CRJM angajează asistent/ă administrativ/ă

Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație necomercială care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova, cu accent pe justiție și drepturile omului. Realizăm activități de cercetare și de advocacy. Suntem independenți și neafiliați politic. 

 

CRJM anunță concurs pentru:

Funcția: Asistent/ă administrativ/ă;

Contract: pentru perioadă determinată (mai 2020 – aprilie 2022), cu posibilitate de extindere;

Localitatea: Chișinău, Republica Moldova, sediul CRJM, str. A. Șciusev 33.

ATRIBUȚII:

Asistentul/a administrativ/ă asistă în coordonarea activităţilor Asociaţiei și contribuie logistic la buna realizare a activităților Asociaţiei.

RESPONSABILITĂȚI DE BAZĂ:

 • Acordarea suportului administrativ și organizațional în managementul general al Asociației;
 • Asistarea în organizarea și implementarea activităților Asociației;
 • Acordarea suportului echipei în compilarea datelor și colectarea documentelor financiare și fiscale și celor ce țin de activitatea Asociației;

Alte sarcini administrative delegate de către Directorul/Directoarea serviciului administrativ.

Fișa de post a funcţiei este anexată aici.

CERINȚE:

Educație și experiență anterioară

 • studii superioare;
 • experiența de lucru într-o funcție similară sau experiență relevantă în realizarea sarcinilor administrative și de secretariat, și experiența de lucru în sectorul asociativ constituie un avantaj.

Cunoștințe:

 • cunoașterea fluentă a limbii române. Cunoașterea limbii engleze – nivel intermediar. Cunoașterea limbii ruse constituie un avantaj;
 • folosirea calculatorului în activitatea zilnică și buna cunoaștere a MS Office, Windows, Outlook și internet.

Abilități și aptitudini:

 • abilități bune de comunicare internă și externă, planificare și organizare;
 • abilitate de a lucra cu documente și respectarea termenelor limită, regulilor și procedurilor Asociației;
 • persoană responsabilă, atentă la detalii, bine organizată și dedicată;
 • capacitate de a lucra independent, în echipă și sub presiune.

Persoana trebuie să dețină dreptul de a munci în Republica Moldova.

Condiții de muncă:

 • mediu de lucru confortabil;
 • posibilități de dezvoltare profesională; 
 • salariu motivant (inclusiv pachet social deplin), care depinde de calificarea şi experienţa persoanei;
 • regim de muncă flexibil.

Persoanele, care corespund cerințelor de mai sus, sunt rugate să expedieze prin e-mail CV-ul care să conțină contactele a cel puțin două persoane de referință și o scrisoare de motivare până la 12 mai 2020, ora 23.59, la adresa: application@old2.old.crjm.org.  

Selectarea va fi făcută în bază analizei CV-urilor și scrisorilor de motivare depuse, urmată de o probă scrisă și interviu. Doar candidaţii/tele preselectaţi/te vor fi invitați/te pentru testare și ulterior interviu. Informații suplimentare pot fi obținute prin expedierea unui e-mail la aceeași adresă. 

Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun/o candidat/ă în cazul în care dosarele primite nu vor corespunde cerințelor sale.

Prin depunerea dosarului, candidatul/a consimte implicit verificarea de către CRJM a informației furnizate. ATENȚIE – în cazul în care nu sunteți de acord ca CRJM să verifice informația la actualul/a angajator/oare, Vă rugăm să menționați expres acest fapt în scrisoarea de motivare. Explicarea motivului nu este necesară.

CRJM este o organizație care activează în baza principiilor de incluziune. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toți/toate candidații/tele calificați/te sunt  încurajați/te să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege.