Civil society organizations call on Parliament for real decision-making transparency in the process of finalizing the new law on non-profit

44 civil society organizations (CSOs) welcome Parliament's intention to finalize the draft law on non-profit organizations (NPO Law) and call for consultations to be conducted in a transparent manner and with the involvement of all relevant civil society organizations. In an appeal to Parliament on 30 April 2020, CSOs express the hope that, especially in the current COVID-19 pandemic, the authorities will demonstrate a proactive and inclusive approach, so that the opinions of all relevant CSOs from the perspective of expertise and the field of activity can be sent to the authorities within the established terms.

CSOs request Parliament to publish in real time the updated version of the draft law, the registered amendments, as well as all opinions, comments or objections submitted on the Parliament's webpage dedicated to the project; transparent and inclusive consultation of relevant CSOs that have been involved in the drafting of this law, regarding any proposed amendments to the draft (including members of the Consultative Platform of Civil Society Representatives to the Parliament of the Republic of Moldova, members of the National Platform of the Eastern Partnership Civil Society Forum); facilitating the online participation of CSOs and in particular of all members of the working group that contributed to the drafting of the bill, at the meeting of the Committee on Legal Matters, Appointments and Immunities at which the draft law will be discussed; and the immediate adoption in the final reading of the draft Law on NPO, keeping all the provisions related to freedom of expression, the possibility to promote public policies or to access external funds by non-profit organizations.

Adopted in the first reading almost two years ago, on 3 May 2018, the Draft Law on NPO comes to considerably improve the functioning framework of CSOs in terms of the creation, organization and operation of the CSOs. It simplifies the registration of non-profit organizations and removes the rigid internal organizational structure imposed by current legislation. The draft limits the possibilities for abusive pressure on non-profit organizations and excludes unjustified restrictions on the establishment of non-profit organizations by certain categories of persons. Regarding the political activity, the draft imposes an absolute ban on non-profit organizations to support candidates in elections and sets clear limits on the relationship between non-profit organizations and political parties. The draft also establishes framework legislation on state funding or support for non-profit organizations, an area that is insufficiently regulated by current legislation. It does not require the re-registration of non-profit organizations and does not limit their external funding.

On 3 March 2020, more than 20 CSOs addressed a similar appeal to Parliament, calling to pass the draft in the final reading, without admitting amendments that would hamper the work of non-profit organizations, and to consult the civil society organizations regarding any proposed amendments to the project in a transparent and inclusive manner.

On 15 April 2020, the Commission for Legal Matters, Appointments and Immunities of the Parliament of the Republic of Moldova sent a letter to civil society organizations requesting their opinion in order to finalize the draft law on non-profit organizations.

The adoption of the NPO Law is part of the National Action Plan on the implementation of the Association Agreement with the European Union 2017-2019. The project was developed by a working group created by the Ministry of Justice in March 2016, which also included representatives of civil society.

The Public Call in Romanian is available HERE.

The Public Call in English is available HERE.

CRJM angajează consilier/ă juridic/ă

Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație necomercială care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova, cu accent pe justiție și drepturile omului. Realizăm activități de cercetare și de advocacy. Suntem independenți și neafiliați politic.  

CRJM anunță un concurs pentru:

Funcția: Consilier/ă juridic/ă;

Contract: pentru o perioadă de doi ani, cu posibilitate de extindere pentru un termen nedeterminat;

Localitatea: Chișinău, Republica Moldova, sediul CRJM, str. A. Șciusev 33.

Atribuții:

Principalele sarcini ale juristului/juristei țin de:

 1. Cercetare și analiză; 
 2. Advocacy;
 3. Activități de instruire;
 4. Reprezentare

Fișa de post a funcției este anexată aici și disponibilă la: https://old2.old.crjm.org/wp-content/uploads/2020/03/Fisa-de-post-Consilier-Juridic-jurist.pdf

 Cerinţe:

Educație:

 • studii universitare în domeniul dreptului.

Cunoștințe:

 • bune cunoştinţe în domeniul justiţiei şi al drepturilor omului;
 • cunoașterea fluentă a limbilor română şi engleză (cel puțin nivelul B2). Cunoaşterea limbii ruse sau a altor limbi de circulaţie internaţională constituie un avantaj.

Abilități și aptitudini:

 • folosirea calculatorului în activitatea zilnică şi cunoașterea la nivel avansat a MS Office, Windows şi internet;
 • bune abilități de comunicare internă și externă, prezentare, planificare și organizare;
 • persoană responsabilă, atentă la detalii, bine organizată și dedicată;
 • capacitatea de a lucra independent, în echipă și sub presiune.

Competențe de bază:

 • angajament față de misiunea, viziunea și obiectivele strategice ale CRJM;
 • sensibilitate şi adaptabilitate față de diversitatea culturală, sex, religie, rasă, naționalitate și vârstă;
 • responsabilitate și răspundere directă pentru rezultatul deciziilor proprii.

Persoana trebuie să dețină dreptul de a munci în Republica Moldova.

Condiții de muncă:

 1. mediu de lucru confortabil;
 2. posibilități de dezvoltare profesională; 
 3. salariu motivant (inclusiv pachet social deplin), care depinde de calificarea şi experienţa persoanei;
 4. program deplin de lucru între 9:00 – 18:00;
 5. regim de muncă flexibil.

Persoana trebuie să dețină dreptul de a munci în Republica Moldova.

Persoanele care corespund cerințelor menționate mai sus sunt rugate să expedieze prin e-mail o scrisoare de motivare și CV-ul actualizat, care să conțină contactele a cel puțin două persoane de referință până la 22 aprilie 2020, ora 23.59, la adresa: application@old2.old.crjm.org.

Selectarea va fi făcută în bază analizei CV-urilor și scrisorilor de motivare depuse, urmată de o probă scrisă și interviu. Doar candidaţii/tele preselectaţi/te vor fi invitați/te pentru testare și ulterior interviu. Informații suplimentare pot fi obținute prin expedierea unui e-mail la aceeași adresă. 

Doar candidaţii preselectaţi vor fi invitați pentru testare și interviu.

Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun/o candidat/ă în cazul în care dosarele primite nu vor corespunde cerințelor sale.

Prin depunerea dosarului, candidatul/a consimte implicit verificarea de către CRJM a informației furnizate. ATENȚIE – în cazul în care nu sunteți de acord ca CRJM să verifice informația la actualul/a angajator/oare, Vă rugăm să menționați expres acest fapt în scrisoarea de motivare. Explicarea motivului nu este necesară.

CRJM este o organizație care activează în baza principiilor de incluziune. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toți candidații/tele calificați/te sunt încurajați/te să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege.

Concurs pentru selectarea unei companii/unor companii în vederea realizării unei campanii de promovare  

Concurs pentru selectarea unei companii/unor companii în vederea realizării unei campanii de promovare  

I. Prezentare generală:

Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație non-guvernamentală cu sediul în Chișinău, creată în noiembrie 2010 de un grup de juriști, care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova, cu accent pe justiție și drepturile omului. CRJM realizează activități de cercetare și advocacy și este o organizație independentă și neafiliată politic.

II. Scopul concursului:

CRJM solicită oferte de la companii media din Republica Moldova pentru promovarea unui spot video / audio, precum și a altor materiale promoționale, care reprezintă în manieră grafică procesul de redirecționare a 2% din impozitul pe venit de către contribuabili în folosul organizațiilor non-guvernamentale (Legea 2%). Această activitate va fi realizată în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă”, implementat cu suportul financiar al Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

Compania/ile selectată/e va/vor presta serviciile contractate în cadrul prezentului concurs în baza unui contract de prestare a serviciilor semnat între părți în perioada februarie – mai 2020.    

III. Sarcina tehnică față de Prestator:

Compania/ile selectată/e va/vor asigura următoarele livrabile:

Lot 1 -  Difuzarea spotului la posturi TV și radio

1. Promovarea spotului video (în română și dublat în rusă) cu durata de 46 sec., la minim 2 posturi TV (cel puțin 1 post cu acoperire națională și 1-2 posturi cu acoperire regională) - minim 60 de apariții per total, cu minim 1 difuzare în prime-time și 1 difuzare în off-time, în perioada martie-aprilie 2020.

2. Promovarea spotului audio (în română și rusă) cu durata de 30 sec., la minim 2 posturi radio (cel puțin 1 post cu acoperire națională), minim 60 de apariții per total, cu minim 1 difuzare în prime-time și 1 difuzare în off-time, în perioada martie-aprilie 2020

Lot 2 – Difuzarea spotului în mediul online

3. Promovarea spotului video (în română și dublat în rusă) pe rețeaua de socializare Facebook și alte surse media online în perioada martie-aprilie 2020 (cel puțin 200.000 vizualizări per total).

4. Plasarea unui banner electronic deja elaborat (300x250 pixels) pe civic.md și alte portaluri/platforme relevante, în perioada martie-aprilie 2020, pentru o perioadă de 2 luni.

Solicitarea de servicii de mai sus nu are caracter obligatoriu. Numărul de apariții, difuzări și numărul de surse media solicitate ar putea fi modificate în funcție de costuri / suma maximă disponibilă și necesități.

IV. Criteriile de selecție:

 • Experiența de lucru în difuzarea produselor de promovare și advertising;
 • Acoperirea națională sau regională a posturilor TV și/sau radio propuse;
 • Media planul prezentat conform cerințelor CRJM;
 • Reputația și imaginea companiei ofertante și a posturilor TV oferite pentru prestarea serviciilor de promovare a spotului;
 • Oferta financiară.

Oferta trebuie să fie datată și semnată de către compania ofertantă și expediată prin e-mail la application@old2.old.crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A. Șciusev 33, MD-2001, Chișinău) până la 5 februarie 2020. Oferta de participare la concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor:

1. Certificatul de înregistrare/ extrasul din Registrul de Stat al companiei.

2. O scrisoare de intenție în care se va menționa:

 • prezentarea generală a companiei;
 • aria de acoperire geografică a postului/posturilor TV şi/sau radio propuse şi numărul tentativ de persoane care vor fi sensibilizate (audienţa) – pentru Lotul 1;
 • numărul tentativ de persoane care vor fi abordate prin intermediul informaţiilor online, inclusiv platformele / sursele media online folosite – pentru Lotul 2.

3. Media plan de difuzare a spoturilor în perioada solicitată.

4. Oferta financiară completată în conformitate cu modelul Excel atașat. Prețurile vor fi indicate în USD cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere, pentru fiecare poziție separat. Compararea ofertelor financiare se va face în USD. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor.

5. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă și anexate la ofertă.

Companiile ofertante pot să participe în concurs pentru unul sau ambele loturi menționate mai sus.

Toate companiile ofertante, care vor depune ofertele, vor fi anunțate despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor.

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.110 sau la adresa de e-mail: application@old2.old.crjm.org

Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă nicio companie în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.

CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege.