Concurs pentru selectarea unei companii pentru procurarea produselor de birotică, papetărie și articole de menaj

În vederea implementării obiectivelor sale, CRJM solicită oferte pentru procurarea produselor de birotică,  papetărie și articole de menaj indicate mai jos sau similare celor indicate mai jos.

Compania selectată va presta serviciile conform solicitărilor periodice ale CRJM, în baza unui contract de prestare a serviciilor semnat între părți pentru perioada februarie 2021 – februarie 2023.

1. Sarcina tehnică: 

Lot I: produse de birotică și papetărie

Denumire articol

 

Unitatea de măsură

Preț unitar MDL, inclusiv TVA

Termene și condiții de livrare / comentarii

Hârtie A4 (calitate Excellent/ Premium)

 

 

 

Hârtie A3

 

 

 

Hârtie flipchart

 

 

 

Bloc de hârtie pentru notițe (STICK`N, 76x76, 100 file)

 

 

 

Mapă din plastic cu folii

 

 

 

Mape – plic

 

 

 

Dosar plastic cu multiperforatii

 

 

 

Marker flipchart

 

 

 

Marker white board

 

 

 

Set folii A4 plastic protecția documentelor (100 buc)

 

 

 

Biblioraft A4, plastifiat 7.5 cm

 

 

 

Bindere (diferite dimensiuni)

 

 

 

Capse Nr.24/26

 

 

 

Capse Nr.10

 

 

 

Set agrafe birou colorate-33mm

 

 

 

Banda corectoare-5mmx6m

 

 

 

Banda adezivă

 

 

 

Lot II: articole de menaj

Denumire produs

Preț unitar MDL,

inclusiv TVA

Termene și condiții de livrare / comentarii

Sacoșe gunoi bucătărie 60 l. Profess. Clean Time

 

 

Sacoșe gunoi bucătărie 35 l. Profess. Clean Time

 

 

Soluție anti-calcar CIF Anti-Calc. 750 ml

 

 

Domestos Power 5 WC block, pine, 55gr

 

 

Înălbitor Prima

 

 

Șervețele menajere Flamenco

 

 

Burete FrekenBok Max

 

 

2. Criteriile de selecție:

  • Experiența ofertantului: prezența pe piață, clienți fideli/referințe;
  • Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate;
  • Termene și condiții optime de livrare.

Oferta  trebuie să fie datată și semnată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la application@old2.old.crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A.Șciusev nr.33, MD-2001, mun. Chișinău), până la 10  februarie 2021.

Oferta de participare la concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor:

  • Date generale despre companie (denumirea, persoana și telefonul de contact, adresa electronică, pagina web);
  • Copia certificatului de înregistrare/ Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat de Camera Înregistrării de Stat;
  • Portofoliul de clienți;
  • Oferta financiară cu indicarea prețului în MDL, inclusiv TVA, pentru fiecare produs separat.

Notă: Oferta financiară va fi prezentată reieșind din faptul că produsele vor fi livrate la oficiul CRJM.

Ofertantul va indica, de asemenea, disponibilitatea livrărilor cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere, la prezentarea documentelor confirmative de către Beneficiar. Compararea ofertelor financiare se va face în MDL. Ofertele prezentate în altă valută vor fi calculate la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;

  • Termene și condiții de livrare a produselor;
  • Declarația privind conflictul de interese. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial cu conducerea Asociației (președintele și Consiliul de administrare), compania se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă.

Companiile ofertante pot prezenta oferte pentru ambele loturi, sau doar pentru un lot.

Toate companiile ofertante, care vor depune ofertele în cadrul prezentului concurs, vor fi anunțate despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare.

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext. 110 sau la adresa de e-mail: application@old2.old.crjm.org.

Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă nicio companie în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.

CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege.