Announcements Archive
24 January 2022
CRJM solicită oferte de la persoane juridice din Republica Moldova cu scopul de a contracta una sau câteva  companii media care să producă reportaje foto și video, spoturi audio și video, animații și alte produse digitale relevante activității sale, conform condițiilor indicate de CRJM în prezenta solicitare de oferte şi în baza contractului de prestare servicii semnat între părţi (compania selectată şi CRJM) pentru perioada februarie 2022 – ianuarie 2024.  Volumul estimativ al contractului este de aproximativ 15 produse media anual. Materialele multimedia vor fi utilizate de CRJM în scopuri de advocacy, comunicare și informare.Materiale de vizibilitate vor fi elaborate în stricta conformitate cu cerințele CRJM, conform regulilor de identitate vizuală ale Asociației, puse la dispoziția companiei care va fi selectată.I. Sarcina tehnică Compania media selectată trebuie să dețină toate resursele (tehnice și umane) necesare producției materialelor media și, respectiv, să poată asigura: Elaborarea în strânsă colaborare cu CRJM a scenariilor și scripturilor de producție media;Înregistrări video și audio de calitate înaltă;Post-producția materialelor video și audio;Prelucrarea fotografiilor;Livrarea în formatul și termenii conveniți a materialelor produse.Pe durata contractului, compania selectată va livra, la solicitare, unul sau mai multe dintre următoarele tipuri de produse media: Reportaje video, istorii umane- stil jurnalistic, video narativ, cu deplasare în teren, intervievarea a circa 3-4 persoane, durată de maxim 5 minute; Vox-populi - compilație video cu durata de circa 2 minute, care include interviuri scurte luate oamenilor în spațiul public și elemente grafice de bază;Spoturi video de campanie- tip promo, cu o durată de până la 2 minute, tip film, pentru a promova un mesaj sau o idee;Animație 2D- video animat cu până la 3 caractere și elemente grafice în mișcare (motion graphic video); Video explicative sau de prezentare- tip tutorial, cu 1-2 persoane filmate și grafică 2D animată ca element de suport;Spoturi audio de campanie- tip promo, cu o durată de până la 30 de secunde – voce și sound design; Podcast- audio explicativ-narativ cu o durată de 10 minute, producție audio, sound design;Reportaje foto- imagini captate în cadrul evenimentelor CRJM cu prelucrare și aplicare watermark. Companiile pot depune oferta pentru toată gama de produse media solicitate sau doar pentru anumite produseII. Oferta de participare la concurs Oferta va fi expediată prin e-mail la adresa applications@old2.old.crjm.org până pe 6 februarie 2022, ora 23:59 și va include:Copia certificatului de înregistrare/extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Datele generale ale companiei (denumirea, date de contact, etc.);Oferta financiară completată după modelul atașat, în format EXCEL și PDF semnat. Prețul produselor va fi indicat în EURO cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere, pentru fiecare poziție în parte, cu indicarea termenilor și condițiilor de realizare.  Compararea ofertelor financiare se va face în EURO. Ofertele prezentate în altă valută vor fi calculate la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor. Portofoliul cu prezentarea produselor media similare realizate anterior (în ultimii 3 ani) cu indicarea beneficiarilor serviciilor prestate;Referințele vor fi înalt apreciate, cu indicarea numelui şi datelor de contact pentru cel puțin două persoane de referință. În cazul în care nu sunteți de acord ca CRJM să verifice informația, vă rugăm să menționați expres acest fapt.Declarația privind conflictul de interese. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial cu conducerea Asociației (președintele și Consiliul de administrare), ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă. III. Evaluarea și criteriile de selecție Etapa 1:  Evaluarea formalăLa prima etapă toate dosarele vor fi evaluate din punct de vedere formal pentru a stabili dacă a fost depus pachetul de documente complet, conform termenilor de referință. Evaluare formală este efectuată de către Directorul Serviciului Administrativ și Asistentul Administrativ.Etapa 2: Evaluarea ofertei tehnice  La a doua etapă de evaluare, oferta tehnică va fi analizată de către membrii comisiei de achiziții. Metoda cumulativă va fi aplicată la această etapă, iar pentru fiecare criteriu vor fi acordate punctaje după cum urmează:Criteriu de evaluarePunctajTehnica disponibilă, posibilitatea de a realiza tipurile de produse media solicitate și detaliile incluse despre calitatea produselor finale35Termeni și condiții de execuție (disponibilitatea de a lucra în termeni restrânși și în regim de urgență va constitui un avantaj)20Experiența candidatului (minimum 2 ani de experiență profesională în domeniu)15Portofoliul ofertantului – produse realizate20Referințe (portofoliul de clienți)10TOTAL – oferta tehnică100Doar ofertele care vor acumula minim 75 de puncte la evaluarea ofertelor tehnice vor fi calificate pentru următoarea etapă de evaluare.Etapa 3: Evaluarea ofertei financiareToate ofertele care au acumulat minim 75 puncte la evaluarea tehnică vor fi calificate pentru evaluarea financiară. Prețul oferit de către companiile participante trebuie să fie unul competitiv cu respectarea raportului preț-calitate.Cea mai mică ofertă financiară calificată în concurs va primi scorul de 100 de puncte, iar pentru următoarele oferte punctajul se va calcula după formula: (valoarea ofertei minime / valoarea ofertei evaluate) *100. Concluzia evaluării ofertelor:La determinarea punctajelor finale, scorul acumulat pentru oferta tehnică va avea o pondere de 80%, iar pentru oferta financiară – 20%, astfel Punctajul Final = Scor oferta tehnică*0,80 + scor oferta financiară*0,20.Toți ofertanții care vor depune dosarele vor fi anunțați despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 sau la adresa de e-mail: applications@old2.old.crjm.org.Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă nicio companie în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.Descarcă Termenii de Referință.CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege.
11 January 2022
Assessment of integrity inspectors' practice related to assets, conflicts of interest and incompatibilities verification of high-level officials, under the “Support Integrity and Anticorruption efforts in Moldova through active civil society oversight” project implemented by the Legal Resources Centre from Moldova with the support of the U.S. Department of State, INL program. Launch date: 14 December 2021Extended deadline: 17 January 2022Job title: International ConsultantPeriod of assignment: February – March 20221. BACKGROUND The Legal Resources Centre from Moldova (LRCM) is a non-profit organization that contributes through research and advocacy to strengthening democracy and the rule of law in the Republic of Moldova, with focus on justice, fight against corruption, human rights and civil society. We are independent and non-partisan. The LRCM promotes an independent, efficient, and accountable judiciary, respect of human rights, an enabling environment for civil society and democracy. For that end, we identify problems with systemic impact, bring them into the public agenda, propose solutions, react to abuses and mobilize partners for positive change. More information on LRCM activity is available at www.old2.old.crjm.org.The LRCM believes in democracy, rule of law, human rights and values of an open society and is guided by the following principles:a) Professionalism and respect for professional ethics,b) Integrity and transparency,c) Human rights approach,d) Gender balance,e) Proactive and constructive attitude to changing things for better,f) Team spirit and participatory approach in strategic decision making,g) Political non-affiliation. 2. CONTEXTUnder its project “Support Integrity and Anticorruption efforts in Moldova through active civil society oversight” implemented with the support of the U.S. Department of State, INL program, LRCM seeks to have a direct impact towards (1) Anticorruption policies adopted in line with best international practices and (2) More transparent and accountable state anticorruption agencies. The project’s key activities include: close monitoring of legislative initiatives and public policies influencing the anticorruption and public integrity agencies effectiveness; timely reactions and awareness raising on the potential policy and legislation that is not in line with best international and European standards and practices; advocacy for improvement of the anticorruption legislation; monitoring the activity and efficiency of key integrity and anticorruption bodies and monitoring high profile corruption cases.The project foresees that stakeholders and general public will be better informed about the efficiency and transparency of state anticorruption agencies; continuous public pressure on decision-makers and anticorruption agencies will create the necessary conditions to operate transparently and responsibly. In the same pursuit, deficient anticorruption policies and legislation will be timely spotted and will be called for improvement. 3. PURPOSE OF ASSIGNMENT LRCM seeks to contract a consultant / team of consultants (hereinafter referred to as - the Consultant) to undertake the assessment of integrity inspectors' practice related to assets, conflicts of interest and incompatibilities verification of high level officials.Objectives of the Assessment: Assessing the uniformity and consistency of the integrity inspectors' practice related to assets, conflicts of interest and incompatibilities;Analysis of the fact finding documents regarding high level officials (if there is a selective approach);Analysis of the most common types of violations identified by integrity inspectors and the subjects who committed these violations;Analysis of the workload of integrity inspectors;Assessment of the duration of the investigations;Identification of eventual legal or practical deficiencies in the activity of the integrity inspectors / or at the consistency of the fact finding acts.Tasks: The Consultant is expected to conduct an assessment to identify legal and practical deficiencies affecting the quality of fact-finding documents issued by integrity inspectors. The expert will be involved, together with LRCM team in the following activities:Elaboration of the methodology of the study, in close cooperation with LRCM;Elaboration of the study;Presentation of the study during a public event (on-line or offline). 3. METHODOLOGY AND COOPERATION WITH LRCM TEAMThe Consultant will elaborate the methodology for the analysis using both quantitative and qualitative approaches. LRCM expects the Consultant to use the following methods: desk review of the relevant legislation, regulations, fact-findings documents (integrity inspectors’ practice), statistics, relevant reports and individual interviews and/or focus groups, as well as other methods as deemed appropriate by the Consultant. The Consultant shall consult the methodology with LRCM prior to initiating the evaluation.The LRCM team will work with the Consultant and will provide technical and logistical assistance to the Consultant in conducting the assignment. In particular, the LRCM team will present the relevant information for the analysis, such as legislation, fact-findings documents, including translations, if necessary, or summaries, reports, surveys and statistics, will arrange the interviews / focus groups and other necessary activities for the purpose of the assignment. Additional data can be collected by the LRCM team at the request of the Consultant. The LRCM will provide comments on the draft assessment report, will translate it into Romanian, if necessary, and will organize the public event to present the final assessment. 4. KEY DELIVERABLES The Consultant shall provide the following deliverables:Methodology, including research questions and interview/focus groups questionnaires;Draft assessment report, including conclusions and recommendations;Final assessment report, including final conclusions and recommendations;Presentation of the assessment report during a public event in Chisinau, Moldova (or on-line), including a PPT presentation.All deliverables shall be presented in English or Romanian. The report format will be agreed upon with the Consultant prior to commencing the assignment.The final report, as well as other documents prepared under the assignment, must prove high quality and expertise. The findings, analysis, conclusions and recommendations should be thorough, concrete and realistic and presented in a logical structure, according to their importance and level of details.Minimum quality standards will be required for the acceptance of the deliverables and following performance indicators will be considered for the final evaluation of the deliverables.Consultancy delivered with accuracy and high responsibility.Compliance with the established timelines and requirements;Proof of good cooperation with LRCM and other counterparts, the consultant is expected to act as a team member rather than as an external consultant;The Consultant shall keep constant interaction and communication with LRCM team and other relevant stakeholders, as well as to demonstrate proactive attitude and interest;Seek to deliver valuable, original results, and demonstrate genuine interest in the final presentation of the Study;Deliver relevant conclusions and recommendations for the project purpose. 5. TIMEFRAMETotal duration of the assignment will not exceed 10 working days. The deliverables are expected to be delivered as per the timeline below: Draft methodology, including research questions by 7 February 2021;Draft assessment report, including conclusions and recommendations – by 28  February 2022;Final assessment report, including final conclusions and recommendations – by 11 March 2022;Presentation of the assessment report during a public event in Chisinau, Moldova (or on-line), including a PPT presentation – by 17 March 2022.The intermittent timeline will be agreed upon with the Consultant prior to commencing the assignment. 6. REQUIREMENTS FOR THE CONSULTANTThe Consultant (company or individual) shall have proven experience in conducting similar assessments with at least 5 years of experience. Additional requirements include:good knowledge of Moldovan or regional rule of law context;record of participation in minimum one assignment of similar evaluation or degree of complexity in the last 5 years;good knowledge about integrity inspectors' practices and relevant expertise for the context of the project,excellent writing, analytical, reporting and communication skills;proficiency in English. Knowledge of Romanian is an advantage. 7. EVALUATION AND SELECTION PROCESS Stage 1: Compliance check At this stage, a review of formal requirements will be conducted. It includes screening of the application on the basis of ToR and checking the completion of all application components (CV, Methodological approach, financial offer and others as per the ToR). The compliance check is executed by the Director of Administrative Service and the Administrative Assistant. Stage 2: Evaluation of the full applicationAt this stage, a review of formal requirements will be conducted by the Procurement Committee. The cumulative method will be applied in the evaluation of the applications. The contract will be awarded to the candidate achieving the highest cumulative score from the technical and financial parts of the proposal. The technical proposal accounts for 70% of the total score and the financial proposal will account for 30% of the total evaluation score. The calculation criteria of the Financial Offer will be based on a percentage proportion, awarding 100% (equivalent to 30 points) to the lowest financial bid submitted.  The offers will be evaluated based on the following criteria: CriteriaMax. pointTechnical offer Envisaged methodology and action plan, including evaluation tools for the assignment30Knowledge of Moldovan or regional rule of law context15Participation in previous similar assignments10Experience in conducting similar assessments15Financial offer30TOTAL100 8. APPLICATION PROCEDUREOffers may be submitted by individual candidates and/or legal entities. The signed and dated offer shall be sent by e-mail to applications@old2.old.crjm.org by 17 January 2022, including the following components:the copy of the registration certificate/extract for the legal person and the updated CV of the candidates, together with a Cover letter, which will contain: interest in the assignment and a short description of previous portfolios/beneficiaries, including links or attached relevant similar assignment(s);An outline of the envisaged methodology for the assignment (outlining the overall approach and suggested methods), including a proposed action plan to achieve the key deliverables within the proposed timeline (up to two pages);financial offer in USD, with the breakdown of costs (consultancy fee per number of anticipated working days, translation costs, if any, eventual travel and accommodation to Moldova (the travel is not mandatory). Offers submitted in any other currency will be converted at the official exchange rate of the National Bank of Moldova at the deadline date for submitting the offers;For local resident candidates: (a) legal entities are invited to send their financial offers with the application of the VAT exemption with deduction right. The confirmative documents for VAT exemption will be presented by the beneficiary; (b) individual candidates – NET amount. For foreign individual candidates/legal entities, if selected:if any eventual travel to Moldova, the tax resident certificate issued by the relevant tax authority of the origin country will be requested. Upon presentation of the certificate of residence for tax purposes based on the Convention for the avoidance of double taxation, the Consultant will have the sole responsibility for the payment of all applicable taxes relating to Expert and Expert’s employees arising from payments to be received;If during the execution of the Contract the services will be provided online from the Provider's country of residence, the Consultant will have the sole responsibility for the payment of income taxes relating to Expert and Expert’s employees arising from payments to be received.VAT exemption shall be applied in full compliance with the tax legislation for the import of services applicable to the project “Support Integrity and Anticorruption efforts in Moldova through active civil society oversight” implemented by the LRCM with the support of the U.S. Department of State, INL program. The confirmative documents for VAT exemption will be presented by the beneficiary.Disbursement and payment modalities will be agreed upon later.  For any clarifications on the assignment, please e-mail at applications@old2.old.crjm.org. CONFLICT OF INTERESTSIn case of a conflict of interests, real or potential, with the members or employees of the LRCM, the candidate is obliged to declare it in a written document enclosed with the application.NOTE: LRCM reserves the right not to choose any candidate in case the offers received do not meet the desired requirements mentioned in this ToR or its budget.  LRCM is an inclusive and diversity-friendly employer. We value difference, promote equality and challenge discrimination, enhancing our organisational capability. We welcome and encourage application from all qualifying candidates. We do not discriminate on the basis of disability, race, colour, ethnicity, gender, religion, sexual orientation, age, marital or parental status or other category protected by law. All applications will be treated with strictest confidence.
14 December 2021
Assessment of integrity inspectors' practice related to assets, conflicts of interest and incompatibilities verification of high-level officials, under the “Support Integrity and Anticorruption efforts in Moldova through active civil society oversight” project implemented by the Legal Resources Centre from Moldova with the support of the U.S. Department of State, INL program.Launch date: 14 December 2021Deadline: 10 January 2022 Job title: International ConsultantPeriod of assignment: February – March 2022 1. BACKGROUND The Legal Resources Centre from Moldova (LRCM) is a non-profit organization that contributes through research and advocacy to strengthening democracy and the rule of law in the Republic of Moldova, with focus on justice, fight against corruption, human rights and civil society. We are independent and non-partisan. The LRCM promotes an independent, efficient, and accountable judiciary, respect of human rights, an enabling environment for civil society and democracy. For that end, we identify problems with systemic impact, bring them into the public agenda, propose solutions, react to abuses and mobilize partners for positive change. More information on LRCM activity is available at www.old2.old.crjm.org.The LRCM believes in democracy, rule of law, human rights and values of an open society and is guided by the following principles:a) Professionalism and respect for professional ethics,b) Integrity and transparency,c) Human rights approach,d) Gender balance,e) Proactive and constructive attitude to changing things for better,f) Team spirit and participatory approach in strategic decision making,g) Political non-affiliation. 2. CONTEXTUnder its project “Support Integrity and Anticorruption efforts in Moldova through active civil society oversight” implemented with the support of the U.S. Department of State, INL program, LRCM seeks to have a direct impact towards (1) Anticorruption policies adopted in line with best international practices and (2) More transparent and accountable state anticorruption agencies. The project’s key activities include: close monitoring of legislative initiatives and public policies influencing the anticorruption and public integrity agencies effectiveness; timely reactions and awareness raising on the potential policy and legislation that is not in line with best international and European standards and practices; advocacy for improvement of the anticorruption legislation; monitoring the activity and efficiency of key integrity and anticorruption bodies and monitoring high profile corruption cases.The project foresees that stakeholders and general public will be better informed about the efficiency and transparency of state anticorruption agencies; continuous public pressure on decision-makers and anticorruption agencies will create the necessary conditions to operate transparently and responsibly. In the same pursuit, deficient anticorruption policies and legislation will be timely spotted and will be called for improvement. 3. PURPOSE OF ASSIGNMENT LRCM seeks to contract a consultant / team of consultants (hereinafter referred to as - the Consultant) to undertake the assessment of integrity inspectors' practice related to assets, conflicts of interest and incompatibilities verification of high level officials.Objectives of the Assessment: Assessing the uniformity and consistency of the integrity inspectors' practice related to assets, conflicts of interest and incompatibilities;Analysis of the fact finding documents regarding high level officials (if there is a selective approach);Analysis of the most common types of violations identified by integrity inspectors and the subjects who committed these violations;Analysis of the workload of integrity inspectors;Assessment of the duration of the investigations;Identification of eventual legal or practical deficiencies in the activity of the integrity inspectors / or at the consistency of the fact finding acts.Tasks: The Consultant is expected to conduct an assessment to identify legal and practical deficiencies affecting the quality of fact-finding documents issued by integrity inspectors. The expert will be involved, together with LRCM team in the following activities:Elaboration of the methodology of the study, in close cooperation with LRCM;Elaboration of the study;Presentation of the study during a public event (on-line or offline). 3. METHODOLOGY AND COOPERATION WITH LRCM TEAMThe Consultant will elaborate the methodology for the analysis using both quantitative and qualitative approaches. LRCM expects the Consultant to use the following methods: desk review of the relevant legislation, regulations, fact-findings documents (integrity inspectors’ practice), statistics, relevant reports and individual interviews and/or focus groups, as well as other methods as deemed appropriate by the Consultant. The Consultant shall consult the methodology with LRCM prior to initiating the evaluation.The LRCM team will work with the Consultant and will provide technical and logistical assistance to the Consultant in conducting the assignment. In particular, the LRCM team will present the relevant information for the analysis, such as legislation, fact-findings documents, including translations, if necessary, or summaries, reports, surveys and statistics, will arrange the interviews / focus groups and other necessary activities for the purpose of the assignment. Additional data can be collected by the LRCM team at the request of the Consultant. The LRCM will provide comments on the draft assessment report, will translate it into Romanian, if necessary, and will organize the public event to present the final assessment. 4. KEY DELIVERABLES The Consultant shall provide the following deliverables:Methodology, including research questions and interview/focus groups questionnaires;Draft assessment report, including conclusions and recommendations;Final assessment report, including final conclusions and recommendations;Presentation of the assessment report during a public event in Chisinau, Moldova (or on-line), including a PPT presentation.All deliverables shall be presented in English or Romanian. The report format will be agreed upon with the Consultant prior to commencing the assignment.The final report, as well as other documents prepared under the assignment, must prove high quality and expertise. The findings, analysis, conclusions and recommendations should be thorough, concrete and realistic and presented in a logical structure, according to their importance and level of details.Minimum quality standards will be required for the acceptance of the deliverables and following performance indicators will be considered for the final evaluation of the deliverables.Consultancy delivered with accuracy and high responsibility.Compliance with the established timelines and requirements;Proof of good cooperation with LRCM and other counterparts, the consultant is expected to act as a team member rather than as an external consultant;The Consultant shall keep constant interaction and communication with LRCM team and other relevant stakeholders, as well as to demonstrate proactive attitude and interest;Seek to deliver valuable, original results, and demonstrate genuine interest in the final presentation of the Study;Deliver relevant conclusions and recommendations for the project purpose. 5. TIMEFRAMETotal duration of the assignment will not exceed 10 working days. The deliverables are expected to be delivered as per the timeline below: Draft methodology, including research questions by 31 January 2021;Draft assessment report, including conclusions and recommendations – by 28  February 2022;Final assessment report, including final conclusions and recommendations – by 11 March 2022;Presentation of the assessment report during a public event in Chisinau, Moldova (or on-line), including a PPT presentation – by 17 March 2022.The intermittent timeline will be agreed upon with the Consultant prior to commencing the assignment. 6. REQUIREMENTS FOR THE CONSULTANTThe Consultant (company or individual) shall have proven experience in conducting similar assessments with at least 5 years of experience. Additional requirements include:good knowledge of Moldovan or regional rule of law context;record of participation in minimum one assignment of similar evaluation or degree of complexity in the last 5 years;good knowledge about integrity inspectors' practices and relevant expertise for the context of the project,excellent writing, analytical, reporting and communication skills;proficiency in English. Knowledge of Romanian is an advantage. 7. EVALUATION AND SELECTION PROCESS Stage 1: Compliance check At this stage, a review of formal requirements will be conducted. It includes screening of the application on the basis of ToR and checking the completion of all application components (CV, Methodological approach, financial offer and others as per the ToR). The compliance check is executed by the Director of Administrative Service and the Administrative Assistant. Stage 2: Evaluation of the full applicationAt this stage, a review of formal requirements will be conducted by the Procurement Committee. The cumulative method will be applied in the evaluation of the applications. The contract will be awarded to the candidate achieving the highest cumulative score from the technical and financial parts of the proposal. The technical proposal accounts for 70% of the total score and the financial proposal will account for 30% of the total evaluation score. The calculation criteria of the Financial Offer will be based on a percentage proportion, awarding 100% (equivalent to 30 points) to the lowest financial bid submitted.  The offers will be evaluated based on the following criteria: CriteriaMax. pointTechnical offer Envisaged methodology and action plan, including evaluation tools for the assignment30Knowledge of Moldovan or regional rule of law context15Participation in previous similar assignments10Experience in conducting similar assessments15Financial offer30TOTAL100 8. APPLICATION PROCEDUREOffers may be submitted by individual candidates and/or legal entities. The signed and dated offer shall be sent by e-mail to applications@old2.old.crjm.org by 10 January 2022, including the following components: the copy of the registration certificate/extract for the legal person and the updated CV of the candidates, together with a Cover letter, which will contain: interest in the assignment and a short description of previous portfolios/beneficiaries, including links or attached relevant similar assignment(s);An outline of the envisaged methodology for the assignment (outlining the overall approach and suggested methods), including a proposed action plan to achieve the key deliverables within the proposed timeline (up to two pages);financial offer in USD, with the breakdown of costs (consultancy fee per number of anticipated working days, translation costs, if any, eventual travel and accommodation to Moldova (the travel is not mandatory). Offers submitted in any other currency will be converted at the official exchange rate of the National Bank of Moldova at the deadline date for submitting the offers;For local resident candidates: (a) legal entities are invited to send their financial offers with the application of the VAT exemption with deduction right. The confirmative documents for VAT exemption will be presented by the beneficiary; (b) individual candidates – NET amount. For foreign individual candidates/legal entities, if selected:if any eventual travel to Moldova, the tax resident certificate issued by the relevant tax authority of the origin country will be requested. Upon presentation of the certificate of residence for tax purposes based on the Convention for the avoidance of double taxation, the Consultant will have the sole responsibility for the payment of all applicable taxes relating to Expert and Expert’s employees arising from payments to be received;If during the execution of the Contract the services will be provided online from the Provider's country of residence, the Consultant will have the sole responsibility for the payment of income taxes relating to Expert and Expert’s employees arising from payments to be received.VAT exemption shall be applied in full compliance with the tax legislation for the import of services applicable to the project “Support Integrity and Anticorruption efforts in Moldova through active civil society oversight” implemented by the LRCM with the support of the U.S. Department of State, INL program. The confirmative documents for VAT exemption will be presented by the beneficiary. Disbursement and payment modalities will be agreed upon later.  For any clarifications on the assignment, please e-mail at applications@old2.old.crjm.org. CONFLICT OF INTERESTSIn case of a conflict of interests, real or potential, with the members or employees of the LRCM, the candidate is obliged to declare it in a written document enclosed with the application.NOTE: LRCM reserves the right not to choose any candidate in case the offers received do not meet the desired requirements mentioned in this ToR or its budget.  LRCM is an inclusive and diversity-friendly employer. We value difference, promote equality and challenge discrimination, enhancing our organisational capability. We welcome and encourage application from all qualifying candidates. We do not discriminate on the basis of disability, race, colour, ethnicity, gender, religion, sexual orientation, age, marital or parental status or other category protected by law. All applications will be treated with strictest confidence.
13 December 2021
Prezentare generală:Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație non-guvernamentală cu sediul în Chișinău, creată în noiembrie 2010 de un grup de juriști, care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova, cu accent pe justiție și drepturile omului. CRJM realizează activități de cercetare și advocacy și este o organizație independentă și neafiliată politic.  2. Scopul concursului:CRJM solicită oferte de la persoane juridice din Republica Moldova cu scopul de a contracta o companie specializată în producerea și livrarea materialelor de vizibilitate, conform condițiilor indicate de CRJM în prezenta solicitare de oferte şi în baza contractului de prestare servicii semnat între părţi (compania selectată şi CRJM) pentru perioada decembrie 2021 – noiembrie 2023. Materiale de vizibilitate vor fi elaborate în stricta conformitate cu Manualul de identitate vizuală al Asociației, pus la dispoziția companiei care va fi selectată. 3. Sarcina tehnică Sarcina tehnică propusă de Prestator va fi  în conformitate cu Anexa 1 disponibilă în format Excel. Lista prezentată nu este o plasare de comandă și nu are caracter obligatoriu. Cantitatea și tipul de produse ar putea fi modificată în funcție de costuri / suma maximă disponibilă și necesități.Companiile pot depune oferta pentru toată gama de produse solicitată sau doar pentru anumite produse disponibile. 4. Criteriile de selecție:Experiența candidatului (minimum 2 ani de experiență profesională în domeniu);Portofoliul ofertantului (prezentarea mostrelor, referințe la portofoliul de clienți);Termeni și condiții de realizare (disponibilitatea de a lucra în termeni restrânși și în regim de urgență va constitui un avantaj);Oferta financiară (prețul oferit trebuie sa fie unul competitiv cu respectarea raportului preț-calitate);Posibilitatea de livrare a produselor la sediul Asociației 5. Oferta de participare la concurs Oferta va fi expediată prin e-mail la adresa applications@old2.old.crjm.org până pe 21 decembrie 2021, ora 23:59. Oferta va include:Copia certificatului de înregistrare/extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Datele generale ale companiei (denumirea, persoana și telefonul de contact, adresa electronică, pagina web);Oferta financiară trebuie sa corespundă sarcinii tehnice solicitate, completată după modelul atașat în format EXCEL. Prețul produselor va fi indicat în valută națională (MDL) cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere, pentru fiecare poziție în parte, cu indicarea termenilor și condițiilor de realizare, precum și disponibilitatea livrării produselor la sediul Asociației.  Compararea ofertelor financiare se va face în lei moldovenești (MDL). Ofertele prezentate în altă valută vor fi calculate la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor.Portofoliul cu prezentarea mostrelor relevante/ portofoliul materialelor de vizibilitate similare realizate anterior (în ultimii 3 ani) cu indicarea beneficiarilor serviciilor prestate;Referințele vor fi înalt apreciate, cu indicarea numelui  şi datelor de contact pentru cel puțin două persoane de referință. În cazul în care nu sunteți de acord ca CRJM să verifice informația, vă rugăm să menționați expres acest fapt;Declarația privind conflictul de interese. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial cu conducerea Asociației (președintele și Consiliul de administrare), ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă.Toți ofertanții care vor depune dosarele vor fi anunțați despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 sau la adresa de e-mail: applications@old2.old.crjm.org.Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă nicio companie în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege.
28 October 2021
I. Prezentare generală:Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație non-guvernamentală cu sediul în Chișinău, creată în noiembrie 2010 de un grup de juriști, care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova, cu accent pe justiție și drepturile omului. CRJM realizează activități de cercetare și advocacy și este o organizație independentă și neafiliată politic.II. Obiectul concursului:CRJM planifică organizarea Forumului anual „Reformarea Justiției și Combaterea Corupției”, un eveniment dedicat pentru discuții și dezbateri între principalii actori din sectorul justiției, politicieni, societatea civilă și partenerii de dezvoltare, în vederea identificării direcțiilor fezabile și efective de ameliorare a reformelor anunțate în domeniul justiției și combaterii corupției și reducerea riscurilor aferente acestora.Această activitate va fi desfășurată la data de 18-19 noiembrie 2021, cu o durată de 2 zile, în intervalul orelor 9.30-17.00. La eveniment vor participa fizic aproximativ 20-25 de vorbitori, iar participanții se vor conecta online. De asemenea, o parte dintre vorbitori vor fi conectați online.Evenimentul este desfășurat în cadrul proiectului „Suport instituțional pentru dezvoltarea organizației”, implementat de către Centrul de Resurse Juridice (CRJM) cu sprijinul financiar al Suediei și va avea loc în colaborare cu Guvernul Republicii Moldova.În acest sens, CRJM solicită oferte de la companii de logistică și organizare a evenimentelor pentru organizarea evenimentului în format hibrid. III. Sarcinile față de Prestator:Compania selectată va presta serviciile solicitate conform condițiilor indicate de CRJM în prezenta solicitare de oferte și în baza contractului de prestare a serviciilor semnat între părți (compania selectată și CRJM).Compania selectată va asigura organizarea evenimentului în format hibrid, la data și locația indicată, după cum urmează:Asigurarea echipamentului tehnic pentru organizarea evenimentului în format hibrid, inclusiv asistență tehnică și echipă de regie sunet și imagine pe întreaga durată a evenimentului,Servicii de transmisiune online a evenimentului, inclusiv asigurarea interacțiunii între participanții online și offline, cu respectarea și difuzarea elementelor de branding solicitate,Asigurarea echipamentului pentru traduceri sincron (1 pereche de limbi). IV. Criteriile de selecție:Corespunderea cerințelor cu sarcinile indicate în cererea CRJM,Experiența companiei în organizarea evenimentelor similare;Oferta financiară;Imaginea și reputația ofertantului.V. Conținutul ofertei de participare la concurs: Oferta va fi datată și semnată de către persoana responsabilă și expediată prin e-mail la: applications@old2.old.crjm.org până la data de 4 noiembrie 2021, ora 23.59. Oferta de participare la concurs va conține informație concisă cu indicarea următoarelor:Date generale despre companie (denumirea, persoana și telefonul de contact, adresa electronică, pagina web);Copia certificatului de înregistrare/ Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice;Oferta financiară va fi completată după modelul atașat, în format Excel, cu indicarea prețului în USD, cu aplicarea scutirii TVA cu drept de deducere. Compararea ofertelor financiare se va face în USD. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;Portofoliul celor mai importante evenimente organizate în ultimii 3 ani, inclusiv fișiere media (foto și/sau video) sau link-uri către pagini online.Declarația privind conflictul de interese. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial cu conducerea Asociației (președintele și Consiliul de administrare), compania se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă.Prețurile indicate în ofertă vor fi fixe şi nu pot fi schimbate pe durata contractului. Toate companiile ofertante vor fi anunțate despre decizia cu privire la achiziție după finalizarea procesului de selectare.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la  adresa de e-mail: applications@old2.old.crjm.org, persoana de contact: Dumitru Jomir, telefon de contact 079772342.Notă: CRJM își rezervă dreptul să selecteze echipamentul solicitat de la una sau mai multe companii ofertante, ori să nu aleagă nicio ofertă în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege. Toate aplicațiile recepționate vor fi procesate cu respectarea strictă a confidențialității datelor furnizate. 
12 October 2021
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație non-guvernamentală cu sediul în Chișinău, creată în noiembrie 2010 de un grup de juriști, care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova, cu accent pe justiție și drepturile omului. CRJM realizează activități de cercetare și advocacy și este o organizație independentă și neafiliată politic.  Scopul concursului: CRJM anunţă concurs de oferte pentru selectarea traducătorilor/toarelor, persoane fizice și juridice, care vor presta, în perioada noiembrie 2021 – noiembrie 2023, servicii de traducere scrisă a textelor cu specific juridic pentru următoarele perechi limbi:română – engleză;română – rusă;engleză – română;Persoana fizică/juridică selectată va presta serviciile solicitate conform condițiilor indicate de CRJM în prezenta solicitare de oferte și în baza contractului de prestare servicii semnat între părți (persoana fizică/juridică selectată și CRJM) pentru perioada noiembrie 2021 – noiembrie 2023. Volumul anual estimativ al traducerilor este de aproximativ de:800 de pagini pe an pentru traducerile din română în engleză;300 de pagini pe an pentru traducerile din română în rusă;200 de pagini pe an pentru traducerile din engleză în română.Calculul pentru o pagină se face pentru 1800 de caractere fără spații. Criteriile de selecție:- Experiența în traduceri (studii superioare de specialitate și  experiența în traducerea scrisă a textelor cu specific juridic constituie un avantaj);- Calitatea traducerilor propuse de CRJM în cadrul prezentului concurs (la a doua etapă a concursului, doar pentru ofertanții preselectați);- Termenul de executare a traducerii;- Reputația profesională (criteriu valabil în cazul prezentării referințelor);- Oferta financiară (prețul oferit trebuie sa fie unul competitiv cu respectarea raportului preț-calitate). Oferta trebuie să fie datată și semnată  de către ofertant/ă și expediată prin e-mail la applications@old2.old.crjm.org până pe 26 octombrie 2021. Oferta de participare la concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor date:Date generale despre companie (denumirea, persoana și telefonul de contact, adresa electronică, pagina web) sau Nume, Prenume și datele de contact ale persoanei fizice;Copia certificatului de înregistrare pentru persoană juridică (indicând persoana responsabilă de efectuarea traducerii și anexând CV-ul acesteia) și CV-ul actualizat al candidatului pentru persoană fizică, care să confirme experiența de traducere a textelor cu specific juridic;Exemple relevante de lucrări traduse anterior, în particular traduceri cu specific juridic (traducerile pot fi expediate electronic sau indicând link-ul unde pot fi accesate);Oferta financiară în lei moldovenești, care să indice prețul NET per pagină (1800 de caractere fără spații) pentru persoane fizice și prețul inclusiv TVA pentru persoanele juridice. Oferta financiară trebuie să includă și tariful pentru prestarea serviciilor în regim de urgență.De asemenea, persoanele juridice vor indica disponibilitatea livrărilor cu aplicarea scutirii de TVA, la prezentarea documentelor confirmative de către Beneficiar.Compararea ofertelor financiare se va face în lei moldovenești (MDL). Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;Termenul de realizare a traducerii (pagini per zi);Referințele de la alți beneficiari ai lucrărilor traduse. În cazul în care nu sunteți de acord ca CRJM să verifice informația, vă rugăm să menționați expres acest fapt;Declarația privind conflictul de interese. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial cu conducerea Asociației (președintele și Consiliul de administrare), ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă.Persoana fizică/juridică poate participa la concurs pentru una sau mai multe perechi de limbi, indicate mai sus.Doar persoanele pre-selectate, care întrunesc condițiile minime ale CRJM, vor participa la proba scrisă și vor fi evaluate în baza textelor propuse de CRJM.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon +373 22 843 601, ext.102 sau la adresa de e-mail: applications@old2.old.crjm.org , persona de contact – Alina Frimu.Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă nicio companie/persoană fizică în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toate persoanele fizice/juridice calificate sunt încurajate să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege. Toate aplicațiile recepționate vor fi procesate cu respectarea strictă a confidențialității datelor furnizate.
6 October 2021
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație non-guvernamentală cu sediul în Chișinău, creată în noiembrie 2010 de un grup de juriști, care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova, cu accent pe justiție și drepturile omului. CRJM realizează activități de cercetare și advocacy și este o organizație independentă și neafiliată politic.Obiectul concursului:În vederea implementării obiectivelor sale, CRJM solicită oferte de la companii specializate, având ca scop procurarea următorului  echipament tehnic:Model și specificații Laptop  (1 unitate)Dell Precision 5540, 15.6" FHD, i7-9850H, 32GB RAM, 1TBMonitor (7 unități)23.8" DELL IPS LED P2419H Ultrathin Bezel Black (5ms, 2M:1, 250cd,1920x1080, 178°/178°, VGA, DisplayPort, HDMI, USB Hub: 2 x USB3.0 + 2 x USB2.0, Pivot, Height-adjustable,  .VESA  )  Monitor (1 unitate)27.0" DELL IPS LED U2722D UltraSharp Borderless Silver (5ms, 1000:1, 350cd, 2560x1440, 178°/178°, 99% sRGB color gamut, DisplayPort, USB-C (Power, Data, Video), HDMI, Pivot, Audio Line-out, USB Hub: 2 x USB3.0, VESA) Imprimantă (1 unitate)HP LaserJet M211d Printer, black laser jet Toner Cartridge, Duplex, wireless operations, poate fi propus un alt model/producator cu aceleasi caracteristice tehniceCamere web (8 unități)Logitech, USB, Full HD,  (pot fi propuse diverse modele și/sau alți producătoriTastatura (3 unități)Logitech Keyboard K280e for Business, USBMouse (5 unități)Logitech wireless M325 (3 unit.) și mouse cu fir (2 unit),  poate fi propus un alt model/producător. Această achiziție este efectuată în cadrul proiectului „Suport instituțional pentru dezvoltarea organizației”, implementat de către CRJM cu suportul financiar al Suediei.Criterii de selecție:Conformitatea cu modelul și parametri tehnici solicitați de CRJM;Oferta financiară;Termene de garanție și condiții de livrare. Conținutul ofertei de participare la concurs: Oferta va fi datată și semnată de către persoana responsabilă și expediată prin e-mail la: applications@old2.old.crjm.org până la data de 12 octombrie 2021, ora 23.59. Oferta de participare la concurs va conține informație concisă cu indicarea următoarelor:Date generale despre companie (denumirea, persoana și telefonul de contact, adresa electronică, pagina web);Copia certificatului de înregistrare/ Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice;Oferta financiară va fi completată după modelul atașat, în format Excel, cu indicarea prețului în USD, cu aplicarea scutirii TVA cu drept de deducere. Compararea ofertelor financiare se va face în USD. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;Termene de garanție și condiții de livrare;Declarația privind conflictul de interese. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial cu conducerea Asociației (președintele și Consiliul de administrare), compania se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă.Prețurile indicate în ofertă vor fi fixe şi nu pot fi schimbate pe durata contractului. Toate companiile ofertante vor fi anunțate despre decizia cu privire la achiziție după finalizarea procesului de selectare.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843 601, ext.108 sau la adresa de e-mail: applications@old2.old.crjm.org, persoana de contact: Olga Cortac.Notă: CRJM își rezervă dreptul să selecteze echipamentul solicitat de la una sau mai multe companii ofertante, ori să nu aleagă nicio ofertă în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege. Toate aplicațiile recepționate vor fi procesate cu respectarea strictă a confidențialității datelor furnizate. 
4 October 2021
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este în căutarea unei persoane dinamice și responsabile, care să îndeplinească atribuțiile asistentului/asistentei de comunicare. Candidatul potrivit are studii sau experiență în comunicare publică, jurnalism, cunoaște instrumentele digitale din domeniu, este o fire pro-activă și își dorește să contribuie la promovarea democrației și statului de drept. Descrierea ofertei de job poate fi găsită mai jos.Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație necomercială care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova, cu accent pe justiție și drepturile omului. Realizăm activități de cercetare și de advocacy. Suntem independenți și neafiliați politic. CRJM anunță concurs pentru:Funcția: Asistent/ă de comunicareNatura contractului: contract de muncă pe termen nedeterminatLocul de muncă: biroul CRJM/ mixt pe perioada pandemieiData orientativă de angajare: conform acordului dintre părți. CRJM ar dori angajarea imediat ce este posibil.Persoanele care corespund cerințelor sunt invitate să expedieze o scrisoare de motivare și CV-ul, care să conțină datele de contact a cel puțin două persoane de referință, până la 24 octombrie 2021, ora 23.59, la adresa de e-mail: applications@old2.old.crjm.org. Atribuții:Principalele sarcini ale Asistentului/ei de comunicare țin de asistarea Directorului de comunicare la implementarea următoarelor activități:sporirea vizibilităţii Asociaţiei în mediul online;gestionarea și dezvoltarea paginii web și a conturilor de pe rețelele sociale ale Asociației;asigurarea respectării regulilor de branding;implementarea planurilor și a strategiei de comunicare;publicarea și asigurarea calității materialelor publicate de CRJM (imagine și text);monitorizarea şi stocarea informației din media despre activitățile Asociației și impactul acestora;asigurarea, în cooperare cu Asistentul Administrativ a logisticii evenimentelor publice ale Asociației, online și offline.Proiectul fișei de post a funcției este disponibil pe acest link. Cerințe față de candidați:studii superioare, preferabil în domeniul jurnalismului şi comunicării;cunoașterea fluentă a limbii române și bună a limbii engleze. Cunoașterea altor limbi de circulație internațională constituie un avantaj;folosirea calculatorului în activitatea zilnică şi posedarea la nivel avansat a MS Office, Windows şi internet;cunoștințe în domeniul justiției și drepturilor omului, activismul civil și experiența anterioară în funcții similare constituie un avantaj;experiența de muncă în domeniu constituie un avantaj, dar nu este obligatorie. Condiții de muncă:mediu de lucru confortabil;echipă dinamică și ambițioasă;posibilități de dezvoltare profesională și autoperfecționare;salariu motivant, care depinde de calificarea și experiența persoanei, cu posibilitate de majorare; Procesul de selectareSelectarea candidatului/candidatei va fi făcută în baza analizei CV-urilor și scrisorilor de motivare depuse, urmată de o probă scrisă și interviu. Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de email applications@old2.old.crjm.org sau la tel. 022 843 601 (ext. 108) - persoană de contact - Olga Cortac.  Doar candidații/tele preselectați/te pentru proba scrisă și interviu vor fi contactați/te.Prin depunerea documentelor pentru funcția solicitată, candidatul/a consimte implicit verificarea de către CRJM a informației furnizate.ATENȚIE: În cazul în care nu sunteți de acord ca CRJM să verifice informația la actualul angajator, vă rugăm să menționați expres acest fapt în scrisoarea de motivare. Explicații specifice nu sunt necesare.                                                                                                  CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toți/toate candidații/tele calificați/te sunt  încurajați/te să depună dosarul. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege.
10 September 2021
CRJM solicită oferte de la persoane fizice și juridice din Republica Moldova, pentru contractarea serviciilor de machetare și/sau design grafic (inclusiv gif-uri, gifografice etc.) pentru produsele realizate de CRJM. Persoana fizică/juridică selectată va presta serviciile solicitate conform condițiilor indicate de CRJM în prezenta solicitare de oferte și în baza contractului de prestare servicii semnat între părți (persoana fizică/juridică selectată și CRJM) pentru perioada octombrie 2021 – octombrie 2023. Serviciile contractate vor fi prestate la cererea beneficiarului în număr de aproximativ 30 produse per an. Criteriile de selecție: - Experiența candidatului (minimum 2 ani de experiență profesională în domeniu);- Portofoliu ofertantului (creativitatea și originalitatea în crearea conceptelor de design);- Termeni și condiții de realizare (disponibilitatea de a lucra în termeni restrânși și în regim de urgență va constitui un avantaj);- Reputația ofertantului (criteriu valabil în cazul prezentării referințelor);- Oferta financiară (prețul oferit trebuie sa fie unul competitiv cu respectarea raportului preț-calitate) Oferta de participare la concurs Oferta semnată va fi expediată prin e-mail la applications@old2.old.crjm.org  până pe 25 septembrie 2021. Oferta va include:Copia certificatului de înregistrare/extrasului din Registrul de Stat  - pentru persoană juridică (cu indicarea persoanei responsabile de executarea lucrărilor de machetare/design, cu anexarea CV-ului acesteia), și CV-ul actualizat al candidatului - pentru persoană fizică; Oferta financiară trebuie completată după modelul atașat, în format EXCEL. Prețul serviciilor va fi indicat pentru fiecare poziție în parte, cu includerea termenului executării. Prețurile serviciilor pentru machetare/design vor fi indicate în valută națională (MDL).Persoanele fizice vor indicat prețul net.Persoanele juridice vor indica prețul inclusiv TVA. De asemenea, persoanele juridice vor indica disponibilitatea livrărilor cu aplicarea scutirii TVA cu drept de deducere, la prezentarea documentelor confirmative de către Beneficiar.Compararea ofertelor financiare se va face în lei moldovenești (MDL). Ofertele prezentate în altă valută vor fi calculate la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor. Portofoliul cu prezentarea exemplelor de lucrări relevante și indicarea beneficiarilor produselor executate,  cu indicarea link-urilor sau anexarea lucrărilor;Referințele vor fi înalt apreciate, cu indicarea numelui  şi datelor de contact pentru cel puțin două persoane de referință. În cazul în care nu sunteți de acord ca CRJM să verifice informația, vă rugăm să menționați expres acest fapt.Declarația privind conflictul de interese. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial cu conducerea Asociației (președintele și Consiliul de administrare), ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă.Persoanele pot participa la concurs pentru unul sau ambele tipuri de servicii indicate mai sus (machetare și/sau design grafic).Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.108 sau la adresa de e-mail: applications@old2.old.crjm.org.Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun/nicio candidat/ă în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege.
20 May 2021
 TERMENE DE REFERINȚĂ   I. Prezentare generală:Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație non-guvernamentală cu sediul în Chișinău, creată în noiembrie 2010 de un grup de juriști, care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova, cu accent pe justiție și drepturile omului. CRJM realizează activități de cercetare și advocacy și este o organizație independentă și neafiliată politic. II. Scopul concursului:CRJM anunţă concurs de oferte pentru selectarea traducătorilor, persoane fizice și juridice, care vor presta, în perioada iunie 2021 – iunie 2023, servicii de traducere simultană în cadrul evenimentelor publice de lansare a studiilor și rapoartelor sale, precum și alte activități ale Asociației pentru perechile de limbi:  română-engleză-românăromână-franceză-românăPersoana fizică și/sau juridică selectată va presta serviciile solicitate conform condițiilor indicate de CRJM în baza contractului de prestare servicii semnat între părți (persoana fizică/juridică selectată și CRJM) pentru perioada iunie 2021 – iunie 2023.III. Criteriile de selecție:Experiența profesională (studii superioare de specialitate și experiența în traducerea simultană cu specific juridic constituie un avantaj);Reputația profesională;Oferta financiară.Oferta trebuie să fie semnată  de către ofertant/ă și expediată prin e-mail la applications@old2.old.crjm.org până pe 30 mai 2021.  Oferta de participare la concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor date:Date generale despre companie (denumirea, persoana și telefonul de contact, adresa electronică, pagina web) sau Nume, Prenume și datele de contact ale persoanei fizice;Copia certificatului de înregistrare / Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice eliberat de ASP pentru persoană juridică (indicând persoana responsabilă de executarea traducerii simultane și anexând CV-ul acesteia) sau CV-ul actualizat al candidatului/tei pentru persoană fizică, care să confirme experiența de traducere simultană cu specific juridic;Referințe la cel puțin trei evenimentele unde a fost prestat serviciul de traducere simultană. În cazul în care nu sunteți de acord ca CRJM să verifice informația, Vă rugăm să menționați expres acest fapt;Oferta financiară cu indicarea prețului per oră în MDL, completată după modelul atașat la prezenta solicitare de oferte. În cazul persoanelor fizice va fi indicat prețul net per oră, iar persoanele juridice vor indica prețul per oră, inclusiv TVA.De asemenea, persoanele juridice vor indica disponibilitatea livrărilor cu aplicarea scutirii de TVA, la prezentarea documentelor confirmative de către Beneficiar. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;  Declarația privind conflictul de interese. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, cu conducerea Asociației (președintele și/sau Consiliul de administrare), ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă și anexate la ofertă. Persoana fizică/juridică poate participa la concurs  pentru una sau ambele perechi de limbi, indicate mai sus. Toate companiile ofertante, care vor depune ofertele în cadrul prezentului concurs, vor fi anunțate despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext. 110 sau la adresa de e-mail: applications@old2.old.crjm.org. Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă nicio companie/persoană fizică în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege. Toate aplicațiile recepționate vor fi procesate cu respectarea strictă a confidențialității datelor furnizate. 
11 May 2021
LRCM seeks to contract a consultant / team of consultants (hereinafter referred to as - the Consultant) to undertake the external evaluation of the implementation of the 2018-2021 Strategy. The external evaluation is conducted to ensure the accountability to stakeholders and local partners and to validate the relevance, effectiveness and efficiency of the activities implemented by LRCM. It will also be used as a baseline for the next LRCM strategy to be elaborated in August-October 2021.Objectives of the EvaluationThe objectives of this evaluation are to:Undertake an evaluation to assess the strategy’s: a) Relevance – the extent to which the objectives were consistent with beneficiaries’ needs and priorities;b) Effectiveness – the extent to which the targeted objectives of the strategy were achieved (or are expected to be achieved);c) Sustainability – the extent to which the benefits are likely to continue for the period of the next strategy;e) Impact – where possible, the long-term effects produced during the implementation period (directly, indirectly, intended, unintended, positive and negative).Provide recommendations for the next LRCM Strategy (2022-2025). Illustrative questions directed at evaluating the activities, in each of the objectives, might include (but are not limited to) the following domains:To what extent the studies and policy proposals drafted by the LRCM team contributed to a more transparent and accountable justice system in Moldova?To what extent active monitoring of judicial institutions, such as the Superior Council of Magistracy, by LRCM increased the institutions transparency?To what extent the public reactions of LRCM contributed to a more independent judiciary?To what extent the activities undertaken by the LRCM team enabled professionals to use and apply human rights standards in their daily work?To what extent the documents produced by the LRCM helped the national stakeholders and international fora?To what extent the activities undertaken by the LRCM lead to a more conductive Legal framework for a more effective and sustainable CSO sector?How has the LRCM activity influenced the CSO sector, and what capacities has it built, if any?To what extent the implemented activities under the institutional program component strengthened LRCM’s watchdog and institutional capacities?Is there evidence that the initiatives started during the implementation period are likely to grow – scaling up and out – for the next strategy of LRCM?The evaluation shall focus on the period 2018-2021 (the duration of the strategy).Related documents:Terms of Reference | 2018-2021 LRCM Strategy
26 March 2021
CRJM anunță concurs pentru:Funcția: Ofițer de comunicareNatura contractului: contract de muncă pe termen nedeterminatLocul de muncă: biroul CRJM/ mixt pe perioada pandemieiData orientativă de angajare: conform acordului dintre părți. CRJM ar dori angajarea de îndată ce este posibil.Persoanele care corespund cerințelor sunt invitate să expedieze o scrisoare de motivare și CV-ul, care să conțină datele de contact a cel puțin două persoane de referință, până la 18 aprilie 2021, ora 23.59, la adresa de e-mail: application@old2.old.crjm.org.Atribuții:Principalele sarcini ale Ofițerului de comunicare țin de:comunicarea strategică a Asociației, în colaborare cu alte persoane;gestionarea paginii web și a conturilor de pe rețelele sociale ale Asociației;respectarea aspectelor de branding;calitatea materialelor publicate de CRJM (imagine și text)monitorizarea şi stocarea informației din media despre activitățile Asociației și impactul acestora;asigurarea logistică a evenimentelor publice ale Asociației.Proiectul fișei de post a Ofițerului de comunicare este disponibilă AICI.Cerințe față de candidați:studii superioare, preferabil în domeniul jurnalismului şi comunicării;cunoașterea fluentă a limbii române și foarte bună a engleze. Cunoașterea altor limbi de circulație internațională constituie un avantaj;folosirea calculatorului în activitatea zilnică şi posedarea la nivel avansat a MS Office, Windows şi internet;cunoștințe în domeniul justiției și drepturilor omului, activismul civil și experiența anterioară în funcții similare constituie un avantaj.Condiții de muncă:mediu de lucru confortabil;posibilități de dezvoltare profesională;salariu motivant, care depinde de calificarea și experiența persoanei;regim de muncă flexibil.Procesul de selectareSelectarea candidatului/candidatei va fi făcută în baza analizei CV-urilor și scrisorilor de motivare depuse, urmată de o probă scrisă și interviu. Informații suplimentare pot fi obținute la aceeași adresă de e-mail sau la tel. 022 843 601. Doar candidații/tele preselectați/te pentru proba scrisă și interviu vor fi contactați/te.Prin depunerea documentelor pentru funcția solicitată, candidatul/a consimte implicit verificarea de către CRJM a informației furnizate de candidat/ă.ATENȚIE – în cazul în care nu sunteți de acord ca CRJM să verifice informația la actualul angajator, vă rugăm să menționați expres acest fapt în scrisoarea de motivare. Motivarea acestei solicitări nu este necesară.                                                                        CRJM este o organizație care activează în baza principiilor de incluziune. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toți/toate candidații/tele calificați/te sunt  încurajați/te să depună dosarul. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege.
18 February 2021
CRJM solicită oferte de la companii media din Republica Moldova pentru producerea unor spoturi video în care se explică modul de funcționare a Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO) și procedura de reprezentare a unui caz în fața CtEDO. Spoturile video vor fi elaborate în cadrul proiectului „Suport instituțional pentru dezvoltarea organizației”, implementat de CRJM și finanțat de Suedia și proiectului „Asigurarea implementării în Moldova a unor standarde mai bune în domeniul drepturilor omului” cu sprijinul financiar al Ambasadei Regatului Ţărilor de Jos, în cadrul programului MATRA.Compania selectată va presta serviciile în baza unui contract de prestare a serviciilor semnat între părți, conform solicitărilor periodice ale CRJM în perioada martie  2021 – martie 2023. Numărul estimativ de solicitări pentru elaborarea spoturilor în perioada indicată va fi de circa la 15 spoturi, dintre care 8 vor fi elaborate în prima jumătate a anului 2021.  Sarcinile față de Prestator:Compania media selectată va asigura:Elaborarea spoturilor video cu respectarea următoarelor criterii:Durata spotului: 5-7 minute;Tipul: video explicativ/tutorial (cu vorbitori); Filmare: Full HD cu efecte grafice; în studio sau o locație aleasă de CRJM;Script video: Secvențe de 15 – 30 de secunde;Tone of Voice: limbaj comun, relaxat, cald, sincer, uman;Vorbitori: 2-3 persoane;Limba și subtitrări: limba română, cu subtitrare în rusă;Termen-limită maxim de predare a spoturilor: 2 săptămâni de la filmarea fiecărui spot video (termenul limită se poate prelungi, în funcție de ajustările necesare).Versiuni de predare a spoturilor:  versiune în format Full HD cu subtitrare în limba rusă;Elaborare imagini copertă: fotografii realizate în timpul filmărilorElaborarea spoturilor cu utilizarea tehnologiilor avansate și actuale de producție care vor fi descrise de către ofertanți în oferta prezentată.Scenariul preliminar, cu vorbitorii identificați de către Beneficiar, va fi pus la dispoziția companiei câștigătoare de către Beneficiar pentru coordonare și definitivare.  Criteriile de selecție:Experiența companiei de realizare a spoturilor video de minim 2 ani (inclusiv portofoliul de clienți / lucrări). Experiența de realizare a videourilor similare va constitui un avantaj;Dotarea tehnică a ofertanților pentru prestarea serviciului solicitat;Termene de execuție (disponibilitatea de a lucra în termene restrânse va constitui un avantaj);Oferta financiară;Reputația și imaginea companiei (criteriul valabil în cazul prezentării referințelor).Conținutul ofertei de participare la concurs: Oferta va fi datată și semnată de persoana responsabilă și expediată prin e-mail la: application@old2.old.crjm.org până la data de 7 martie 2021, ora 23.59.Oferta de participare la concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor:Copia certificatului de înregistrare/ Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat de Camera Înregistrării de Stat;Scrisoare de intenție, care va conține în mod obligatoriu: (1) o scurtă descriere a experienței în domeniu, portofoliul de clienți / lucrări relevante elaborate în ultimii 2 ani, (2) tehnologiile care vor fi utilizate, (3) numele și datele de contact a două persoane de referință;Oferta financiară pentru realizarea unui spot video. Costul serviciilor va fi indicat în USD cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere. Compararea ofertelor financiare se va face în USD. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;Termene de execuție;Declarația privind conflictul de interese. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, cu conducerea Asociației (președintele și Consiliul de administrare), compania se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext. 110 sau la adresa de e-mail: application@old2.old.crjm.org.CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Salutăm și încurajăm primirea ofertelor din partea tuturor companiilor calificate. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege. 
11 February 2021
 CRJM anunță concurs de angajare pentru funcția de consilier/ă juridic/ăContract: pentru un termen nedeterminat;Data de începere a lucrului : 1 aprilie 2021 (orientativ)Localitatea: Chișinău, Republica Moldova, sediul CRJM, str. A. Șciusev 33.Atribuții:Principalele sarcini ale juristului/juristei țin de:Cercetare și analiză; Advocacy;Activități de instruire;ReprezentareFișa de post a funcției este anexată AICI.CERINȚE: Educație:studii universitare în domeniul dreptului.Cunoștințe:bune cunoştinţe în domeniul justiţiei şi al drepturilor omului;cunoașterea fluentă a limbilor română şi engleză (cel puțin nivelul B2). Cunoaşterea limbii ruse sau a altor limbi de circulaţie internaţională constituie un avantaj.Abilități și aptitudini:folosirea calculatorului în activitatea zilnică şi cunoașterea la nivel avansat a MS Office, Windows şi internet;bune abilități de comunicare internă și externă, prezentare, planificare și organizare;persoană responsabilă, atentă la detalii, bine organizată și dedicată;capacitatea de a lucra independent, în echipă și sub presiune.Competențe de bază:angajament față de misiunea, viziunea și obiectivele strategice ale CRJM;sensibilitate şi adaptabilitate față de diversitatea culturală, sex, religie, rasă, naționalitate și vârstă;responsabilitate și răspundere directă pentru rezultatul deciziilor proprii.Persoana trebuie să dețină dreptul de a munci în Republica Moldova.Încurajăm depunerea dosarelor și de către persoanele care nu au stagiu de muncă sau cu puțină experiență profesională.Condiții de muncă: mediu de lucru confortabil;posibilități de dezvoltare profesională; salariu motivant (inclusiv pachet social deplin), care depinde de calificarea şi experienţa persoanei;program deplin de lucru între 9:00 – 18:00;regim de muncă flexibil.Persoanele care corespund cerințelor menționate mai sus sunt rugate să expedieze prin e-mail o scrisoare de motivare și CV-ul actualizat, care să conțină contactele a cel puțin două persoane de referință până la 9 martie 2021, ora 23.59, la adresa: application@old2.old.crjm.org.Selectarea va fi făcută în bază analizei CV-urilor și scrisorilor de motivare depuse, urmată de o probă scrisă și interviu. Doar candidaţii/tele preselectaţi/te vor fi invitați/te pentru testare și ulterior interviu. Informații suplimentare pot fi obținute prin expedierea unui e-mail la aceeași adresă. Doar candidaţii preselectaţi vor fi invitați pentru testare și interviu.Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun/o candidat/ă în cazul în care dosarele primite nu vor corespunde cerințelor sale.Prin depunerea dosarului, candidatul/a consimte implicit verificarea de către CRJM a informației furnizate. ATENȚIE – în cazul în care nu sunteți de acord ca CRJM să verifice informația la actualul/a angajator/oare, Vă rugăm să menționați expres acest fapt în scrisoarea de motivare. Explicarea motivului nu este necesară.CRJM este o organizație care activează în baza principiilor de incluziune. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toți candidații/tele calificați/te sunt încurajați/te să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege.
10 February 2021
CRJM anunță concurs pentru:Funcţia: Director/Directoare serviciu administrativ;Natura contractului: contract de muncă pe termen nedeterminatLocul de muncă: biroul CRJM, str. A.Sciusev 33, mun. Chişinău, Republica Moldova. Atribuţii:Directorul/Directoarea serviciului administrativ asigură coordonarea activităţilor asociaţiei, precum şi buna organizare a activităților asociaţiei. Principalele sarcini se referă la:Managementul general al asociaţiei;Coordonarea activităţilor în cadrul proiectelor;Managementul resurselor umane;Logistică;Fundraising;Comunicarea cu donatorii.Fișa de post a funcţiei este anexată aici (FIȘA DE POST).Cerinţe faţă de candidaţi:studii superioare;cunoașterea fluentă a limbii române şi a limbii engleze. Cunoaşterea limbii ruse sau a altor limbi de circulaţie internaţională constituie un avantaj;folosirea calculatorului în activitatea zilnică şi posedarea la nivel avansat a MS Office, Windows şi internet;capacități organizatorice și de planificare;abilități foarte bune de lucru în echipă;atenție la detalii;cunoștințe în domeniul justiției și drepturilor omului, și experiența anterioară în funcții similare constituie un avantaj;deținerea permisului de muncă în Republica Moldova.Condiţii de muncă:mediu de lucru confortabil;posibilități de dezvoltare profesională;salariu motivant, care depinde de calificarea și experiența persoanei;regim de muncă flexibil.Persoanele care corespund cerințelor sunt invitate să expedieze o scrisoare de motivare și CV-ul, care să conțină datele de contact a cel puțin două persoane de referință, până la 3 martie 2021, la adresa de e-mail: application@old2.old.crjm.org.Selectarea candidaților/telor va fi făcută în baza analizei CV-urilor și scrisorilor de motivare depuse, urmată de o probă scrisă și interviu. Informații suplimentare pot fi obținute la aceeași adresă de e-mail sau la tel.: 022 843 601.  Doar candidații/tele preselectați/te vor fi contactați/te.Prin depunerea documentelor pentru funcția solicitată, candidatul/a consimte implicit verificarea de către CRJM a informației furnizate de candidat/ă.ATENȚIE – în cazul în care nu sunteți de acord ca CRJM să verifice informația la actualul angajator, Vă rugăm să menționați expres acest fapt în scrisoarea de motivare. Explicații specifice nu sunt necesare. Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 sau la adresa de e-mail: aurelia.celac@old2.old.crjm.org     
5 February 2021
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) solicită oferte de la agenții media din Republica Moldova pentru organizarea unei campanii de promovare a mecanismului de desemnare 2%. Desemnarea procentuală este o formă de susținere indirectă oferită de către stat sectorului non-profit și o oportunitate prin care plătitorii de impozite participă la gestionarea banului public, spunându-i  statului ce să facă și încotro să meargă cele 2% din impozitul său.Obiectivul acestei campanii de promovare este de a informa cetățenii Republicii Moldova, plătitori de impozite pe venit, despre oportunitatea de a transfera 2% din impozit către o organizație a cărei activitate vor să o susțină. Conform raportului Serviciul Fiscal de Stat din 2020, persoanele fizice care au efectuat cele mai multe desemnări 2% în anul 2020 au avut vârsta între 26 și 60 de ani.Campania de promovare a mecanismului 2% va fi realizată în cadrul proiectului „Suport instituțional pentru dezvoltarea organizației” implementat de CRJM și finanțat de Suedia.Agenția selectată va presta serviciile contractate în baza unui contract de prestare a serviciilor semnat între părți în perioada 8 martie – 30 aprilie 2021.    Sarcina tehnică față de Prestator:Agenția selectată va asigura următoarele livrabile:Promovarea mecanismului 2% în mediul online – în perioada 8 martie – 30 aprilie 2021Promovarea unui spot video social deja elaborat privind mecanismul 2% cu durata de 45 sec (în limbile română și în rusă):pe rețeaua de socializare Facebook (cel puțin 100,000 de vizualizări);pe rețeaua de socializare Instagram (cel puțin 100,000 de vizualizări);în Youtube (nr. de vizualizări poate fi propus de agenție);pe alte platforme / surse media online (cel puțin 100, 000 de vizualizări în total).Plasarea unui banner electronic deja elaborat, disponibil în limbile română și rusă, pe civic.md și cel puțin 7 portaluri online/platforme relevante naționale și regionale, relevante pentru publicul vorbitor de limba română și limba rusă (de ex. Newsmaker.md, Point.md, Ungheni.md, Elita.TV, Stiri.md ș.a.), pentru perioada menționată mai sus.Promovarea prin Google Ads.Alte propuneri de promovare pe lângă promovarea în mediul online (la discreția agenției).Solicitarea de servicii de mai sus nu are caracter obligatoriu. Numărul de apariții, difuzări și numărul de surse media solicitate ar putea fi modificate în funcție de costuri / suma maximă disponibilă și necesități.Criteriile de selecție:Experiența agenției ofertante în difuzarea produselor în mediul online;Planul de organizare a campaniei de promovare;Reputația și imaginea agenției ofertante și a surselor/platformelor online propuse pentru organizarea campaniei de promovare;Oferta financiară.Oferta urmează să fie datată și semnată de către agenția ofertantă și expediată prin e-mail la application@old2.old.crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A. Șciusev 33, MD-2001, Chișinău) până la 22 februarie 2021. Oferta de participare în concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor:1.Certificatul de înregistrare/ extrasul din Registrul de Stat al companiei.2. O scrisoare de intenție în care se va menționa:prezentarea generală a agenției;o listă scurtă a clienților anteriori (minim 3);numărul preliminar de persoane care vor fi abordate prin intermediul campaniei de promovare, inclusiv platformele / sursele media online folosite.3. Planul de organizare a campaniei de promovare (max. 1 pagină).4. Oferta financiară (completată în conformitate cu modelul Excel atașat: Anexa formular servicii promovare). Prețurile vor fi indicate în USD cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere, pentru fiecare poziție separat. Compararea ofertelor financiare se va face în USD. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor.5. Declarația privind conflictul de interese. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial cu conducerea Asociației (președintele și Consiliul de administrare), agenția se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă.Toate agențiile, care vor prezenta oferte în concurs, vor fi anunțate despre decizia cu privire la agenția selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.110 sau la adresa de e-mail: application@old2.old.crjm.org. Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă nicio agenție în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toate agențiile calificate sunt încurajate să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege.
27 January 2021
În vederea implementării obiectivelor sale, CRJM solicită oferte pentru procurarea produselor de birotică,  papetărie și articole de menaj indicate mai jos sau similare celor indicate mai jos.Compania selectată va presta serviciile conform solicitărilor periodice ale CRJM, în baza unui contract de prestare a serviciilor semnat între părți pentru perioada februarie 2021 – februarie 2023.1. Sarcina tehnică: Lot I: produse de birotică și papetărieDenumire articol Unitatea de măsurăPreț unitar MDL, inclusiv TVATermene și condiții de livrare / comentariiHârtie A4 (calitate Excellent/ Premium)   Hârtie A3   Hârtie flipchart   Bloc de hârtie pentru notițe (STICK`N, 76x76, 100 file)   Mapă din plastic cu folii   Mape – plic   Dosar plastic cu multiperforatii   Marker flipchart   Marker white board   Set folii A4 plastic protecția documentelor (100 buc)   Biblioraft A4, plastifiat 7.5 cm   Bindere (diferite dimensiuni)   Capse Nr.24/26   Capse Nr.10   Set agrafe birou colorate-33mm   Banda corectoare-5mmx6m   Banda adezivă   Lot II: articole de menajDenumire produsPreț unitar MDL, inclusiv TVATermene și condiții de livrare / comentariiSacoșe gunoi bucătărie 60 l. Profess. Clean Time  Sacoșe gunoi bucătărie 35 l. Profess. Clean Time  Soluție anti-calcar CIF Anti-Calc. 750 ml  Domestos Power 5 WC block, pine, 55gr  Înălbitor Prima  Șervețele menajere Flamenco  Burete FrekenBok Max  2. Criteriile de selecție:Experiența ofertantului: prezența pe piață, clienți fideli/referințe;Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate;Termene și condiții optime de livrare.Oferta  trebuie să fie datată și semnată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la application@old2.old.crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A.Șciusev nr.33, MD-2001, mun. Chișinău), până la 10  februarie 2021. Oferta de participare la concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor:Date generale despre companie (denumirea, persoana și telefonul de contact, adresa electronică, pagina web);Copia certificatului de înregistrare/ Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat de Camera Înregistrării de Stat;Portofoliul de clienți;Oferta financiară cu indicarea prețului în MDL, inclusiv TVA, pentru fiecare produs separat.Notă: Oferta financiară va fi prezentată reieșind din faptul că produsele vor fi livrate la oficiul CRJM.Ofertantul va indica, de asemenea, disponibilitatea livrărilor cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere, la prezentarea documentelor confirmative de către Beneficiar. Compararea ofertelor financiare se va face în MDL. Ofertele prezentate în altă valută vor fi calculate la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;Termene și condiții de livrare a produselor;Declarația privind conflictul de interese. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial cu conducerea Asociației (președintele și Consiliul de administrare), compania se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă.Companiile ofertante pot prezenta oferte pentru ambele loturi, sau doar pentru un lot.Toate companiile ofertante, care vor depune ofertele în cadrul prezentului concurs, vor fi anunțate despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext. 110 sau la adresa de e-mail: application@old2.old.crjm.org.Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă nicio companie în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege.
27 January 2021
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație non-guvernamentală cu sediul în Chișinău, creată în noiembrie 2010 de un grup de juriști, care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova, cu accent pe justiție și drepturile omului. CRJM realizează activități de cercetare și advocacy și este o organizație independentă și neafiliată politic.1. Scopul concursului:În vederea implementării obiectivelor sale, CRJM solicită oferte pentru achiziția de servicii tipografice pentru produsele realizate de către CRJM.  Compania selectată va presta serviciile conform solicitărilor periodice ale CRJM, în baza unui contract de prestare a serviciilor semnat între părți pentru perioada februarie 2021 – februarie 2023.În baza contractului de prestări servicii, CRJM va solicita cantitatea estimativă de 1,000 de exemplare pe an. 2. Sarcina tehnică: Tipul publicațieiTermene și condiții de livrare / comentarii1.       Publicație color - tiraj: 100 buc/150 bucFormat: letter 160 mm x 240 mm (B5)Coperta:  carton 250gr/m2, color, mată /lucioasă, cretatăInterior: color, față-verso, 50 paginiBloc intern încleiat 2.       Publicație alb- negru - tiraj: 100 buc/150 bucFormat: letter 160 mm x 240 mm (B5)Coperta: carton 250gr/m2, color, mată /lucioasă, cretatăInterior: alb-negru, față-verso, 50 paginiBloc intern încleiat 3.       Publicație fără copertă color - tiraj: 100 buc/150 bucFormat:  A4Copertă: fără copertăInterior: color, față-verso, 20 pagini1 capsă 4.       Publicație fără copertă alb-negru - tiraj: 100 buc/150 bucFormat:  A4Copertă: fără copertăInterior: alb negru, față-verso, 20 pagini1 capsă 5.       Diplome personalizate - tiraj: 50 bucFormat: A4Carton alb 250gr/m2, pe o singură parte, color Specificațiile de mai sus sunt orientative. Compania câștigătoare va fi selectată pentru a realiza inclusiv și alte produse tipografice pe care CRJM intenționează să le publice pe durata contactului încheiat cu prestatorul. 3. Criteriile de selecție:Experiența ofertantului: prezența pe piață, clienți fideli/referințe;Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate;Termene și condiții optime de realizare / livrare.Oferta  trebuie să fie datată și semnată de către compania ofertantă și expediată prin e-mail la application@old2.old.crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A.Șciusev nr.33, MD-2001, mun. Chișinău), până la 10 februarie 2021. Oferta de participare la concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor:Date generale despre companie (denumirea, persoana și telefonul de contact, adresa electronică, pagina web);Copia certificatului de înregistrare/ Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat de Camera Înregistrării de Stat;Portofoliul de clienți / lucrări;Oferta financiară cu indicarea prețului în MDL, inclusiv TVA, pentru fiecare poziție separat.Notă: Oferta financiară va fi prezentată reieșind din faptul că materialele imprimate vor fi livrate la oficiul CRJM.Ofertantul va indica, de asemenea, disponibilitatea livrărilor cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere, la prezentarea documentelor confirmative de către Beneficiar. Compararea ofertelor financiare se va face în MDL. Ofertele prezentate în altă valută vor fi calculate la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;Termene și condiții de livrare a produselor;Declarația privind conflictul de interese. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial cu conducerea Asociației (președintele și Consiliul de administrare), compania se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă.CRJM își rezervă dreptul să selecteze toate pozițiile de la un ofertant sau poziții separate de la diferiți ofertanți.Toate companiile ofertante, care vor depune ofertele în cadrul prezentului concurs, vor fi anunțate despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext. 110 sau la adresa de e-mail: application@old2.old.crjm.org.Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă nicio companie în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege. 
4 January 2021
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) solicită oferte de la companii specializate, având ca scop procurarea următorului echipament IT și audio:Model și specificații Laptop  (2 unități)DELL XPS 13 Aluminium/Carbon Ultrabook (9360), 13.3" FullHD (Intel® Core™ i5-8250U up to 3.40GHz , 8GB DDR3 RAM, 256GB SSD, Intel® UHD 620 Graphics, CardReader, WiFi-AC/BT, TB3, 4cell, HD720p Webcam, Backlit KB, RU, W10ProAdapter (2 unități)Dell USB Type-C Dock WD15 with 130W Adapter - 1*HDMI, 1*miniDP, 1*VGA, 1*RJ-45, 2*USB 2.0, 3*USB 3.0Mouse, geantă (a câte 2 unități) a. LOT I - 2 unități de laptop de model DELL XPS (cu posibilitatea de a achiziționa suplimentar alte 2 laptopuri de același model, inclusiv echipamentul adițional (adapter, mouse, geantă)), cu următoarele caracteristici tehnice:Această procurare este efectuată în cadrul proiectului „Susținerea eforturilor de integritate și anticorupție prin monitorizare activă de către societatea civilă în Moldova”, implementat cu sprijinul financiar al Departamentului de Stat al SUA /Biroul Internațional pentru Justiție Penală și Aplicarea Legii al Ambasadei SUA în Republica Moldova. b. LOT II – 1 unitate de microfon profesional pentru înregistrări audio, cu următoarele caracteristici tehnice:TipCondensatorFrecvență minimă preluată20 HzFrecvență maximă preluată20000 HzCaracteristicăCardioidConectori (minim)XLR Modele de referință: RØDE NT1-A, Sennheiser MD 421-II.Această procurare este efectuată în cadrul proiectului „Program de abilitare privind drepturi digitale”, finanțat de International Center for Not-for-Profit Law.c. LOT III – 1 unitate de sistem de conferință wireless.   Model de referință: Plantronics Calistro 7200 (pot fi propuse și alte modele/producători) Această procurare este efectuată în cadrul proiectului „Suport instituțional pentru dezvoltarea organizației” implementat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova și finanțat de Suedia.Criterii de selecție:Conformitatea cu modelul și parametri tehnici solicitați de CRJM;Oferta financiară;Termene de garanție și condiții de livrare.Conținutul ofertei de participare la concurs: Oferta va fi datată și semnată de către persoana responsabilă și expediată prin e-mail la: application@old2.old.crjm.org până la data de 2 februarie 2021, ora 23.59.Oferta de participare la concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor:Date generale despre companie (denumirea, persoana și telefonul de contact, adresa electronică, pagina web);Copia certificatului de înregistrare/ Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat de Camera Înregistrării de Stat;Oferta financiară va fi completată după modelul atașat, în format Excel (fă click pe link), cu indicarea prețului în USD, inclusiv TVA. Compania va specifica dacă efectuează livrări cu scutire de TVA cu drept de deducere, în cazul prezentării de către Beneficiar a pachetului de documente justificative. Compararea ofertelor financiare se va face în USD. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;Termene de garanție și condiții de livrare;Declarația privind conflictul de interese. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial cu conducerea Asociației (președintele și Consiliul de administrare), compania se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă.Companiile pot participa la concurs pentru unul, două sau toate cele trei loturi indicate mai sus.Prețurile indicate în ofertă vor fi fixe şi nu pot fi schimbate pe durata contractului. Toate companiile ofertante vor fi anunțate despre decizia cu privire la achiziție după finalizarea procesului de selectare.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843 601, ext.110 sau la adresa de e-mail: application@old2.old.crjm.org.Notă: CRJM își rezervă dreptul să selecteze echipamentul solicitat de la una sau mai multe companii ofertante, ori să nu aleagă nicio ofertă în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege.
4 January 2021
Funcția: Asistent/ă administrativ-financiar/ă;Contract: pentru perioadă determinată (ianuarie 2021 – decembrie 2022), cu posibilitate de extindere;Localitatea: Republica Moldova, Chișinău, sediul CRJM, str. A. Șciusev 33.ATRIBUȚII:Asistentul/a administrativ-financiar/ă asistă în coordonarea activităţilor Asociaţiei și contribuie logistic, administrativ și financiar la buna realizare a activităților Asociaţiei.RESPONSABILITĂȚI DE BAZĂ:Acordarea suportului administrativ, financiar și organizațional în managementul general al Asociației;Asistarea în organizarea și implementarea activităților Asociației;Acordarea suportului echipei în compilarea datelor și colectarea documentelor financiare și fiscale și celor ce țin de activitatea Asociației;Executarea altor sarcini administrative și financiare necesare pentru buna implementare a activităților Asociației.Fișa de post a funcţiei este anexată.CERINȚE:Educație și experiență anterioarăstudii superioare finalizate (licență). Constituie avantaj studiile în unul din următoarele domenii: management, economie, finanțe;experiență de lucru într-o funcție similară sau experiență relevantă în realizarea sarcinilor administrativ-financiare. Experiența de lucru în sectorul asociativ va constitui un avantaj.Cunoștințe:cunoașterea fluentă a limbii române. Cunoașterea limbii engleze – nivel intermediar. Cunoașterea limbii ruse va constitui un avantaj;Utilizator PC avansat cu abilitați de cercetare în mediu online și abilități de lucru în MS Office (obligatori Word și Excel, Power Point), Outlook.Abilități și aptitudini:abilități bune de comunicare internă și externă, planificare și organizare, spirit de inițiativă;gândire analitică, abilitate de a lucra cu documentele și de a respecta termenele-limită, regulile și procedurile Asociației;responsabilitate, atenție la detalii, bună organizare și dedicație;capacitate de a lucra independent, în echipă și sub presiune.atitudine pro-activă, receptivă și flexibilă.Competențe de bază:angajament față de misiunea, viziunea și obiectivele strategice ale CRJM;sensibilitate şi adaptabilitate față de diversitatea culturală, sex, religie, rasă, naționalitate și vârstă;responsabilitate și răspundere directă pentru rezultatul deciziilor proprii.Persoana trebuie să dețină dreptul de a munci în Republica Moldova.Condiții de muncă: mediu de lucru confortabil;posibilități de dezvoltare profesională; salariu motivant (inclusiv pachet social deplin), care depinde de calificarea şi experienţa persoanei;regim de muncă flexibil.Persoanele, care corespund cerințelor de mai sus, sunt rugate să expedieze prin e-mail CV-ul care să conțină contactele a cel puțin două persoane de referință și o scrisoare de motivare până la 18 ianuarie 2021, ora 23.59, la adresa: application@old2.old.crjm.org.  Selectarea va fi făcută în bază analizei CV-urilor și scrisorilor de motivare depuse, urmată de o probă scrisă și interviu. Doar candidaţii/tele preselectaţi/te vor fi invitați/te pentru testare și ulterior interviu.Informații suplimentare pot fi obținute prin expedierea unui e-mail la aceeași adresă. Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun/o candidat/ă în cazul în care dosarele primite nu vor corespunde cerințelor sale.Prin depunerea dosarului, candidatul/a consimte implicit verificarea de către CRJM a informației furnizate. ATENȚIE – în cazul în care nu sunteți de acord ca CRJM să verifice informația la actualul/a angajator/oare, Vă rugăm să menționați expres acest fapt în scrisoarea de motivare. Explicarea motivului nu este necesară.CRJM este o organizație care activează în baza principiilor de incluziune. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toți/toate candidații/tele calificați/te sunt  încurajați/te să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege.
4 December 2020
CLOSING DATE (extended):LRCM hereby extends the bids submission deadline to 28 December 2020._______________________________________________________________________LRCM seeks to contract a consultant / team of consultants (hereinafter referred to as - the Consultant) to deliver a one-day online training on Digital technologies and policies that impact Civic Space for the LRCM team and partner CSOs. The training aims to enhance LRCM team’s skills and knowledge on digital rights and emerging technologies (Big Data, automation, artificial intelligence (AI) and other associated technologies), that can be used to enable or restrict civil society. The training will also tackle on how various national internet regulations and international digital policy initiatives impact civic space, and how to advocate for digital technology policies and utilize digital tools and practices that expand civic space.This activity will be carried out under the Digital Rights Literacy Program, with the financial support of the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).The training with a maximum duration of eight (8) working hours shall be conducted online, preferably in early December 2020. The exact period/date will be set by common agreement between the LRCM team and the selected consultant.The training shall mainly address the following topics / issues related to digital technologies. The list of topics is illustrative and not exhaustive. The consultant should suggest additional/other topics considered relevant to the purpose of the training:What is AI and what are other digital technologies / applications that impact Civic Space;How can CSOs use technological innovations and AI to advance their work and protect themselves from restrictions?How to avoid harmful impact of some AI technologies already in use on the civic space?How to promote adequate, meaningful and participatory human rights impact assessments of the AI systems during their entire cycle and implementation?How the current international legal framework of fundamental rights and freedoms translates into algorithmic design and is safeguarded in practice?III. KEY DELIVERABLESThe Consultant shall provide the following deliverables:Methodology / action plan;Suggested training agenda;Delivery of the training for an expected audience of +/-15 people through online means;  IV. REQUIREMENTS FOR THE CONSULTANTThe Consultant (company or individual) shall have proven experience in conducting similar activities with at least 3 years of experience. Additional requirements include:1. Bachelor’s degree in any relevant field. Master degree is an advantage;2. At least 3 years of progressive knowledge and experience in at least one of the following areas:Human rights and intercultural dialogueTechnological innovations /digital technologiesDigital rights regulatory framework3. Good understanding of human rights and civil society issues in the Eastern Europe;4. Proven skills and ability in presentation, communication and facilitation of trainings applying interactive and participatory based approaches;5. Proficiency in English. Knowledge of Romanian is an advantage;6. Good personal and corporate reputation and integrity.V. EVALUATION CRITERIAThe cumulative method will be applied in the evaluation of the applications. The contract will be awarded to the candidate achieving the highest cumulative score from the technical and financial parts of the proposal. The technical proposal accounts for 70% of the total score and the financial proposal will account for 30% of the total evaluation score.The offers will be evaluated based on the following criteria:CriteriaMax. pointMethodology / action plan25Relevant degree 10Relevant professional experience10Good understanding of human rights and civil society issues in the Eastern Europe15Proven skills and ability in trainings, presentation, communication and facilitation of trainings applying interactive and participatory based approaches10Financial offer30TOTAL100VI. APPLICATION PROCESSOffers may be submitted by individual candidates and/or legal entities. The signed and dated offer shall be sent by e-mail to application@old2.old.crjm.org by 28 December 2020, including the following components:the copy of the registration certificate/extract for the legal person and the updated CV of the candidates, together with a Cover letter, which will contain: (1) interest in the assignment and a short description of previous portfolios/beneficiaries and any other information requested at p.4 above; (2) the name and contact details of two reference persons;An outline of the envisaged methodology for the assignment (outlining the overall approach and suggested methods) – maximum one page;financial offer in USD, including VAT with the breakdown of costs (consultancy fee per number of anticipated working days). Offers submitted in any other currency will be converted at the official exchange rate of the National Bank of Moldova at the deadline date for submitting the offers;declaration on conflict of interests. In case of a conflict of interests, real or potential, with the members or employees of the LRCM, the candidate is obliged to declare it in a written document enclosed to the application (no particular form required).For local resident candidates: (a) legal entities are invited to send their financial offers, including VAT; (b) individual candidates – net amounts.(!) Individual successful candidates should justify the requested fees by filling in a form (Contractor Employee Biographical Data Sheet in line with USAID requirements) indicating the fees received for similar services from at least three contractors, with the attachment of the supporting documents.Disbursement and payment modalities will be agreed upon by both parties and specified in the contract with the Consultant. For any clarifications on the assignment, please e-mail at application@old2.old.crjm.org.LRCM is an inclusive and diversity-friendly employer. We value difference, promote equality and challenge discrimination, enhancing our organisational capability. We welcome and encourage application from all qualifying candidates. We do not discriminate on the basis of disability, race, colour, ethnicity, gender, religion, sexual orientation, age, marital or parental status or other category protected by law.
1 December 2020
CRJM anunță concurs pentru:Funcția: Asistent/ă administrativ-financiar/ă;Contract: pentru perioadă determinată (ianuarie 2021 – decembrie 2022), cu posibilitate de extindere;Localitatea: Republica Moldova, Chișinău, sediul CRJM, str. A. Șciusev 33.ATRIBUȚII:Asistentul/a administrativ-financiar/ă asistă în coordonarea activităţilor Asociaţiei și contribuie logistic, administrativ și financiar la buna realizare a activităților Asociaţiei.RESPONSABILITĂȚI DE BAZĂ:Acordarea suportului administrativ, financiar și organizațional în managementul general al Asociației;Asistarea în organizarea și implementarea activităților Asociației;Acordarea suportului echipei în compilarea datelor și colectarea documentelor financiare și fiscale și celor ce țin de activitatea Asociației;Executarea altor sarcini administrative și financiare necesare pentru buna implementare a activităților Asociației.Fișa de post a funcţiei este anexată și disponibilă la: https://old2.old.crjm.org/wp-content/uploads/2020/12/Fisa-de-post-Asistent.pdf. CERINȚE:Educație și experiență anterioarăstudii superioare finalizate (licență) în unul din următoarele domenii: management, economie finanțe;experiență de lucru într-o funcție similară sau experiență relevantă în realizarea sarcinilor administrativ-financiare. Experiența de lucru în sectorul asociativ va constitui un avantaj.Cunoștințe:cunoașterea fluentă a limbii române. Cunoașterea limbii engleze – nivel intermediar. Cunoașterea limbii ruse va constitui un avantaj;Utilizator PC avansat cu abilitați de cercetare în mediu online și abilități de lucru în MS Office (obligatori Word și Excel, Power Point), Outlook.Abilități și aptitudini:abilități bune de comunicare internă și externă, planificare și organizare, spirit de inițiativă;gândire analitică, abilitate de a lucra cu documentele și de a respecta termenele-limită, regulile și procedurile Asociației;responsabilitate, atenție la detalii, bună organizare și dedicație;capacitate de a lucra independent, în echipă și sub presiune.atitudine pro-activă, receptivă și flexibilă.Competențe de bază:angajament față de misiunea, viziunea și obiectivele strategice ale CRJM;sensibilitate şi adaptabilitate față de diversitatea culturală, sex, religie, rasă, naționalitate și vârstă;responsabilitate și răspundere directă pentru rezultatul deciziilor proprii.Persoana trebuie să dețină dreptul de a munci în Republica Moldova.Condiții de muncă: mediu de lucru confortabil;posibilități de dezvoltare profesională; salariu motivant (inclusiv pachet social deplin), care depinde de calificarea şi experienţa persoanei;regim de muncă flexibil.Persoanele, care corespund cerințelor de mai sus, sunt rugate să expedieze prin e-mail CV-ul care să conțină contactele a cel puțin două persoane de referință și o scrisoare de motivare până la 29 decembrie 2020, ora 23.59, la adresa: application@old2.old.crjm.org.  Selectarea va fi făcută în bază analizei CV-urilor și scrisorilor de motivare depuse, urmată de o probă scrisă și interviu. Doar candidaţii/tele preselectaţi/te vor fi invitați/te pentru testare și ulterior interviu.Informații suplimentare pot fi obținute prin expedierea unui e-mail la aceeași adresă. Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun/o candidat/ă în cazul în care dosarele primite nu vor corespunde cerințelor sale.Prin depunerea dosarului, candidatul/a consimte implicit verificarea de către CRJM a informației furnizate. ATENȚIE – în cazul în care nu sunteți de acord ca CRJM să verifice informația la actualul/a angajator/oare, Vă rugăm să menționați expres acest fapt în scrisoarea de motivare. Explicarea motivului nu este necesară.CRJM este o organizație care activează în baza principiilor de incluziune. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toți/toate candidații/tele calificați/te sunt  încurajați/te să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege.
25 November 2020
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație necomercială care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova, cu accent pe justiție și drepturile omului. Realizăm activități de cercetare și de advocacy. Suntem independenți și neafiliați politic.  CRJM anunță un concurs pentru: Funcția: Consilier/ă juridic/ă;Contract: pentru o perioadă de doi ani, cu posibilitate de extindere pentru un termen nedeterminat;Localitatea: Chișinău, Republica Moldova, sediul CRJM, str. A. Șciusev 33.Atribuții:Principalele sarcini ale juristului/juristei țin de:Cercetare și analiză; Advocacy;Activități de instruire;ReprezentareFișa de post a funcției este anexată. CERINȚE: Educație:studii universitare în domeniul dreptului.Cunoștințe:bune cunoştinţe în domeniul justiţiei şi al drepturilor omului;cunoașterea fluentă a limbilor română şi engleză (cel puțin nivelul B2). Cunoaşterea limbii ruse sau a altor limbi de circulaţie internaţională constituie un avantaj.Abilități și aptitudini:folosirea calculatorului în activitatea zilnică şi cunoașterea la nivel avansat a MS Office, Windows şi internet;bune abilități de comunicare internă și externă, prezentare, planificare și organizare;persoană responsabilă, atentă la detalii, bine organizată și dedicată;capacitatea de a lucra independent, în echipă și sub presiune.Competențe de bază:angajament față de misiunea, viziunea și obiectivele strategice ale CRJM;sensibilitate şi adaptabilitate față de diversitatea culturală, sex, religie, rasă, naționalitate și vârstă;responsabilitate și răspundere directă pentru rezultatul deciziilor proprii.Persoana trebuie să dețină dreptul de a munci în Republica Moldova.Încurajăm depunerea dosarelor și de către persoanele care nu au stagiu de muncă sau cu puțină experiență profesională. Condiții de muncă: mediu de lucru confortabil;posibilități de dezvoltare profesională; salariu motivant (inclusiv pachet social deplin), care depinde de calificarea şi experienţa persoanei;program deplin de lucru între 9:00 – 18:00;regim de muncă flexibil.Persoanele care corespund cerințelor menționate mai sus sunt rugate să expedieze prin e-mail o scrisoare de motivare și CV-ul actualizat, care să conțină contactele a cel puțin două persoane de referință până la 6 ianuarie 2021, ora 23.59, la adresa: application@old2.old.crjm.org.Selectarea va fi făcută în bază analizei CV-urilor și scrisorilor de motivare depuse, urmată de o probă scrisă și interviu. Doar candidaţii/tele preselectaţi/te vor fi invitați/te pentru testare și ulterior interviu. Informații suplimentare pot fi obținute prin expedierea unui e-mail la aceeași adresă. Doar candidaţii preselectaţi vor fi invitați pentru testare și interviu.Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun/o candidat/ă în cazul în care dosarele primite nu vor corespunde cerințelor sale.Prin depunerea dosarului, candidatul/a consimte implicit verificarea de către CRJM a informației furnizate. ATENȚIE – în cazul în care nu sunteți de acord ca CRJM să verifice informația la actualul/a angajator/oare, Vă rugăm să menționați expres acest fapt în scrisoarea de motivare. Explicarea motivului nu este necesară.CRJM este o organizație care activează în baza principiilor de incluziune. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toți candidații/tele calificați/te sunt încurajați/te să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege.
19 November 2020
I. Prezentare generală:Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație non-guvernamentală cu sediul în Chișinău, creată în noiembrie 2010 de un grup de juriști, care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova, cu accent pe justiție, drepturile omului și promovarea unui mediu favorabil pentru societatea civilă. CRJM realizează activități de cercetare și advocacy și este o organizație independentă și neafiliată politic.II. Scopul concursului:CRJM solicită oferte de la companii media din Republica Moldova pentru producerea unui spot video aniversar cu ocazia împlinirii a 10 ani de activitate a CRJM. Spotul video va fi elaborat  în cadrul proiectului „Suport instituțional pentru dezvoltarea organizației”, implementat de CRJM și finanțat de Suedia.Compania selectată va presta serviciile contractate în cadrul prezentului concurs în baza unui contract de prestare a serviciilor semnat între părți, conform condițiilor indicate în termenele de referință.III. Sarcinile față de Prestator:Compania media selectată va asigura:Elaborarea spotului video cu respectarea următoarelor criterii:Durata spotului:3-5 minute;Tipul: Testimonial; storytelling; Filmare: 4K medium shot to /close-up; în diverse locații conform solicitărilor vorbitorilor;Script video: Secvențe de 15 – 20 de secunde;Întrebări: deschise/fără scenariu exact/ulterior va fi editat să cuprindă pe scurt doar răspunsurile (cu întrebările prezentate în text pe ecran);Tone of Voice: limbaj comun, relaxat, cald, sincer, uman, inspirațional;Vorbitori: 15-20 persoane;Limba și subtitrări: limba română;Termen-limită de predare a spotului: 21 decembrie 2020.Elaborarea spotului cu utilizarea tehnologiilor avansate și actuale de producție care vor fi descrise de către ofertanți în oferta lor.Scenariul preliminar, cu vorbitorii identificați de către Beneficiar, va fi pus la dispoziția companiei câștigătoare de către Beneficiar, pentru coordonare, definitivare și aprobare.  IV. Criteriile de selecție:Experiența companiei de realizare a spoturilor video de minim 3 ani (inclusiv portofoliul de clienți / lucrări). Experiența de realizare a mini-documentarelor, interviurilor va constitui un avantaj;Dotarea tehnică a ofertanților pentru prestarea serviciului solicitat;Termene de execuție (disponibilitatea de a lucra în termeni restrânși va constitui un avantaj);Oferta financiară;Reputația și imaginea companiei (criteriul valabil în cazul prezentării referințelor).V. Conținutul ofertei de participare la concurs: Oferta va fi datată și semnată de persoana responsabilă și expediată prin e-mail la: application@old2.old.crjm.org până la data de 27 noiembrie 2020, ora 23.59.Oferta de participare la concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor:Copia certificatului de înregistrare/ Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat de Camera Înregistrării de Stat;Scrisoare de intenție, care va conţine în mod obligatoriu: (1) o scurtă descriere a experienței în domeniu, portofoliul de clienți / lucrări relevante elaborate în ultimii 3 ani, (2) tehnologiile care vor fi utilizate, (3) numele și datele de contact a două persoane de referință;Oferta financiară pentru realizarea spotului video. Costul serviciilor va fi indicat în USD cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere. Compararea ofertelor financiare se va face în USD. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;Termene de execuție, cu respectarea perioadei indicate mai sus;Declarația privind conflictul de interese. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial cu conducerea Asociației (președintele și Consiliul de administrare), compania se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext. 110 sau la adresa de e-mail: application@old2.old.crjm.org.CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Salutăm și încurajăm primirea ofertelor din partea tuturor companiilor calificate. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege.
1 2 3 »»