Concurs Repetat: CRJM angajează Ofițer de comunicare

CRJM anunță concurs pentru:

 1. Funcția: Ofițer de comunicare
 2. Natura contractului: contract de muncă pe termen nedeterminat
 3. Locul de muncă: biroul CRJM/ mixt pe perioada pandemiei
 4. Data orientativă de angajare: conform acordului dintre părți. CRJM ar dori angajarea de îndată ce este posibil.

Persoanele care corespund cerințelor sunt invitate să expedieze o scrisoare de motivare și CV-ul, care să conțină datele de contact a cel puțin două persoane de referință, până la 18 aprilie 2021, ora 23.59, la adresa de e-mail: application@old2.old.crjm.org.

Atribuții:

Principalele sarcini ale Ofițerului de comunicare țin de:

 1. comunicarea strategică a Asociației, în colaborare cu alte persoane;
 2. gestionarea paginii web și a conturilor de pe rețelele sociale ale Asociației;
 3. respectarea aspectelor de branding;
 4. calitatea materialelor publicate de CRJM (imagine și text)
 5. monitorizarea şi stocarea informației din media despre activitățile Asociației și impactul acestora;
 6. asigurarea logistică a evenimentelor publice ale Asociației.

Proiectul fișei de post a Ofițerului de comunicare este disponibilă AICI.

Cerințe față de candidați:

 1. studii superioare, preferabil în domeniul jurnalismului şi comunicării;
 2. cunoașterea fluentă a limbii române și foarte bună a engleze. Cunoașterea altor limbi de circulație internațională constituie un avantaj;
 3. folosirea calculatorului în activitatea zilnică şi posedarea la nivel avansat a MS Office, Windows şi internet;
 4. cunoștințe în domeniul justiției și drepturilor omului, activismul civil și experiența anterioară în funcții similare constituie un avantaj.

Condiții de muncă:

 1. mediu de lucru confortabil;
 2. posibilități de dezvoltare profesională;
 3. salariu motivant, care depinde de calificarea și experiența persoanei;
 4. regim de muncă flexibil.

Procesul de selectare

Selectarea candidatului/candidatei va fi făcută în baza analizei CV-urilor și scrisorilor de motivare depuse, urmată de o probă scrisă și interviu. Informații suplimentare pot fi obținute la aceeași adresă de e-mail sau la tel. 022 843 601. 

Doar candidații/tele preselectați/te pentru proba scrisă și interviu vor fi contactați/te.

Prin depunerea documentelor pentru funcția solicitată, candidatul/a consimte implicit verificarea de către CRJM a informației furnizate de candidat/ă.

ATENȚIE – în cazul în care nu sunteți de acord ca CRJM să verifice informația la actualul angajator, vă rugăm să menționați expres acest fapt în scrisoarea de motivare. Motivarea acestei solicitări nu este necesară.                                                                        

CRJM este o organizație care activează în baza principiilor de incluziune. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toți/toate candidații/tele calificați/te sunt  încurajați/te să depună dosarul. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege.

Înscrie-te și participă la Școala de vară – 2017 „DEMOCRAȚIA APLICATĂ”

Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) și Expert Forum (EFOR) anunță organizarea școlii de vară „Democrația aplicată”.

Școala de vară este un eveniment de 6 zile care se va desfășura în Republica Moldova (în afara municipiului Chișinău) în perioada 31 iulie – 5 august 2017 și este destinată studenților și proaspeților absolvenți ai facultăților de drept, științe politice și jurnalism, interesați în promovarea democrației în Republica Moldova.

Prin intermediul școlii de vară ne propunem să transmitem participanților informații și abilități cu privire la principiile democrației, statului de drept și instrumente de implicare civică, de combatere a corupției și de protecție a drepturilor omului.

Formatori în cadrul școlii de vară vor fi experți naționali și internaționali, inclusiv din partea EFOR și CRJM. Participarea la școala de vară este gratuită. Cheltuielile de transportare, cazare și alimentare ale participanților vor fi acoperite de CRJM. Locul desfășurării va fi comunicat participanților selectați.

Candidații urmează să corespundă următoarelor cerințe:

 1. Să fie student al anului III-IV al facultății de drept, facultății de științe politice sau facultății de jurnalism, masterand la una din facultățile menționate sau proaspăt absolvent al acestora;
 2. Să cunoască limba română;
 3. Să fie disponibil(ă) să participe la școala de vară în afara municipiului Chișinău pe întreaga durată (6 zile);
 4. Să completeze formularul de participare anexat mai jos.

Experiența anterioară de implicare în inițiative civice constituie un avantaj.

Dacă sunteți interesat să participați la această școala de vară, vă rugăm să completați acest formular (click aici pentru a completa formularul) până la 4 iunie 2017, ora 24:00. Pentru întrebări suplimentare ne puteți contacta la adresa electronică: natalia.seremet@old2.old.crjm.org.

Acest eveniment este organizat în cadrul proiectului „Consolidarea societății civile din Moldova pentru a cere justiție” implementat cu sprijinul financiar al Departamentului de Stat al SUA prin intermediul Biroului Internațional pentru Justiție Penală și Aplicarea Legii al Ambasadei SUA în Republica Moldova


1111

Înscrie-te la Școala de vară – 2017 „DEMOCRAȚIA APLICATĂ”

Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) și Expert Forum (EFOR) anunță organizarea școlii de vară „Democrația aplicată”.

Școala de vară este un eveniment de 6 zile care se va desfășura în Republica Moldova (în afara municipiului Chișinău) în perioada 31 iulie – 5 august 2017 și este destinată studenților și proaspeților absolvenți ai facultăților de drept, științe politice și jurnalism, interesați în promovarea democrației în Republica Moldova.

Prin intermediul școlii de vară ne propunem să transmitem participanților informații și abilități cu privire la principiile democrației, statului de drept și instrumente de implicare civică, de combatere a corupției și de protecție a drepturilor omului.

Formatori în cadrul școlii de vară vor fi experți naționali și internaționali, inclusiv din partea EFOR și CRJM. Participarea la școala de vară este gratuită. Cheltuielile de transportare, cazare și alimentare ale participanților vor fi acoperite de CRJM. Locul desfășurării va fi comunicat participanților selectați.

Candidații urmează să corespundă următoarelor cerințe:

 1. Să fie student al anului III-IV al facultății de drept, facultății de științe politice sau facultății de jurnalism, masterand la una din facultățile menționate sau proaspăt absolvent al acestora;
 2. Să cunoască limba română;
 3. Să fie disponibil(ă) să participe la școala de vară în afara municipiului Chișinău pe întreaga durată (6 zile);
 4. Să completeze formularul de participare anexat mai jos.

Experiența anterioară de implicare în inițiative civice constituie un avantaj.

Dacă sunteți interesat să participați la această școala de vară, vă rugăm să completați acest formular (click aici pentru a completa formularul) până la 4 iunie 2017, ora 24:00. Pentru întrebări suplimentare ne puteți contacta la adresa electronică: natalia.seremet@old2.old.crjm.org.

Acest eveniment este organizat în cadrul proiectului „Consolidarea societății civile din Moldova pentru a cere justiție” implementat cu sprijinul financiar al Departamentului de Stat al SUA prin intermediul Biroului Internațional pentru Justiție Penală și Aplicarea Legii al Ambasadei SUA în Republica Moldova

CRJM solicită oferte pentru organizarea a trei evenimente în afara municipiului Chișinău

În vederea implementării obiectivelor sale, Asociația Obștească „Centrul de Resurse Juridice” din Moldova (în continuare - CRJM) preconizează să organizeze 3 evenimente în afara mun. Chișinău în perioada iunie-august 2017, după cum urmează:

 1. un eveniment de 2 zile, în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă”, implementat cu suportul financiar al Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). În acest sens, CRJM anunță concurs de oferte pentru achiziția de servicii de cazare, alimentație și închiriere a unei săli de conferințe necesare organizării evenimentului pentru 30 persoane, între 17 – 18 iunie 2017.
 2. un eveniment de 3 zile, în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă”, implementat cu suportul financiar al Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). În acest sens, CRJM anunță concurs de oferte pentru achiziția de servicii de cazare, alimentație și închiriere a unei săli de conferințe necesare organizării evenimentului pentru 20 persoane, între 17 – 19 iulie 2017.
 3. o școală de vară, în cadrul proiectului „Consolidarea societății civile din Moldova pentru a cere justiție”, implementat cu suportul financiar al Departamentului de Stat al SUA / Biroul Internațional pentru Narcotice și Afaceri Interne al Ambasadei SUA. În acest sens, CRJM anunță concurs de oferte pentru achiziția de servicii de cazare, alimentație și închiriere a unei săli de conferințe necesare organizării evenimentului pentru 35 persoane, între 31 iulie – 5 august 2017.

Astfel, Vă invităm să trimiteți ofertele dumneavoastră de preț conform cerințelor de mai jos:

 •  Rezultatele așteptate:

Compania selectată va presta serviciile solicitate conform condițiilor indicate de CRJM în prezenta solicitare de oferte şi în baza contractului de prestare servicii semnat între părţi (compania selectată şi CRJM) pentru perioadele solicitate.

 •  Criteriile de selectare:

Compania trebuie să întrunească următoarele criterii:

a. Cerințe față de condițiile de cazare:

 1.  cazare (camere SNGL, DBL cu paturi separate) și condiții adecvate de ședere pentru numărul indicat de persoane per eveniment;
 2. alte comodități (TV, aer condiționat etc.) vor constitui un avantaj.

b. Cerințe pentru desfășurarea evenimentului:

 1. sală de conferințe cu un spațiu adecvat numărului indicat de participanți (cca 30/35 persoane);
 2. echipament necesar: proiector, ecran, flipchart;
 3. servicii de alimentație, la cerere: mic dejun, prânz, pauze de cafea, cină;
 4. asigurarea cu apă plată pe toată durata evenimentului;
 5. conexiune la Internet;
 6. locuri de parcare.

 c. Oferta financiară

Oferta de participare la concurs va conține informație concisă cu indicarea următoarelor:

 1. Date despre companie (denumirea, adresa poștală, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă, rechizitele bancare, semnătura persoanei responsabile și amprenta ștampilei);
 2. Ofertele financiare (completate după modelul atașat la prezenta solicitare. Vă rugăm să faceți click pe acest enunț pentru a descărca modelul de ofertă financiară). Prețurile vor fi indicate în MDL, inclusiv TVA sau cu TVA la cota 0%, conform cerințelor indicate în modelul de ofertă financiară. În cazul livrărilor cu aplicare TVA la cota 0%, Beneficiarul va prezenta setul de documente confirmative. Prețurile indicate în oferte vor fi finale și nu vor putea fi ajustate după termenul-limită de prezentare a ofertelor. Compararea ofertelor financiare se va face în MDL. Ofertele prezentate în altă valută vor fi calculate la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor.

d. Amplasarea locației – în raza de cca 50 – 60 km de la Chișinău

Ofertele vor fi expediate prin e-mail la olga.burucenco@old2.old.crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A.Șciusev 33, MD-2001, mun.Chișinău, Republica Moldova) până pe 24 mai 2017.

CRJM își rezervă dreptul de a selecta toate serviciile de la un singur ofertant sau servicii separate de la diferiți ofertanți.

Plata va fi efectuată timp de 5 zile bancare de la livrarea serviciului şi semnarea actului de predare-primire. În caz de necesitate, CRJM va oferi o scrisoare de garanție.

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@old2.old.crjm.org

 

 

 

Majoritatea parlamentară modifică sistemul electoral cu încălcarea legii şi a regulilor elementare de bun simţ, subminând democraţia

Câteva organizații și activiști din societatea civilă condamnă acțiunile întreprinse astăzi de deputații fracțiunilor parlamentare PD, PSRM și PPEM. Aceștia au inclus în agenda suplimentară a ședinței Parlamentului de astăzi două proiecte, ce introduc modificări cruciale în sistemul electoral: proiectul de lege nr. 60/2017, promovat de Partidului Democrat (sistemul uninominal), și proiectul nr. 123/2017, promovat de Partidul Socialiștilor (sistemul mixt).

Tot azi ambele proiecte de lege au fost votate în prima lectură și s-a declarat comasarea acestora, proiectul PSRM privind sistemul mixt fiind luat drept bază.

Vedeți textul integral al declarației în limba română aici.

Vedeți textul integral al declarației în limba rusă aici. 

Vedeți textul integral al declarației în limba engleză aici.

Semnatarii:

 1. Asociația pentru Democrație Participativă (ADEPT)
 2. Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER)
 3. Amnesty International Moldova
 4. Asociaţia pentru Politică Externă (APE)
 5. Asociația Presei Independente (API)
 6. A.O. Comunitatea ”WatchDog.MD”
 7. Centrul de analiză și prevenire a corupției (CAPC)
 8. Centrul de Informare în domeniul Drepturilor Omului (CIDO)
 9. Centrul de Informație GENDERDOC-M
 10. Centrul de Investigații Jurnalistice (CIJ)
 11. Centrul de Politici și Reforme (CPR)
 12. Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM)
 13. Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD)
 14. Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI)
 15. IDIS Viitorul
 16. Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE)
 17. Institutul de Politici Publice (IPP)
 18. PROMO-LEX
 19. Transparency International – Moldova
 20. Uniunea Jurnaliștilor din Moldova
 21. Veronica Mihailov-Moraru, avocată
 22. Eduard Digore, avocat
 23. Natalia Morari, jurnalistă
 24. Virgil Zagaievschi, jurnalist
 25. Constantin Grigoriță, foto-jurnalist