Arhivă Anunțuri
21 iulie 2017
În vederea implementării obiectivelor sale, CRJM preconizează să organizeze 2 evenimente în afara mun. Chișinău pe parcursul lunii septembrie 2017, în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă”, implementat cu suportul financiar al Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID), după cum urmează: o instruire de 2 zile. În acest sens, CRJM anunță concurs de oferte pentru achiziția de servicii de cazare, alimentație și închiriere a unei săli de conferințe necesare organizării evenimentului pentru aproximativ 25 de persoane, între 9 – 10 septembrie 2017. un eveniment de consolidare a echipei de 2 zile. În acest sens, CRJM anunță concurs de oferte pentru achiziția de servicii de cazare, alimentație și închiriere a unei săli de conferințe necesare organizării evenimentului pentru aproximativ 15 persoane, între 25 – 26 septembrie 2017.Astfel, Vă invităm să trimiteți ofertele dumneavoastră de preț conform cerințelor de mai jos:Rezultatele așteptate:Compania selectată va presta serviciile solicitate conform condițiilor indicate de CRJM în prezenta solicitare de oferte şi în baza contractului de prestare servicii semnat între părţi (compania selectată şi CRJM) pentru perioadele solicitate.Criteriile de selectare:Compania trebuie să întrunească următoarele criterii:1. Cerințe față de condițiile de cazare:-          cazare (camere SNGL, DBL cu paturi separate) și condiții adecvate de ședere pentru numărul indicat de persoane per eveniment;-          alte comodități (TV, aer condiționat etc.) vor constitui un avantaj.2. Cerințe pentru desfășurarea evenimentului:-          sală de conferințe cu un spațiu adecvat numărului indicat de participanți (cca 25 persoane);-          echipament necesar: proiector, ecran, flipchart;-          servicii de alimentație, la cerere: mic dejun, prânz, pauze de cafea, cină;-          asigurarea cu apă plată pe toată durata evenimentului;-          conexiune la Internet;-          locuri de parcare. 3. Oferta financiară Oferta de participare la concurs va conține informație concisă cu indicarea următoarelor: Date despre companie (denumirea, adresa poștală, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă, rechizitele bancare, semnătura persoanei responsabile și amprenta ștampilei); Oferta financiară în care se indică prețurile în MDL, cu aplicare TVA la cota zero, completată conform cerințelor indicate în modelul de ofertă financiară anexată. Beneficiarul va prezenta prestatorului câștigător setul de documente confirmative pentru livrările cu aplicarea TVA la cota zero. Prețurile indicate în oferte vor fi finale și nu vor putea fi ajustate după termenul-limită de prezentare a ofertelor. Compararea ofertelor financiare se va face în MDL. Ofertele prezentate în altă valută vor fi calculate la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor.4. Amplasarea locației – în raza de cca 20 – 25 km de la ChișinăuOfertele vor fi expediate prin e-mail la olga.burucenco@old2.old.crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A.Șciusev 33, MD-2001, mun.Chișinău, Republica Moldova) până pe 15 august 2017.CRJM își rezervă dreptul de a selecta toate serviciile de la un singur ofertant sau servicii separate de la diferiți ofertanți.Plata va fi efectuată timp de 5 zile bancare de la livrarea serviciului şi semnarea actului de predare-primire. În caz de necesitate, CRJM va oferi o scrisoare de garanție.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@old2.old.crjm.org.
21 iulie 2017
În vederea consolidării spiritului de echipă și dezvoltării de abilități cu focus pe relaționare, CRJM solicită oferte de preț pentru servicii de instruire în comunicare, care să faciliteze o sesiune de consolidare a echipei, cu durata de maxim 2 zile, cu activități și exerciții de grup și individuale pe următoarele teme: comunicare asertivă, ascultare activă, negociere și consolidarea spiritului de echipă. Sesiunea de instruire în comunicare urmează a fi pregătită de ofertant în baza unei analize a necesităților echipei CRJM și agenda ajustată respectivelor necesități. Această activitate va fi realizată în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă”, implementat cu suportul financiar al Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID).Activitatea are drept scop: Înțelegerea contextului în care funcționează acum CRJM, cu identificarea și asumarea riscurilor externe potențiale pentru organizație și influența acestora asupra spiritului de echipă și Dobândirea de noi abilități necesare pentru întreaga echipă – identificarea stilului propriu de negociere, înțelegerea propriilor limite și a limitelor celorlalți în comunicarea și interacțiunea cu colegii, exersarea diferitelor feluri în care solicitările pot fi filtrate, redefinite și focusate sau refuzate, anticiparea și gestionarea situațiilor de criză (managementul situațiilor de criză) etc.Formatorul /echipa de formatori în comunicare selectată va presta serviciile în baza unui contract de prestări servicii încheiat cu Asociația. Sesiunea de consolidare a spiritului de echipă urmează a fi organizată în afara mun. Chișinău, pentru maxim 2 zile, în perioada 25-26 septembrie 2017. Cheltuielile pentru organizarea sesiunii vor fi acoperite de CRJM, formatorul /echipa de formatori urmează să indice în oferta financiară doar costurile pentru remunerarea formatorului/echipei pentru pregătirea și livrarea sesiunii și cerințele specifice pentru logistica evenimentului (spre exemplu, dacă sunt cerințe specifice pentru sala de lucru, rechizite necesare etc.). Criteriile de selecție: studii superioare în psihologie, comunicare, dezvoltare personală sau alte domenii relevante; experiență în instruiri și alte activități relevante pentru comunicare, dezvoltare personală, team building; metodologia de lucru propusă; reputație și integritate personală; oferta financiară. Oferta va include:- Copia certificatului de înregistrare pentru persoană juridică și CV-ul actualizat al candidatului pentru persoană fizică și scrisoarea de intenție cu indicarea experienței relevante a ofertantului.- metodologia de lucru pentru atingerea scopului activității.- Oferta financiară cu indicarea numărului de zile preconizat pentru activitate, prețului per zi și costul total al serviciilor în dolari SUA. În cazul persoanelor fizice va fi indicat prețul net, iar persoanele juridice vor indica prețul  cu aplicarea TVA la cota 0%. Beneficiarul va prezenta documentele confirmative pentru livrări cu aplicare TVA la cota 0% ofertantului câștigător. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor.- Referinţele sunt apreciate, dar nu sunt obligatorii.- În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă și anexate la ofertă. Ofertele pot fi prezentate de persoane fizice și/sau juridice. Oferta trebuie să fie datată și semnată de către ofertant și expediată prin e-mail la olga.burucenco@old2.old.crjm.org sau direct la sediul CRJM, str. A.Șciusev, 33, Chișinău, MD-2001, până pe 15 august 2017.  Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.108 sau la adresa de e-mail: mihaela.cibotaru@old2.old.crjm.org.   Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun candidat în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale. 
20 iunie 2017
CRJM solicită oferte, de la companii din Republica Moldova, pentru contractarea serviciilor de asistență/consultanță fiscală. Compania selectată va presta serviciile solicitate conform condițiilor indicate de CRJM în prezenta solicitare de ofertă și în baza contractului de prestare servicii semnat între părți (compania selectată și CRJM) pentru perioada iulie 2017 – iulie 2019.Consultațiile fiscale vor avea un caracter ocazional și vor fi prestate la cererea beneficiarului în număr de aproximativ zece consultații pe an (cca 20 ore). În caz de necesitate, compania selectată va solicita răspunsul oficial al autorităților fiscale la subiectele propuse spre consultare.Asistența fiscală acordată va ține de aspectele fiscale aferente activității ONG-urilor și anume: tratamentul fiscal privind cheltuielile efectuate de Asociație, determinarea obligațiilor fiscale în baza contractelor încheiate cu rezidenții/nerezidenții, importul de servicii și determinarea locului livrării serviciilor, înregistrarea în calitate de contribuabil TVA în cadrul activității economice și restituirea TVA în cadrul proiectelor de asistenta tehnică, etc.Criteriile de selecție: Experiența companiei și personal calificat în domeniul fiscal din Republica Moldova; Termene și condiții de realizare; Prețul serviciilor.Oferta  trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de către ofertant și expediată prin e-mail la olga.burucenco@old2.old.crjm.org sau direct la sediul CRJM, str. A. Șciusev 33, Chișinău, MD-2001, până pe 3 iulie 2017. Oferta va include: Copia certificatului de înregistrare / extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice a companiei (cu indicarea persoanei responsabile de consultațiile fiscale și anexarea CV-ului acesteia); Oferta financiară, care include prețul per oră pentru serviciile de consultanță. Prețurile serviciilor pentru consultanța fiscală vor fi indicate în dolari SUA, inclusiv toate taxele aferente. De asemenea, se va indica disponibilitatea livrărilor cu aplicarea TVA la cota zero, la prezentarea documentelor confirmative de către Beneficiar. Compararea ofertelor financiare se va face în dolari SUA. Ofertele prezentate în altă valută vor fi calculate la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.109 sau la adresa de e-mail: aurelia.celac@old2.old.crjm.org.  Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun candidat în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.
19 iunie 2017
CRJM solicită oferte de prețuri pentru selectarea unei companii în vederea prestării serviciilor de predare a limbii engleze generale și limbii engleze specializate pentru domeniul juridic, pentru membrii Asociației. Programul cursurilor va fi elaborat astfel încât să răspundă cerințelor membrilor Asociației care urmează să frecventeze cursurile și se va focusa atât pe abilitățile de vorbire, ascultare, citire și scriere, precum și pe aspectele ce vizează îmbunătățirea gramaticii, vocabularului, pronunțării, fluenței verbale, expresiilor idiomatice etc.Detalii tehnice: Numărul de nivele: va fi stabilit în funcție de nivelul actual al persoanelor instruite; Numărul de ședințe pe săptămână: 2 sau 3, cu durata de 1,5 h sau 2,0 h; Numărul persoanelor instruite pentru cursul de engleză generală: 3-4 persoane; Numărul persoanelor instruite pentru engleza juridică: 10 persoane; Locația de prestare a cursului: sediul CRJM, str. A. Sciusev 33, Chișinău; Metode de predare:  inovative și interactive.Compania selectată va presta serviciile solicitate conform condițiilor indicate de CRJM în prezenta solicitare de oferte şi în baza contractului de prestare servicii semnat între părți (compania selectată şi CRJM).Criteriile de selecție: Oferta tehnică (experiența ofertantului, portofoliul de clienți, aplicarea metodelor inovative de predare)  – 70%; Oferta financiară – 30%.Oferta va conține informație concisă cu indicarea următoarelor: Date despre companie (denumirea, adresa poștală, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă, rechizitele bancare, semnătura persoanei responsabile și amprenta ștampilei); Scurtă descriere despre metodele de predare aplicate și caracteristicile/detaliile cursurilor propuse. Oferta financiară (completată după modelul atașat la prezenta solicitare. Vă rugăm să faceți click pe acest enunț pentru a descărca modelul de ofertă financiară). Prețurile vor fi indicate în MDL, inclusiv cu TVA la cota 0%, (beneficiarul urmează să prezinte prestatorului setul de documente confirmative pentru aplicarea TVA la cota zero).Prețurile indicate în oferte vor fi finale și nu vor putea fi ajustate după termenul-limită de prezentare a ofertelor. Compararea ofertelor financiare se va face în MDL. Ofertele prezentate în altă valută vor fi calculate la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor.Oferta  trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la olga.burucenco@old2.old.crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A.Șciusev nr.33, MD-2001, mun. Chișinău), până pe 30 iunie 2017.Toți ofertanții, care vor depune ofertele, vor fi anunțați despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor, însă nu mai târziu de  6 iulie 2017.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.110 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@old2.old.crjm.org
10 mai 2017
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) și Expert Forum (EFOR) anunță organizarea școlii de vară „Democrația aplicată”.Școala de vară este un eveniment de 6 zile care se va desfășura în Republica Moldova (în afara municipiului Chișinău) în perioada 31 iulie – 5 august 2017 și este destinată studenților și proaspeților absolvenți ai facultăților de drept, științe politice și jurnalism, interesați în promovarea democrației în Republica Moldova.Prin intermediul școlii de vară ne propunem să transmitem participanților informații și abilități cu privire la principiile democrației, statului de drept și instrumente de implicare civică, de combatere a corupției și de protecție a drepturilor omului.Formatori în cadrul școlii de vară vor fi experți naționali și internaționali, inclusiv din partea EFOR și CRJM. Participarea la școala de vară este gratuită. Cheltuielile de transportare, cazare și alimentare ale participanților vor fi acoperite de CRJM. Locul desfășurării va fi comunicat participanților selectați.Candidații urmează să corespundă următoarelor cerințe:Să fie student al anului III-IV al facultății de drept, facultății de științe politice sau facultății de jurnalism, masterand la una din facultățile menționate sau proaspăt absolvent al acestora;Să cunoască limba română;Să fie disponibil(ă) să participe la școala de vară în afara municipiului Chișinău pe întreaga durată (6 zile);Să completeze formularul de participare anexat mai jos.Experiența anterioară de implicare în inițiative civice constituie un avantaj.Dacă sunteți interesat să participați la această școala de vară, vă rugăm să completați acest formular (click aici pentru a completa formularul) până la 4 iunie 2017, ora 24:00. Pentru întrebări suplimentare ne puteți contacta la adresa electronică: natalia.seremet@old2.old.crjm.org.Acest eveniment este organizat în cadrul proiectului „Consolidarea societății civile din Moldova pentru a cere justiție” implementat cu sprijinul financiar al Departamentului de Stat al SUA prin intermediul Biroului Internațional pentru Justiție Penală și Aplicarea Legii al Ambasadei SUA în Republica Moldova
8 mai 2017
În vederea implementării obiectivelor sale, Asociația Obștească „Centrul de Resurse Juridice” din Moldova (în continuare - CRJM) preconizează să organizeze 3 evenimente în afara mun. Chișinău în perioada iunie-august 2017, după cum urmează:un eveniment de 2 zile, în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă”, implementat cu suportul financiar al Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). În acest sens, CRJM anunță concurs de oferte pentru achiziția de servicii de cazare, alimentație și închiriere a unei săli de conferințe necesare organizării evenimentului pentru 30 persoane, între 17 – 18 iunie 2017.un eveniment de 3 zile, în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă”, implementat cu suportul financiar al Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). În acest sens, CRJM anunță concurs de oferte pentru achiziția de servicii de cazare, alimentație și închiriere a unei săli de conferințe necesare organizării evenimentului pentru 20 persoane, între 17 – 19 iulie 2017.o școală de vară, în cadrul proiectului „Consolidarea societății civile din Moldova pentru a cere justiție”, implementat cu suportul financiar al Departamentului de Stat al SUA / Biroul Internațional pentru Narcotice și Afaceri Interne al Ambasadei SUA. În acest sens, CRJM anunță concurs de oferte pentru achiziția de servicii de cazare, alimentație și închiriere a unei săli de conferințe necesare organizării evenimentului pentru 35 persoane, între 31 iulie – 5 august 2017.Astfel, Vă invităm să trimiteți ofertele dumneavoastră de preț conform cerințelor de mai jos: Rezultatele așteptate:Compania selectată va presta serviciile solicitate conform condițiilor indicate de CRJM în prezenta solicitare de oferte şi în baza contractului de prestare servicii semnat între părţi (compania selectată şi CRJM) pentru perioadele solicitate. Criteriile de selectare:Compania trebuie să întrunească următoarele criterii:a. Cerințe față de condițiile de cazare: cazare (camere SNGL, DBL cu paturi separate) și condiții adecvate de ședere pentru numărul indicat de persoane per eveniment;alte comodități (TV, aer condiționat etc.) vor constitui un avantaj.b. Cerințe pentru desfășurarea evenimentului: sală de conferințe cu un spațiu adecvat numărului indicat de participanți (cca 30/35 persoane);echipament necesar: proiector, ecran, flipchart;servicii de alimentație, la cerere: mic dejun, prânz, pauze de cafea, cină;asigurarea cu apă plată pe toată durata evenimentului;conexiune la Internet;locuri de parcare. c. Oferta financiarăOferta de participare la concurs va conține informație concisă cu indicarea următoarelor:Date despre companie (denumirea, adresa poștală, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă, rechizitele bancare, semnătura persoanei responsabile și amprenta ștampilei);Ofertele financiare (completate după modelul atașat la prezenta solicitare. Vă rugăm să faceți click pe acest enunț pentru a descărca modelul de ofertă financiară). Prețurile vor fi indicate în MDL, inclusiv TVA sau cu TVA la cota 0%, conform cerințelor indicate în modelul de ofertă financiară. În cazul livrărilor cu aplicare TVA la cota 0%, Beneficiarul va prezenta setul de documente confirmative. Prețurile indicate în oferte vor fi finale și nu vor putea fi ajustate după termenul-limită de prezentare a ofertelor. Compararea ofertelor financiare se va face în MDL. Ofertele prezentate în altă valută vor fi calculate la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor.d. Amplasarea locației – în raza de cca 50 – 60 km de la ChișinăuOfertele vor fi expediate prin e-mail la olga.burucenco@old2.old.crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A.Șciusev 33, MD-2001, mun.Chișinău, Republica Moldova) până pe 24 mai 2017.CRJM își rezervă dreptul de a selecta toate serviciile de la un singur ofertant sau servicii separate de la diferiți ofertanți.Plata va fi efectuată timp de 5 zile bancare de la livrarea serviciului şi semnarea actului de predare-primire. În caz de necesitate, CRJM va oferi o scrisoare de garanție.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@old2.old.crjm.org.    
21 aprilie 2017
CRJM solicită oferte de la companii media sau de la persoane fizice din Republica Moldova pentru producerea a trei spoturi video (grafice). Spoturile vor avea o durată de până la 90 secunde fiecare, durata exactă a acestora urmând a fi stabilită ulterior în perioada elaborării scenariilor.  Spoturile video (grafice) vor reprezenta și explica în mod grafic subiectele identificate de echipa CRJM, în domeniul anti-corupției, supremației legii și drepturilor omului.Compania sau persoana selectată va presta serviciile contractate în cadrul prezentului concurs în baza unui contract de prestare a serviciilor semnat între părți. Spoturile urmează a fi produse și promovate la TV în perioada mai 2017 – mai 2018, cu perioade estimative cuprinse între mai-iunie 2017; octombrie-noiembrie 2017 și februarie-martie 2018. CRJM va notifica din timp executorul despre perioadele de  promovare a spoturilor la TV. Sarcinile față de Prestator:Compania sau persoana selectată va asigura:Elaborarea scenariului pentru spoturi, în colaborare cu echipa CRJM.Elaborarea spoturilor video (grafice) în limba română și sonorizare în limba rusă.Predarea spoturilor video finale în diferite formate (pentru TV, pagini web).Promovarea spoturilor video la minim 2 posturi TV (preferabil 1 post național și un post regional)  timp de două săptămâni pentru fiecare din cele trei spoturi, cu minim 1 difuzare în prime-time și 1 difuzare în off-time.Notă: Spoturile urmează să fie plasate la posturi TV ale căror proprietari dețin mai puțin de 3 licențe.Criteriile de selecție:* Experiența de realizare a spoturilor video cu conținut social;* Oferta financiară;* Termenele de execuție;Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la olga.burucenco@old2.old.crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. Alexei Șciusev 33, MD-2001, Chișinău) până pe 10 mai 2017 ora 15.00. Oferta de participare la concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor:Date despre companie (denumirea, adresa poștală, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă, rechizitele bancare).Copia certificatului de înregistrare a companiei.Oferta financiară (completată în conformitate cu modelul atașat (Anexa nr.1)). Prețurile vor fi indicate în USD, inclusiv TVA și cu TVA la cota 0%. Compararea ofertelor financiare se va face în USD. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor.Portofoliul lucrărilor relevante.Prețurile indicate în ofertă vor fi fixe şi nu pot fi schimbate, cu excepția cazurilor când Beneficiarul va face o modificare în calendarul său de implementare.Ofertanții pot fi prezentate una sau mai multe opțiuni de oferte financiare.Termenele exacte de realizare și promovare a spoturilor video vor fi convenite separat per fiecare spot cu compania câștigătoare.Toți ofertanții, care vor depune ofertele, vor fi anunțați despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor, însă nu mai târziu de 15 mai 2017.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.110 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@old2.old.crjm.org.
19 aprilie 2017
CRJM anunță concurs pentru funcția de consilier juridicContract: pe perioadă determinată (iulie 2017 – iunie 2018), cu posibilitatea extinderii;Localitatea: Chişinău, Republica Moldova. Cerinţe:studii universitare în domeniul dreptului;posedarea cunoştinţelor bune în domeniul justiţiei şi drepturilor omului;posedarea fluentă a limbilor română şi engleză. Cunoaşterea limbii ruse sau a altor limbi de circulaţie internaţională constituie un avantaj;folosirea calculatorului în activitatea zilnică şi posedarea la nivel avansat a MS Office, Windows şi internet;bune abilități de comunicare, prezentare, planificare, organizare.Atribuții:Principalele sarcini ale juristului țin de:Cercetare și analiză;Advocacy;Activități de instruire;Reprezentare.Fișa de post a funcției este anexată aici. Condiții de muncă:mediu de lucru confortabil;posibilități de dezvoltare profesională;salariu motivant, care depinde de calificarea şi experienţa persoanei;timp de muncă parțial (40-50%), cu perspective de angajare cu program deplin;regim de muncă cu un grad sporit de flexibilitate.Persoanele care corespund cerințelor sunt rugate să expedieze prin email CV-ul care să conțină contactele a cel puțin două persoane de referință și o scrisoare de motivare până la 9 mai 2017, ora 23.59, la adresa: olga.burucenco@old2.old.crjm.org.Selectarea va fi făcută în bază analizei CV-urilor și scrisorilor depuse, urmată de o probă scrisă și interviu. Informații suplimentare pot fi obţinute prin expedierea unui e-mail la aceeași adresă sau la telefon: 022 843 601.Doar candidaţii preselectaţi vor fi invitați pentru testare și interviu.Prin depunerea documentelor pentru funcția solicitată, candidatul consimte implicit verificarea de către CRJM a informației furnizate de candidat.ATENȚIE – în cazul în care nu sunteți de acord ca CRJM să verifice informația la actualul angajator, vă rugăm să menționați expres  acest fapt în scrisoarea de motivare. Explicații specifice nu sunt necesare.
28 martie 2017
Scopul concursului:CRJM solicită oferte, de la persoane fizice și/sau juridice din Republica Moldova, pentru contractarea serviciilor de traducere simultană din română-engleză-română, în cadrul evenimentelor publice de lansare a studiilor și rapoartelor sale. Persoana fizică și/sau juridică selectată va presta serviciile solicitate conform condițiilor indicate de CRJM în prezenta solicitare de oferte și în baza contractului de prestare servicii semnat între părți (persoana fizică/juridică selectată și CRJM) pentru perioada aprilie 2017 – aprilie 2019. Criteriile de selecție: Experiența în domeniu (studii superioare de specialitate, constituie un avantaj);Oferta  financiară (click aici pentru a descărca oferta financiară).Oferta  trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de către ofertant și expediată prin e-mail la olga.burucenco@old2.old.crjm.org sau direct la sediul CRJM, str. A.Șciusev 33, Chișinău, MD-2001, până pe 14 aprilie 2017. Oferta va include:Copia certificatului de înregistrare pentru persoană juridică și CV-ul actualizat al candidatului pentru persoană fizică.Oferta financiară (completată după modelul atașat la prezenta solicitare), cu indicarea prețului per oră în dolari SUA. În cazul persoanelor fizice va fi indicat prețul net per oră, iar persoanele juridice vor indica prețul per oră, inclusiv toate impozitele şi taxele aferente. De asemenea, persoanele juridice vor indica disponibilitatea livrărilor cu aplicarea TVA la cota zero, la prezentarea documentelor confirmative de către Beneficiar. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor.Referinţele vor fi înalt apreciate.În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă și anexate la ofertă.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.110 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@old2.old.crjm.org.  Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun candidat în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale. 
18 martie 2017
PURPOSE OF THE ASSIGNMENTLRCM seeks to contract a consultant/ team of consultants (Consultant) to undertake both evaluation of implementation of the LRCM 2013-2017 Strategy and facilitation of the drafting process of a new Strategy for 2018-2021.Main ObjectiveThe LRCM plans to conduct an evaluation of implementation of its 2013-2017 Strategy. The main goal of the evaluation is to assess the extent to which the LRCM has achieved the stated results, the adequacy of the used methods and the impact of LRCM’s work, as well as the flexibility and responsiveness to the current needs in the justice and human rights fields in Moldova. The evaluation should also include recommendations regarding LRCM’s further working methods and areas of intervention. The evaluation conclusions and recommendations will be fed into the formulation of the next LRCM strategy for 2018-2021. LRCM plans to develop its next 2018-2021 Strategy in a participatory manner, involving the LRCM staff and governing bodies, facilitated by an external Consultant.Specific tasksPart I: Evaluation of the 2013-2017 LRCM Strategy:assess the extent to which the LRCM has achieved the results planned under its 2013-2017 Strategy;assess the strengths and weaknesses of the LRCM’s working methods, as well as the structure, processes and systems that could have affected (or contributed to) the achievements of the Strategic objectives, identify reasons for the deviation (if any) from our approaches & strategies to be used in the formulation of the new strategy;identify key lessons learnt, best practices and LRCM’s success stories of change for replication and scaling up in the new strategy;assess the extent to which the LRCM has demonstrated transparency and accountability in the implementation of the 2013-2017 Strategy, as well as flexibility and responsiveness to the new challenges in the areas of justice and human rights in Moldova and recommend areas of improvement to be introduced in the new strategy;assess emerging trends, issues and opportunities that LRCM should consider for including in the new Strategy.The evaluation shall focus on the period of July 2013 – March 2017.Part II: Facilitation of development of the new 2018-2021 LRCM Strategy:elaborate a skeleton for the new strategy;facilitate a two-day workshop on drafting the new Strategy;submit proposal for the new strategy based on the workshop discussions.METHODOLOGYThe Strategic evaluation assignment is expected to be conducted in a consultative and participatory way. LRCM expects the Consultant to use the following methods: desk review of LRCM regulatory documents and selected products, interviews with the staff, selected donors and direct beneficiaries (face-to-face interviews when possible), as well as other methods as deemed appropriate by the Consultant. The Consultant shall draft the methodology and consult it with LRCM prior to initiating the evaluation. Critical reflection and learning is integral to this process thus the Consultant will be expected to plan for and ensure the engagement of the LRCMs staff in evaluation processKEY DELIVERABLESThe Consultant shall provide the following deliverables, depending on the services provided:Draft methodology, including evaluation tools;A draft evaluation report;Final evaluation report, including recommendations for the next strategy;Draft skeleton for the new strategy;Proposals for the new LRCM Strategy for 2018-2021, based on conclusions and recommendations of the workshop on drafting the new strategyAll deliverables shall be presented in Romanian or English. The exact report format will be agreed upon with the Consultant prior to commencing the assignment.TIME LINEThe evaluation shall be conducted between 24 April and 31 May 2017, with the final Evaluation report to be delivered by 26 June 2017. The new LRCM Strategy for 2018-2021 will be drafted in July-August 2017. REQUIREMENTS FOR THE CONSULTANTThe Consultant (company or individual) shall have skill sets in (i) evaluation and (ii) strategic planning with at least 5 years of experience. Additional requirements include:Preferably, a Master’s Degree in law, political sciences, democracy of civil society;Solid experience in project cycle management;Solid experience in evaluation and/or formulation of strategic plans of CSOs;Excellent writing, reporting and communication skills;Proficiency in English.APPLICATION PROCESSInterested Consultants should submit their proposals via email to olga.burucenco@old2.old.crjm.org by 5 April 2017, including the following components:* Cover letter, including references to previous relevant experiences and an outline of the envisaged methodology for the assignment (outlining the overall approach and suggested methods, including approximate timelines);* CV with two references for similar assignments. Optionally – a sample/summary of similar assignment can be attached;* Financial offer in USD, with the breakdown of costs per evaluation of the current Strategy and, if applicable, for elaboration of a new Strategy. Companies are invited to send their financial offers including VAT, with possibility to render services at 0% VAT upon submission by the Beneficiary of the confirmation package, and individuals – net amounts.Note: for foreign individual candidates – if selected, the tax resident certificate issued by the relevant tax authority of the country of origin will be requested.Disbursement and payment modalities will be agreed upon by both parties and specified in the contract with the Consultant.For any clarifications on the assignment please email Olga Bucurenco at olga.burucenco@old2.old.crjm.org. SELECTION CRITERIAThe offers will be evaluated based on the following criteria:CriteriaMax. pointTechnical  Envisaged methodology for the assignment25Expertise, knowledge and experience in the field of project cycle management15Experience of strategic planning formulation, monitoring and/or evaluation20Experience with CSOs10Knowledge of Moldovan context of operation of CSOs10Master’s Degree in a relevant field (law, public policy and management, public administration etc.)5Financial offer15TOTAL100
16 februarie 2017
CRJM solicită oferte de la companii media din Republica Moldova pentru producerea unui spot video și audio în cadrul proiectului „Promovarea mecanismului 2% în Republica Moldova”, implementat de CRJM cu suportul financiar al Centrul European pentru Dreptul Necomercial (ECNL), prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID), în cadrul Programului Consolidarea Societăţii Civile în Moldova (MCSSP), implementat de FHI 360.Spotul video/ audio va reprezenta în manieră grafică procesul de redirecționare a 2% din impozitul pe venit, de către contribuabili, în folosul organizațiilor non-guvernamentale.Persoana fizică/juridică selectată va presta serviciile contractate în cadrul prezentului concurs în baza unui contract de prestare a serviciilor semnat între părți. Spoturile urmează a fi lansate la 1 aprilie 2017 și promovate pe parcursul lunii aprilie 2017 conform celor specificate mai jos.I.   Sarcinile față de Prestator:Compania media selectată va asigura:Elaborarea scenariului pentru spot, în colaborare cu echipa CRJM.Elaborarea spotului video grafic (în limba română + varianta în limba rusă / subtitrare), cu durata de 30 sec.Elaborarea spotului audio (în limba română + limba rusă) pe baza spotului video final, cu durata de până la 30 sec.Predarea spotului video și audio final în diferite formate (pentru TV, Radio, pagini web).Promovarea spotului video la minim 2 posturi TV cu acoperire națională, pentru o perioadă între 1 și 14 aprilie 2017 (cel puțin 28 apariții), cu minim 1 difuzare în prime-time și  1 difuzare în off-time.Promovarea spotului audio la minim 2 posturi radio cu acoperire națională pentru o perioadă între 1 și 21 aprilie 2017 (cel puțin 42 apariții), cu minim 1 difuzare în prime-time și  1 difuzare în off-time.Promovarea spotului video pe rețele de socializare (Facebook, Odnokalssniki, Twitter și YouTube) pentru o perioadă între 1 și 30 aprilie 2017 (cel puțin 250,000 vizualizări). Publicitatea făcută pe rețelele socială trebuie să fie targetată pe categorii de vârstă.II. Criteriile de selecție:Experiența de realizare a spoturilor video, va constitui un avantaj realizarea spoturilor cu conținut social;Oferta financiară (completată după modelul atașat aici);Termenele de execuție;Experiența de promovare a mesajelor sociale.Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la olga.burucenco@old2.old.crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A. Șciusev 33, MD-2001, Chișinău) până pe 1 martie  2017. Oferta de participare la concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor:Date despre companie (denumirea, adresa poștală, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă, rechizitele bancare).Copia certificatului de înregistrare a companiei.Oferta financiară (completată în conformitate cu modelul atașat). Prețurile vor fi indicate în USD cu aplicarea TVA la cota 0%. Compararea ofertelor financiare se va face în USD. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor.Portofoliul lucrărilor relevante.Prețurile indicate în ofertă vor fi fixe şi nu pot fi schimbate, cu excepția cazurilor când Beneficiarul va face o modificare în calendarul său de implementare.Ofertanții pot fi prezentate una sau mai multe opțiuni de oferte financiare.Toți ofertanții, care vor depune ofertele, vor fi anunțați despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor, însă nu mai târziu de 3 martie 2017.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.110 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@old2.old.crjm.org.
16 februarie 2017
CRJM solicită oferte de la persoane fizice și juridice din Republica Moldova pentru elaborarea conceptului, structurii și design-ului unei pagini web în cadrul proiectului „Promovarea mecanismului 2% în Republica Moldova”, implementat de CRJM cu suportul financiar al Centrul European pentru Dreptul Necomercial (ECNL), prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID), în cadrul Programului Consolidarea Societăţii Civile în Moldova (MCSSP), implementat de FHI 360.Pagina web va reprezenta o platformă informativă pentru organizațiile societății civile și persoanele fizice cu privire la mecanismul desemnării procentuale în Republica Moldova (Legea 2%).Persoana fizică/juridică selectată va presta serviciile contractate în cadrul prezentului concurs în baza unui contract de prestare a serviciilor semnat între părți. Pagina web urmează a fi lansată până la 1 aprilie 2017. În responsabilitatea companiei (persoanei) contractate va fi şi instruirea persoanei responsabile din cadrul proiectului privind administrarea paginii web elaborate.I.  Sarcina tehnică:Pagina web va fi creată pe platforma WordPress și va fi de tip responsive.Pagina web va fi compatibilă cel puțin cu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla, FireFox, Edge şi Opera.Pagina web va avea un design atractiv și uşor de utilizat de către vizitatori.Structura  site-ului va fi elaborată  în strânsă colaborare cu echipa CRJM, care va aproba meniurile şi structura finală a paginii.Pagina web va avea cel puţin următoarele meniuri:AcasăMecanismul 2%Rezultatele 2%Informații utileRaportează un abuzÎntrebări frecventeDespre proiectCerințe generale față de pagina web:Elaborarea unui logo pentru pagina web a campaniei;Elaborarea web-designului aferent site-ului;Crearea unui sistem de administrare al conținutului eficient şi flexibil, care va permite CRJM să actualizeze în mod independent informaţia de pe pagina web, să adauge materiale de tip grafic sau multimedia, să schimbe structura paginii;Crearea unui modul prin care poate fi raportat un abuz;Crearea unui modul în care pot fi inserate și vizualizate în mod direct produsele video;Crearea unei baze de date pentru toate resursele informaționale;Crearea unei ferestre de dialog cu vizitatorii site-ului, în regim on-line.Crearea unui feed RSS și notificarea vizitatorilor despre noutățile apărute pe site.Posibilitatea de a accesa versiunea de tipar a paginii;Posibilitatea de a plasa materiale de diferit format (ex. fișiere PDF, Word etc.);Posibilitatea de a monitoriza numărul vizitatorilor prin Google Analytics;Câmp de căutare al informației plasate pe site;Interconectarea site-ului cu rețelele sociale (Facebook, Twitter etc.);Posibilitatea inserării periodice a unor chestionare;Asigurarea mentenanței tehnice a site-ului;Asigurarea hosting-ului pentru site.Site-ul va fi elaborat şi administrat în 2 versiuni lingvistice:românarusăII.   Criteriile de selecție:Experiența persoanei fizice/juridice care aplică (portofoliul);Oferta tehnică;Oferta financiară (completată după modelul atașat aici);Termene optime de executare a lucrărilor.Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la olga.burucenco@old2.old.crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A. Șciusev 33, MD-2001, Chișinău) până pe 1 martie 2017. Oferta de participare la concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor:Copia certificatului de înregistrare a candidatului pentru persoană juridică (indicați persoana responsabilă de executarea lucrărilor, cu anexarea CV-ului acesteia), și CV-ul actualizat al candidatului pentru persoană fizică.O succintă ofertă tehnică, care va descrie viziunea ofertantului despre site.Oferta financiară (completată în conformitate cu modelul atașat), cu includerea prețului pentru serviciile de asistență tehnică (per oră), de web design (per oră) și hosting (per an), cu indicarea termenelor de executare. Prețurile vor fi indicate în USD cu aplicarea TVA la cota 0%. Compararea ofertelor financiare se va face în USD. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor.Portofoliul celor mai importante lucrări.Prețurile indicate în ofertă vor fi fixe şi nu pot fi schimbate, cu excepția cazurilor când Beneficiarul va face o modificare în calendarul său de implementare.Toți ofertanții care vor depune ofertele vor fi anunțați despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor, însă nu mai târziu de 3 martie 2017.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.110 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@old2.old.crjm.org.
17 ianuarie 2017
Scopul concursului:În vederea implementării obiectivelor sale, CRJM solicită oferte pentru achiziția de servicii tipografice pentru produsele realizate de către CRJM.Compania selectată va presta serviciile conform solicitărilor periodice ale CRJM, în baza unui contract de prestare a serviciilor semnat între părți pentru perioada februarie 2017 – februarie 2019.În baza contractului de prestări servicii, CRJM va solicita cantitatea estimativă de 1400 exemplare pe an. Sarcina tehnică: 1.  Publicație colorFormat: letter 160 mm x 240 mm (B5)Coperta:  carton 250gr/m2, color, mată /lucioasă, cretatăInterior: color, față-verso, 50 paginiBloc intern încleiat2.       Publicație alb- negruFormat: : letter 160 mm x 240 mm (B5)Coperta: carton 250gr/m2, color, mată /lucioasă, cretatăInterior: alb-negru, față-verso, 50 paginiBloc intern încleiat3.       Publicație fără copertă colorFormat:  A4Copertă: fără copertăInterior: color, față-verso, 20 pagini1 capsă4.       Publicație fără copertă alb-negruFormat:  A4Copertă: fără copertăInterior: alb negru, față-verso, 20 pagini1 capsă5.       Diplome personalizateFormat: A4Carton alb 250gr/m2, pe o singură parte, colorSpecificațiile de mai sus sunt orientative. Compania câștigătoare va fi selectată pentru a realiza inclusiv și alte produse tipografice pe care CRJM intenționează să le publice pe durata contactului încheiat cu prestatorul.CRJM își rezervă dreptul de a selecta toate pozițiile de la un ofertant sau poziții separate de la diferiți ofertanți.  Criteriile de selecție:Experiența ofertantului: prezența pe piață, clienți fideli/referințe;Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate;Termeni și condiții optime de realizare / livrare.Oferta  trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la olga.burucenco@old2.old.crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A.Șciusev nr.33, MD-2001, mun. Chișinău), până pe 26 ianuarie 2017. Oferta va include:Datele generale ale companiei (persoana de contact, rechizitele bancare, semnătura persoanei autorizate; ștampila companiei);Certificatul de înregistrare al companiei;Oferta financiară (se completează conform Anexei 1  - click aici pentru descărcare) cu indicarea prețului în MDL, inclusiv TVA, pentru fiecare poziție separat. Ofertantul va indica, de asemenea, disponibilitatea livrărilor cu aplicarea TVA la cota zero, la prezentarea documentelor confirmative de către Beneficiar. Compararea ofertelor financiare se va face în MDL. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;Termenii și condițiile de realizare / livrare a produselor.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.110 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@old2.old.crjm.org.  Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun candidat în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.Toți ofertanții vor fi anunțați despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor, însă nu mai târziu de 3 februarie 2017. 
13 ianuarie 2017
În vederea implementării obiectivelor sale, CRJM solicită oferte pentru procurarea produselor de birotică și papetărie indicate mai jos sau similare celor indicate mai jos.Compania selectată va presta serviciile conform solicitărilor periodice ale CRJM, în baza unui contract de prestare a serviciilor semnat între părți pentru perioada februarie 2017 – februarie 2019.Sarcina tehnică: Denumirea articolului  Cantitatea*Preț unitar MDL, inlcusiv TVAPreț  total MDL, inclusiv TVATermeni de livrare / comentariiHârtie A4 (calitate Excellent/ Premium) 100 cutiiHârtie A4 color1 cutieHârtie A31 cutieHârtie flipchart10 suluriBloc de hârtie pentru notițe (STICK`N, 76x76, 100 file)20 buc.Mapă din plastic cu folii10 setMape – plic10 setDosar plastic cu multiperforatii50 buc.Pix gel30 buc.Creon simplu20 buc.Marker flipchart10 buc.Marker white board10 buc.Folii A4 plastic protecția documentelor (100 buc. per set)2 setBiblioraft A4 , plastifiat 7.5 cm10 buc.Bindere (diferite dimensiuni)10 cutii/ fiecare dimensiuneCapse Nr.24/2620 cutiiCapse Nr.1020 cutiiSet agrafe birou colorate-33mm10 cutiiBanda corectoare-5mmx6m20 buc.Banda adezivă20 buc.*Cantitățile indicate în tabelul de mai sus sunt cantități orientative comandate de către Beneficiar pe parcursul unui an. Criteriile de selecție:Experiența ofertantului: prezența pe piață, clienți fideli/referințe;Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate;Termeni și condiții optime de livrare.Oferta (click aici pentru a descărca modelul de ofertă)  trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la olga.burucenco@old2.old.crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A.Șciusev nr.33, MD-2001, mun. Chișinău), până pe 26 ianuarie 2017.Oferta va include:Datele generale ale companiei (persoana de contact, rechizitele bancare, semnătura persoanei autorizate; ștampila companiei);Certificatul de înregistrare al companiei;Oferta financiară cu indicarea prețului în MDL, inclusiv TVA, pentru fiecare produs separat. Ofertantul va indica, de asemenea, disponibilitatea livrărilor cu TVA la cota 0, la prezentarea documentelor confirmative de către Beneficiar. Compararea ofertelor financiare se va face în MDL. Ofertele prezentate în altă valută vor fi calculate la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;Termenii și condițiile de livrare a produselor.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.110 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@old2.old.crjm.org. Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun candidat în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.Toți ofertanții vor fi anunțați despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor, însă nu mai târziu de 3 februarie 2017.
20 decembrie 2016
CRJM solicită oferte de la companii pentru achiziții de hardware și software în vederea implementării soluției MS Project Management și Active Directory / IT Security în cadrul proiectului finanțat de Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA), reprezentată de Ambasada Suediei la Chișinău, Moldova. Aceasta va ajuta CRJM să-și îmbunătățească capacitatea de a-și urmări scopurile și obiectivele strategice și de a-și gestiona proiectele într-un mod mai eficient și orientat spre rezultat, precum și să-și sporească securitatea IT.Compania selectată va presta serviciile în baza unui contract de prestări servicii semnat între părți (compania selectată și CRJM).I.    Sarcina tehnică:Nr.Hardware (cerințe minime) Descrierea echipamentului1.CPU Intel® Xeon® Processor X 5675, 3.0 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI or higher; CHIPSET Intel C608 Chipset or higher; Memory 32 GB DDR-3 1600 MHz ECC Memory; RAID Controller SAS controller with minimum 4 ports supporting RAID level 0,1,5,6,10,50; Ethernet Two dual Port server Gigabit Ethernet; Graphics Integrated graphic controller; Porturi 8X USB,1XVGA,1XManagement ort, 1Xserial prot, 2XRJ45; Chassis and power supply. Tower Server chassis having redundant hot swap power supply with 8 hot swap drive bays for HDD; Gestionarea la distanță a serverului prin rețele LAN, WAN cu criptare SSL, licență media virtuală și KVM prin IP; Accesorii. Serverul trebuie să fie dotat cu informație de sistem, cabluri, manualul utilizatorului. Driver software pentru toți adaptorii conform configurației; Certificare: Windows & Linux2.Storage 6X600 GB HS SAS HDD (10K or higher RPM) 2.5"  (6 units)b.Software Nr.Licențe pentru Active Directory1.Windows Server Standard Edition2.Core User CAL Suide3.Windows OS Upgrade - EnterpriseLicențe pentru MS Project Management1.SharePoint Server2.Project Server3.Project CAL4.SQL Server Standard Edition (Server/CAL)5.SQL Server User CALII.  Criterii de selecție:Oferta financiară;Conformitatea cu parametrii tehnici solicitați de CRJM;Termen de garanție și livrare.Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la olga.burucenco@old2.old.crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A. Sciusev 33, MD-2001, mun. Chișinău) până pe 1 februarie 2017. Oferta de participare la concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor:Date generale despre companie (denumirea ofertantului, numărul de contact, adresa electronică, pagina web);Oferta financiară (pe care Vă rugăm să o descărcați aici și să o completați), cu indicarea prețurilor în EUR, inclusiv TVA, pentru fiecare produs separat și per total. Compararea ofertelor financiare se va face în EUR. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite în EUR la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;Termene, condiții de livrare și garanție.Companiile ofertante pot prezenta una sau mai multe variante de oferte.Prețurile indicate în ofertă vor fi fixe şi nu pot fi schimbate pe durata contractului.CRJM își rezervă dreptul de a selecta lotul integral sau pe părți de la diferiți ofertanți.Nicio ofertă recepționată de CRJM după termenul-limită indicat mai sus nu va fi examinată.Toate companiile ofertante vor fi anunțate despre decizie cu privire la achiziție după finalizarea procesului de selectare, însă nu mai târziu de 14 februarie 2017.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843 601, ext.110 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@old2.old.crjm.org.
7 noiembrie 2016
CRJM anunță concurs de oferte pentru achiziția de servicii de audit a Organizației pentru anul 2016. Compania selectată va presta serviciile solicitate conform condițiilor indicate de CRJM în prezenta solicitare de oferte şi în baza contractului de prestare servicii semnat între părţi (compania selectată şi CRJM) pentru perioada solicitată.Obiectul auditului:Compania de audit selectată va efectua Auditul general al Organizației, care va include şi auditul pe fiecare proiect implementat de Organizație pe parcursul perioadei de activitate 1 ianuarie – 31 decembrie 2016.Auditul urmează să fie desfășurat începând cu 10 aprilie 2017. Raportul de audit general al Organizaţiei, inclusiv pe proiectele implementate în limbile română și engleză, precum şi versiunea electronică a acestora (în format pdf şi word), vor fi prezentate până pe 31 mai 2017.Auditul financiar general al Organizației va fi efectuat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit pentru Situațiile Financiare întocmite în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate pentru perioada încheiată la 31 ianuarie 2016. Compania trebuie să mențină Standardele Internaționale de Audit și să aibă politicile și metodologiile bazate pe INTOSAI sau IFAC.În cadrul auditului general se va examina ţinerea evidenţei contabile şi întocmirea dărilor de seamă contabile în conformitate cu Standardele Naţionale de Contabilitate și Indicațiile Metodice privind particularitățile contabilității în organizaţiile necomerciale, reflectarea în dările de seamă contabile şi fiscale a situației reale. Pe parcursul auditului totodată se verifică şi respectarea legislației fiscale în vigoare în cadrul activităților Organizației.Raportul de  audit va conține note la toate proiectele implementate de Organizație, în care vor fi reflectate, pe scurt, alocarea şi cheltuirea resurselor financiare pe fiecare proiect în parte. La efectuarea auditului pe proiecte o atenție deosebită va fi acordată următoarelor aspecte:Analiza cheltuielilor mijloacelor de grant şi a documentelor corespunzătoare prezentate donatorului, cu scopul de a determina dacă acestea sunt raționale după caracterul lor general. Auditorul va determina dacă cheltuielile sunt recunoscute și înregistrate conform legislației în vigoare și cerințele contractului de grant.Evaluarea sistemului de evidenţă contabilă a Organizaţiei, cu scopul de a determina dacă administrarea grantului se efectuează adecvat, veniturile şi cheltuielile pot fi ușor identificate. Documentele contabile trebuie să reflecte separat operaţiunile de primire şi cheltuire a mijloacelor grantului; Verificarea acumulării și utilizării dobânzilor bancare, la mijloacele financiare acordate de donator, aflate în conturile Organizaţiei, dacă asemenea există;Verificarea existenţei unui sistem de control intern în cadrul Organizaţiei, care ar asigura într-o măsură suficientă administrarea grantului în conformitate cu legislaţia şi actele normative în vigoare, cât şi cu clauzele contractului de grant;Verificarea respectării contractului de grant de către beneficiarul grantului. Verificarea rapoartelor prezentate donatorului, verificarea compatibilității procesului de achiziționare a bunurilor şi serviciilor cu cerințele contractului de grant si generale ale Organizației , respectarea bugetului aprobat, corectitudinea documentării deplasărilor, atât locale cât și internaționale şi verificarea respectării altor condiții importante stipulate în contract.    Criteriile de selectare:Examinarea ofertelor va fi efectuată de către Comisia de concurs în baza următoarelor criterii:Experiență în domeniu - companiile de audit interesate trebuie să aibă experiență în auditarea organizațiilor necomerciale din Republica Moldova;Calificarea echipei care va efectua auditul;Prețul serviciilor si perioada de efectuare a auditului;Imaginea și reputația companiei. Apartenența companiei la o rețea internațională va constitui un avantaj.     Sarcini tehnice:Raportul de audit, verificat şi semnat de auditorul responsabil (trebuie sa fie inclus numele, prenumele și poziția auditorului calificat şi licențiat, nu doar numele companiei) va fi prezentat Asociației conform termenelor indicate la compartimentul „Obiectul auditului”;Raportul de audit trebuie să indice clar opinia generală de audit, detaliile privind metodologia de audit și scopul auditului;Raportul de audit va fi prezentat în două exemplare în limbile română, engleză şi versiunea electronică a acestora (în format pdf si word);Compania selectată, în calitate de auditor precedent al CRJM va asigura comunicarea cu auditorul viitor în vederea obținerii probelor de audit, prin revizuirea foilor de lucru și confirmării soldurilor de deschidere;Raportul de audit general al Organizației și scrisoarea către management vor fi discutate cu cenzorul CRJM şi vor fi prezentate în ședința Consiliului de administrare al CRJM de către un reprezentant al companiei de audit;Auditorii vor răspunde la întrebările CRJM referitor la evaluarea performantelor contabilului/managerul financiar al Organizației;Auditorii vor avea acces la toate documentele şi actele contabile în ceea ce priveşte procedura de alocare, gestionare şi raportare a granturilor Organizației. CRJM va asigura sprijinul şi spaţiul necesar pentru auditor in vederea facilitării procesul de audit. Activitatea Centrului de Resurse Juridice este auditată anual. La solicitare, rapoartele întocmite în anii anteriori vor fi puse la dispoziția companiei selectate. Scrisoare către management:Pe lângă raportul de audit, auditorul va pregăti o scrisoare în care va include concluzia de audit privind:Rezultatele controlului;Recomandările auditorului pentru a înlătura deficiențele identificate (recomandările vor fi prezentate în ordinea priorităților);Concluziile auditorului privind auditul efectuat și acțiunile CRJM ca rezultat al auditurilor precedente;Auditorul va face recomandări scrise pentru îmbunătățirea politicilor interne ale Asociației. Raportul de audit sau extrase din acesta poate fi făcut public de către Centrul de Resurse Juridice fără vreo limitare, cu condiția că nu este denaturat sensul constatărilor.Oferta de participare la concurs va conține informație concisă cu indicarea următoarelor:Date de contat ale companiei (denumirea ofertantului, numărul de contact, adresa electronică);Descrierea companiei ofertante, a experienței în domeniu şi argumentarea oportunității selectării acesteia;CV persoanelor care vor fi implicate nemijlocit în auditarea Organizației;Licența pentru activitatea de audit (copia);Oferta financiară, cu indicarea prețului serviciilor de audit, inclusiv TVA şi perioada exactă de efectuare a auditului, cu respectarea termenelor indicate mai sus. Compararea ofertelor financiare se va face în USD. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor.Oferta trebuie să fie depusă la sediul CRJM (str. A.Șciusev 33), în plicuri sigilate, cu indicarea denumirii ofertantului și datei de depune, până pe 30 noiembrie 2016.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 84-36-01, extensia 101 sau la adresa de e-mail: aurelia.celac@old2.old.crjm.orgToți ofertanții, care vor depune ofertele, vor fi anunțați despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor, însă nu mai târziu de 16 decembrie 2016.
20 octombrie 2016
CRJM anunță concurs de oferte pentru achiziția de servicii de cazare, alimentație și închiriere a unei săli de conferințe pentru 13 persoane, necesare organizării evenimentului din 24-25 noiembrie 2016.Compania selectată va presta serviciile solicitate conform condițiilor indicate de CRJM în prezenta solicitare de oferte şi în baza contractului de prestare servicii semnat între părţi (compania selectată şi CRJM) pentru perioada solicitată.Criteriile de selectare:Compania trebuie să întrunească următoarele criterii:a. Cerințe față de condițiile de cazare:cazare pe noapte (4 camere DBL cu paturi separate) și condiții adecvate de ședere;alte comodități (TV, aer condiționat etc.) vor constitui un avantaj.b. Cerințe pentru desfășurarea evenimentului:sală de conferințe cu un spațiu adecvat numărului indicat de participanți (13 persoane);echipament necesar: proiector, ecran, flipchart;servicii de alimentație, la cerere: dejun, prânz, pauze de cafea, cină;asigurarea cu apă plată (1l pe zi per persoană) pe toată durata evenimentului;conexiune la Internet;locuri de parcare.c. Oferta financiarăd. Amplasarea locației – avantaj va constitui amplasarea în raza de cca 50 – 60 km de la ChișinăuOferta de participare la concurs va conține informație concisă cu indicarea următoarelor:Date despre companie (denumirea, adresa poștală, pagina web, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă, rechizitele bancare, semnătura persoanei responsabile și amprenta ștampilei);Oferta financiară în MDL (completată după modelul atașat la prezenta solicitare), cu indicarea prețurilor inclusiv TVA. Prețul indicat în ofertă va fi final și nu va putea fi ajustat după termenul limită de prezentare a ofertelor.Plata integrală va fi efectuată timp de 5 zile bancare de la prestarea serviciilor şi semnarea actului de predare-primire. În caz de necesitate, CRJM va oferi o scrisoare de garanție. Condițiile de plată pot fi negociate adițional cu ofertantul câștigător, la încheierea contractului de prestări servicii.Oferta trebuie să fie expediată prin e-mail la olga.burucenco@old2.old.crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A.Șciusev 33) până pe 10 noiembrie 2016.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 84-36-01 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@old2.old.crjm.org.Toți ofertanții, care vor depune ofertele, vor fi anunțați despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor, însă nu mai târziu de 15 noiembrie 2016.Acest concurs este posibil datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID). Opiniile exprimate aparţin Centrului de Resurse Juridice din Moldova şi nu reflectă în mod necesar poziţia USAID sau Guvernului SUA.
5 octombrie 2016
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) va organiza la 28 octombrie 2016 un atelier privind „Sistemul răspunderii disciplinare a judecătorilor din Republica Moldova – procedura și abaterile disciplinare”. Atelierul se va desfășura la Chișinău, în incinta hotelului Jolly Alon.Scopul atelierului este de a contribui la prevenirea abaterilor disciplinare de către judecători prin promovarea cunoștințelor privind jurisprudența disciplinară.Subiectele care vor fi discutate la atelier vor include standardele internaționale relevante, procedura prevăzută de lege, cu clarificarea atribuțiilor fiecărei instituții cu competențe în domeniu (Inspecția Judiciară, Completele de Admisibilitate ale Colegiului Disciplinar, Colegiul Disciplinar, Consiliul Superior al Magistraturii și Curtea Supreme dă Justiție) și analiza unor abateri disciplinare, în lumina practicii acumulate de Colegiul Disciplinar de la implementarea noii legi.Pentru acest atelier sunt disponibile 40 de locuri și sunt invitați să participe avocații și avocații-stagiari din Republica Moldova interesați în aprofundarea cunoștințelor în domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor.Doritorii de a participa sunt invitați să transmită un mesaj la adresa de mail: natalia.seremet@old2.old.crjm.org, până la 24 octombrie 2016, ora 14:00.Vor fi acceptate primele 40 persoane ( limita locurilor disponibile în sală).Pentru mai multe informații ne puteți contacte la numărul de telefon 022-843-201, extensia 108 sau la adresa de mail menționată mai sus.Atelierul va fi desfășurat în cadrul proiectului „Promovarea mecanismelor eficiente de responsabilizare a judecătorilor în Moldova”, implementat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova cu suportul financiar al Programului de Drept al Fundaţiei Soros-Moldova.
15 august 2016
CRJM solicită oferte de la persoane fizice și juridice din Republica Moldova pentru prestarea serviciilor de mentenanță tehnică și a serviciilor de design pentru pagina web: www.old2.old.crjm.org (construită pe platforma WordPress).Persoana fizică/juridică selectată va presta serviciile conform solicitărilor periodice ale CRJM, în baza unui contract de prestare a serviciilor semnat între părți pentru perioada 01 septembrie 2016 – 01 septembrie 2018.I. Sarcina tehnică:Compania selectată va asigura: 1.       Mentenanța  tehnică a site-ului www.old2.old.crjm.org (construit pe platforma WordPress):Oferirea consultanței privind administrarea site-ului;Dezvoltarea și implementarea de noi funcționalități pentru site-ul existent;Oferirea propunerilor de optimizare a site-ului pentru motoarele de căutare;Dezvoltarea și implementarea metodelor de stimulare a conversiei;Optimizarea interfeței pentru dispozitive mobile (telefoane și tablete);Verificarea periodică și actualizarea site-ului pentru eliminarea  breșelor de securitate;Depanarea imediata a erorilor de funcționare ale site-ului, în maxim 72 de ore de la semnalarea disfuncționalității/ erorii, în scris, prin email sau fax;Alte servicii tehnice cu privire la site.2.       Servicii de WEB Design:Oferirea serviciilor de design pentru noile pagini și re-design pentru cele existente;Elaborarea web bannerelor;Alte responsabilități specifice activității de web design.II.                  Criteriile de selecție:Experiența persoanei fizice/juridice care aplică (portofoliul);Oferta financiară;Termeni optimi de executare a lucrărilor.Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la olga.burucenco@old2.old.crjm.org sau direct la sediul CRJM (Chișinău, str. A. Șciusev 33).Termenul limită pentru depunerea ofertelor a fost extins până pe data de 31 august, 2016  ora 16:00.Oferta de participare la concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor:Copia certificatului de înregistrare a candidatului pentru persoană juridică (indicați persoana responsabilă de executarea lucrărilor, cu anexarea CV-ului acesteia), și CV-ul actualizat al candidatului pentru persoană fizică.Oferta financiară, cu includerea prețului pentru serviciile de asistență tehnică (per oră), de web design (per oră), și indicarea termenilor de executare. Prețurile vor fi indicate în USD, inclusiv toate impozitele şi taxele aferente. Compararea ofertelor financiare se va face în USD. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor. Prețurile indicate în ofertă vor fi fixe şi nu pot fi schimbate pe durata contractului .Portofoliul celor mai importante lucrări.Toți ofertanții, care vor depune ofertele, vor fi anunțați despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor, însă nu mai târziu de 9 septembrie 2016.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.110 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@old2.old.crjm.org.
27 iulie 2016
În vederea implementării obiectivelor sale, CRJM organizează diverse evenimente (aproximativ 25 evenimente per an) cu participarea experților străini, inclusiv seminare, conferințe, ateliere sau ședințe de lucru. În acest sens, CRJM solicită oferte pentru achiziția de servicii de închiriere săli de conferințe și de cazare necesare organizării evenimentelor.Compania selectată va presta serviciile conform solicitărilor periodice ale CRJM, în baza unui contract de prestare a serviciilor semnat între părți pentru perioada septembrie 2016 – septembrie 2018.Criteriile de selecție:Cerințe pentru desfășurarea evenimentelor:sală de conferinţe cu condiții adecvate și un spaţiu corespunzător numărului indicat de participanți (cca 25-35 persoane);echipament necesar: echipament pentru traducerea sincronă, proiector, ecran, boxe, microfoane;servicii de alimentație, la cerere: prânz,  pauze de cafea, fourchette;asigurarea cu apă minerală plată (0,5l pe zi) pe toată durata evenimentului;conexiune la Internet (vă rugăm să indicaţi numărul de utilizatori activi ai conexiunii la internet în cadrul complexului hotelier; viteza de acces (dowload/upload), existenţa sau lipsa accesului Wi-Fi, tehnologie de conexiune la internet: fibră optică, ADSL, SHDSL etc.);locuri de parcare.2. Cerinţe faţă de condiţiile de cazare:cazare pe noapte (camere single și duble cu paturi separate) pentru cel mult 10 persoane per eveniment;condiţii adecvate în camere: aer condiționat cu posibilitatea de a regla temperatura în cameră în dependenţă de timpul de afară (cald sau rece), grup sanitar în cameră (apă caldă şi rece), TV, frigider etc. 3.  Oferta financiarăOferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la olga.burucenco@old2.old.crjm.org sau direct la sediul CRJM (Chișinău, str. A. Șciusev 33) până pe 31 august 2016. Oferta de participare la concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor:Date despre companie (denumirea, adresa, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă, rechizitele bancare);Autorizațiile de funcționare (copiile certificatului de înregistrare, autorizației sanitare de funcționare);Oferta financiară (completată după modelul atașat la prezenta solicitare). Prețurile vor fi indicate în dolari SUA și vor include toate impozitele şi taxele aferente. Compararea ofertelor financiare se va face în dolari SUA. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor. De asemenea, în  oferta financiară se va specifica dacă compania efectuează livrări cu TVA la cota zero, în cazul prezentării documentației necesare.Toți ofertanții, care vor depune ofertele, vor fi anunțați despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor, însă nu mai târziu de 09 septembrie 2016.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.110 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@old2.old.crjm.org.Mai multe detalii găsiți aici.
27 iulie 2016
CRJM solicită oferte de la persoane fizice și juridice din Republica Moldova pentru prestarea serviciilor IT și deservire echipament. În rezultat, CRJM va selecta și contracta ofertantul, care va propune cel mai bun coraport calitate/preț. Ulterior serviciile vor fi prestate conform solicitărilor periodice ale CRJM, în baza unui contract de prestare a serviciilor pentru perioada septembrie 2016 – septembrie 2018.Sarcina tehnică:Persoana juridică / fizică selectată va presta următoarele servicii IT (mentenanță de calculatoare) :Optimizarea funcționării sistemelor de operare, notebook, desktop;Mentenanța, configurarea rețelei LAN, configurare routere, gateway, VPN;Mentenanța NAS, imprimante, copiatoare multifuncționale, proiector și alte echipamente;Administrarea conturilor de mail ale organizației, Microsoft Office365;Mentenanța pentru sincronizare și backup de date OneDrive;Instalare și configurare software necesar organizației (office, antivirus, arhivator etc.), configurare client de mail Outlook 2007-2016;Asistență tehnică în ceea ce privește utilizarea de software;Suport IT HELP- DESK on-line, remote și telefonic;Optimizarea fiecărui sistem informatic, instalarea de update-uri;Eliminarea și corectarea problemelor constatate, recomandări de upgrade pentru eficientizarea modului de lucru, daca este cazul.Criteriile de selecție:• Oferta financiară;• Experiența relevantă a ofertantului;• Termeni optimi de executare a lucrărilor.Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la olga.burucenco@old2.old.crjm.org sau direct la sediul CRJM (Chișinău, str. A. Șciusev 33) până pe 31 august 2016. Oferta de participare la concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor:Copia certificatului de înregistrare a candidatului pentru persoană juridică (indicați persoana responsabilă de executarea lucrărilor, cu anexarea CV-ului acesteia), și CV-ul actualizat al candidatului pentru persoană fizică.Oferta financiară, cu includerea prețului pentru serviciile de asistență IT și deservire echipament per oră, indicate în USD. Pentru persoanele juridice prețurile vor include toate impozitele şi taxele aferente. Persoanele fizice vor indica prețul NET per oră. Compararea ofertelor financiare se va face în USD. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor. Prețurile indicate în ofertă vor fi fixe şi nu pot fi schimbate pe durata contractului.Experiența anterioară relevantă;Termenii de executare a lucrărilor.Toți ofertanții, care vor depune ofertele, vor fi anunțați despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor, însă nu mai târziu de 09 septembrie 2016.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.110 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@old2.old.crjm.org.Termenii de referință disponibili aici.
12 februarie 2016
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) va organiza un training pentru avocați, cu durata de 3 zile, în afara mun. Chișinău, în perioada 24-26 martie 2016.Compania selectată va oferi servicii de închiriere a sălii de conferințe, inclusiv echipament tehnic, servicii de alimentație, cazare pentru 22 persoane, precum și va respecta alte condiții necesare unei bune desfășurări a activității preconizate.Compania trebuie să întrunească următoarele criterii:a. Cerințe față de condițiile de cazare:-          cazare pe noapte (11 camere DBL cu paturi separate) și condiții adecvate de ședere;-          alte comodități (TV, aer condiționat etc.) vor constitui un avantaj. b. Cerințe pentru desfășurarea evenimentului: -          sală de conferințe cu un spațiu adecvat numărului indicat de participanți (cca 22 persoane);-          echipament necesar: proiector, ecran, flipchart;-          servicii de alimentație, la cerere: mic dejun, prânz, pauze de cafea, cină;-          asigurarea cu apă minerală plată (1l pe zi per persoană) pe toată durata evenimentului;-          conexiune la Internet;-          locuri de parcare.c. Oferta financiară Oferta de participare la concurs va conține informație concisă cu indicarea următoarelor:Date despre companie (denumirea, adresa poștală, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă, rechizitele bancare, semnătura persoanei responsabile și amprenta ștampilei);Oferta financiară (completată după modelul atașat la prezenta solicitare). Prețurile vor fi indicate în MDL, cu includerea tuturor taxelor și impozitelor, inclusiv TVA. Prețul indicat în ofertă va fi final și nu va putea fi ajustat după termenul limită de prezentare a ofertelor. Compararea ofertelor financiare se va face în MDL. Ofertele prezentate în altă valută vor fi calculate la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelorOferta va fi expediată prin e-mail la olga.burucenco@old2.old.crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A.Șciusev 33, MD-2001, mun.Chișinău, Republica Moldova) până pe 26 februarie 2016, orele 16:00.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@old2.old.crjm.org.Termenii de referință ai concursului pot fi descărcați aici.Anexa pentru prezentarea ofertei financiare poate fi descărcată aici.
«« 4 5 6 »»