Invităm reprezentanții organizațiilor societății civile la Conferința „Reziliența în timpuri de criză”

Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) invită reprezentanții organizațiilor societății civile (OSC) și activiștii civici din Republica Moldova la conferința națională „Reziliența în timpuri de criză” care va avea loc la 2-4 septembrie 2020 (miercuri – vineri) în regim ONLINE pe platforma Zoom.

Ne propunem ca subiectele discutate la conferință să ajute reprezentanții OSC-urilor din Republica Moldova să-și îmbunătățească metodele de lucru și să găsească soluții la problemele stringente cauzate de pandemia COVID-19.

Scopul conferinței este de a crea o platformă de discuții pentru OSC-uri care să învețe din bunele practici de depășire a provocărilor impuse de criza COVID-19, să împărtășească povești de solidaritate și să se implice în dialog cu partenerii de dezvoltare care joacă un rol activ în dezvoltarea sectorului OSC în Republica Moldova. Conferința va cuprinde, de asemenea, „subiecte fierbinți”, cum ar fi prevederile legii cu privire la organizațiile necomerciale recent adoptată și ce noutăți introduce aceasta sectorului necomercial. Obiectivul general al conferinței este de a promova un mediu de activitate propice pentru societatea civilă din Republica Moldova. 

În zilele de 2-4 septembrie 2020, doritorii vor putea să participe la sesiuni plenare și prezentări individuale care vor aborda subiecte precum rolul societății civile în timpuri de criză, problemele și nevoile OSC-urilor, colaborarea cu cetățenii și donatorii, comunicarea în condiții de criză, securitatea digitală și combaterea dezinformării etc. (proiectul de agendă este atașat).

Doritorii de a participa la eveniment sunt rugați să completeze formularul de înregistrare disponibil la: https://forms.gle/i8D7ieqcoyMn6uN46. Participanții se pot înregistra la oricare dintre sesiunile de care sunt interesați. Persoanele înregistrate la eveniment vor primi la adresa de e-mail link-ul Zoom pentru conectare (cu 1 zi înainte de eveniment) la sesiunile la care s-au înscris.

Termenul-limită pentru completarea formularului este 26 august 2020 (miercuri), ora 23.59. Formularele incomplete sau completate ulterior nu vor fi acceptate.

Conferința va avea loc ONLINE pe platforma Zoom și va fi accesibilă doar pentru persoanele înregistrate la eveniment.

Limba de lucru va fi limba română cu traducere simultană în limba rusă. Sesiunea plenară „Dialog cu donatorii” va avea traducere simultană în română-rusă-engleză.

*Notă: Toate sesiunile vor fi înregistrate de CRJM.                                                                                                                                                                                                                                    Conferința națională pentru OSC-uri „Reziliența în timpuri de criză” este organizată în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă”, implementat de CRJM cu suportul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

_______________________________________________________________

Приглашаем представителей организаций гражданского общества на Конференцию «Устойчивость в кризисные времена»

Центр юридических ресурсов Молдовы (ЦЮРМ) приглашает представителей организаций гражданского общества (ОГО) и гражданских активистов на национальную конференцию «Устойчивость во время кризиса», которая пройдет 2-4 сентября 2020 года (среда - пятница) на онлайн платформе Zoom.

Мы надеемся, что темы, которые будут обсуждены на конференции, помогут представителям молдавских ОГО улучшить методы работы и найти решения проблем, вызванных пандемией COVID-19.

Цель конференции - создать дискуссионную площадку для ОГО, чтобы они могли изучить передовой опыт в преодолении проблем, связанных с кризисом COVID-19, поделиться историями солидарности и участвовать в диалоге с партнерами по развитию, которые играют активную роль в развитии сектора ОГО в Республике Молдова. На конференции также будут затронуты «горячие темы», такие как положения недавно принятого закона о некоммерческих организациях и какие новые условия он привносит в некоммерческий сектор. Общая цель конференции - способствовать продвижению благоприятной среды для гражданского общества в Республике Молдова.

2-4 сентября 2020 года желающие смогут принять участие в пленарных заседаниях и индивидуальных презентациях, посвященных таким темам, как роль гражданского общества во время кризиса, проблемы и потребности ОГО, сотрудничество с гражданами и донорами, общение в условиях кризис, цифровая безопасность и борьба с дезинформацией и др. (проект повестки дня прилагается).

Желающим принять участие в мероприятии, предлагается заполнить регистрационную форму, доступную по адресу: https://forms.gle/i8D7ieqcoyMn6uN46. Участники могут зарегистрироваться на любую из интересующих их сессий. На мероприятие могут зарегистрироваться несколько человек из одной организации (количество мест не ограничено). Все зарегистрировавшиеся для участия в мероприятии, получат на адрес электронной почты ссылку Zoom для подключения (за 1 день до мероприятия) к сеансам, на которые они зарегистрировались.

Крайний срок заполнения регистрационной анкеты - 26 августа 2020 г. (среда) 23:59. Неполные или формы, заполненные с опозданием, не будут приняты.

Конференция пройдет ОНЛАЙН на платформе Zoom и будет доступна только людям, зарегистрированным на мероприятии.

Сессии конференции будут проходить на румынском языке, с синхронным переводом на русский язык. Пленарное заседание «Диалог с донорами» будет иметь синхронный перевод на румынско-русский-английский.* Примечание: все сеансы будут записаны ЦЮРМ.

Национальная конференция для ОГО «Устойчивость в кризисные времена» организована в рамках проекта «Содействие верховенству закона посредством мониторинга со стороны гражданского общества», реализуемого ЦЮРМ при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).