mai mic de cereri în 2020 nu a schimbat statistica ultimilor ani și moldovenii s-au adresat la CtEDO de 3 ori mai des decât media europeană.

În 2020, CtEDO a pronunțat 32 hotărâri în cauzele moldovenești, Moldova fiind pe locul 7 din cele 47 de țări membre ale Consiliului Europei după numărul de hotărâri pronunțate. În cele 32 de hotărâri pronunțate în 2020, CtEDO a constatat 50 de violări ale Convenției Europene pentru Drepturile Omului (CEDO), majoritatea cărora se referă la activitatea judecătorilor. 15 din cele 50 de violări ale CEDO (30%) se referă la un singur articol al CEDO - art. 6 (dreptul la un proces echitabil).

Violari cedo 2020

Până la 31 decembrie 2020, CtEDO a pronunţat 473 de hotărâri în cauzele moldoveneşti. La acest capitol, Moldova devansează cu mult Germania, Spania, Portugalia sau Olanda, ţări care au aderat la CEDO cu mult timp înaintea Moldovei şi au o populaţie cu mult mai mare decât țara noastră.

În baza hotărârilor pronunțate în 2020, Republica Moldova a fost obligată să plătească EUR 2,102,675 (în total din 1997 - peste EUR 19,263,793.44).

La 31 decembrie 2020, 1,054 de cereri moldovenești așteptau să fie examinate și peste 95% dintre acestea au şanse mari de succes. Acest număr este aproape egal cu numărul total de cereri în baza cărora Moldova a fost condamnată în cei 23 de ani de când persoanele se pot plânge la CtEDO împotriva Moldovei.

Cauze pendinte cedo 2020

Nota analitică privind cauzele moldovenești la CtEDO poate fi descărcată aici.

Documentul a fost elaborat în cadrul proiectului „Asigurarea implementării în Moldova a unor standarde mai bune în domeniul drepturilor omului” implementat de CRJM cu susținerea financiară a Ambasadei Olandei.

Înregistrarea conferinței de presă în cadrul căreia au fost prezentate datele statistice privind cauzele moldovenești la CtEDO este disponibilă aici.

 

Moldova – în topul țărilor cu cele mai multe cereri și condamnări la CtEDO

În anul 2019, Republica Moldova a fost pe locul 5 în topul țărilor împotriva cărora Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a pronunțat cele mai multe hotărâri. De asemenea, în 2019 moldovenii s-au adresat la CtEDO de 3.4 ori mai des decât media europeană. Această constatare au făcut-o experții Centrului de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) în urma analizei Raportului de activitate al CtEDO pentru anul precedent.

În anul 2019, CtEDO a pronunțat 54 de hotărâri în cauze moldovenești, Moldova plasându-se pe locul cinci din cele 47 de țări membre ale Consiliului Europei. La acest capitol, Moldova devansează cu mult Germania, Spania sau Olanda, țări care au aderat la Convenția Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO) cu mult timp înaintea Moldovei și au o populație cu mult mai mare decât cea a Moldovei. În total împotriva Republicii Moldova au fost pronunțate 441 de hotărâri. Cel mai frecvent Moldova a fost condamnată de CtEDO pentru felul în care judecătorii sau procurorii au aplicat legea.  

16 din 54 de hotărâri pronunțate de CtEDO împotriva Moldovei (aproximativ 30%), au fost cu privire la violarea drepturilor omului în regiunea transnistreană. În 2 din cele 16 hotărâri pe lângă Federația Rusa a fost condamnată și Republica Moldova. Cele 16 hotărâri se referă la 34 de cauze depuse la CtEDO.

Astfel în cauza Filin împotriva Moldovei și Rusiei, statul nostru a fost condamnat pentru neonorarea obligației pozitive de a preveni reținerea reclamantului de către reprezentanții miliției transnistrene, iar în cauza Negruță pentru favorizarea și contribuția la reținerea și transmiterea reclamantului către miliția transnistreană.

La 31 decembrie 2019, 1,056 de cereri moldovenești încă așteptau să fie examinate, dintre care peste 95% au șanse mari de succes. Acest număr depășește numărul total de cereri în baza cărora Moldova a fost condamnată în cei 22 de ani de când persoanele se pot plânge la CtEDO împotriva Moldovei.

Conform raportului CtEDO pentru anul 2019, pe parcursul anului trecut Curtea a primit cel mai mic număr de cereri îndreptate împotriva Moldovei din ultimii 12 ani. Raportat la populația țării, acesta este foarte mare, Moldova plasându-se pe locul 6 din 47 de țări.

În baza tuturor hotărârilor și deciziilor pronunțate până la 31 decembrie 2019, Republica Moldova a fost obligată să plătească peste EUR 17.1 milioane (EUR 537,000 doar în 2019).

Nota analitică privind situația dosarelor moldovenești la CtEDO poate fi descărcată aici. Notele analitice pentru anii precedenți (2010-2018) pot fi găsite pe pagina web a CRJM.

https://www.slideshare.net/NicoletaCojuhari/republica-moldova-la-curtea-europeana-a-drepturilor-omului

Nota analitică a fost elaborată în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă”, implementat de CRJM cu suportul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

Privește mai jos transmisiunea video a conferinței de presă organizată de CRJM și Promo-LEX cu tema „Statistica privind situația Republicii Moldova la CtEDO în anul 2019)

22 ani de CEDO în Republica Moldova

Cu 22 de ani în urmă, la 12 septembrie 1997, Republica Moldova a devenit parte la Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO). Republica Moldova s-a angajat să respecte drepturile garantate de aceasta şi a recunoscut jurisdicţia Curţii Europene a Drepturilor Omului (CtEDO).

Din 1997 până la 31 decembrie 2018, CtEDO a înregistrat peste 14,200 de cereri îndreptate împotriva Moldovei. Dintre acestea 1,204 încă aşteptau să fie examinate. În ceea ce priveşte numărul cererilor pendinte, Moldova este pe locul 11 din cele 47 de ţări membre ale CEDO.

Până în prezent, CtEDO a pronunţat 420 hotărâri în cauzele moldovenești, dintre care 33 în primele 9 luni ale anului 2019. Cele mai frecvente tipuri de violări constatate de CtEDO în cauzele moldoveneşti sunt neexecutarea hotărârilor judecătoreşti, maltratarea, anchetarea inadecvată a maltratărilor şi deceselor, detenţia în condiţii proaste, casarea neregulamentară a hotărârilor judecătoreşti irevocabile.

În baza hotărârilor şi deciziilor CtEDO pronunţate până la 31 decembrie 2018, Republica Moldova a fost obligată să achite compensații de peste EUR 16,600,000.

În scopul sporirii nivelului de informare a societății, Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) anterior a efectuat analize pe fiecare an separat (perioada 2010 - 2018) despre activitatea CtEDO în cauzele moldovenești.

Pentru facilitarea aplicării standardelor CtEDO la nivel național și a evitării abaterile similare pe viitor, CRJM a sintetizat toate violările constatate de CtEDO în privința Republicii Moldova până la 31 decembrie 2017.

La fel, în vederea analizării măsurilor întreprinse la nivel național pentru executarea hotărârilor CtEDO și dacă acestea au fost suficiente pentru a înlătura cauzele care au dus la violarea CEDO, CRJM a elaborat rapoarte pentru anii 1997-2012 și 2013-2014.

Pentru ca societatea să se bucure de toate beneficiile oferite de CEDO, standardele ei trebuie aplicate fără rezerve de către autoritățile naționale.

Toată jurisprudența CtEDO este disponibilă pe pagina web a CtEDO.