CRJM va contracta servicii de instruire în comunicare asertivă în vederea consolidării spiritului de echipă