Cerere de ofertă pentru procurarea unei imprimante multifuncționale

Prezentare generală:

Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație non-guvernamentală cu sediul în Chișinău, creată în noiembrie 2010 de un grup de juriști, care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova, cu accent pe justiție și drepturile omului. CRJM realizează activități de cercetare și advocacy și este o organizație independentă și neafiliată politic.

Scopul concursului:

În vederea implementării obiectivelor sale, CRJM solicită oferte de la companii specializate, având ca scop procurarea unei imprimante multifuncționale color, în stare nouă cu următoarele caracteristici:

Specificații tehnice obligatorii

Funcţii standard:

copiere, imprimare, scanare duplex color, fax, scan to e-mail

Viteză de imprimare:

Viteză de imprimare: 30 - 45 ppm alb-negru/color

Volum minim lunar:

60.000 mii - 120.000 mii

Port pentru cablu de rețea:

Port RJ-45 (conectare la rețea) și optional Wi-Fi. 

 

Securizare:

SSL, TLS, AES-256 Data Encryption, LDAP Authentication

Funcționalități  suplimentare obligatorii

Sertare pentru hârtie:

4 (A3, A4, plicuri)

Casetă de hârtie manuală laterală (High Capacity Feeder):

1 (A4)

Dispozitiv de finisare extern sau intern:

sortare, grupare, offset, capsare, capsare pe mijloc, perforare

Alimentator de originale la scanare:

Față-verso automat

Toner negru și tonere color

 

Imprimanta va fi pregătită pentru lucru, un set de cartușe cu toner va fi inclus în ofertă

Procurarea este efectuată în cadrul proiectului „Suport instituțional pentru dezvoltarea organizației”, implementat cu sprijinul financiar al Suediei.

  • Criterii de selecție:
  • Conformitatea cu parametri tehnici minimi și funcționalitățile suplimentare solicitate de CRJM;
  • Oferta financiară;
  • Termenul de garanție și condițiile de livrare.

Oferta va include:

  1. Date generale ale companiei (denumirea companiei, persoana și telefonul de contact, adresa electronică, pagina web);
  2. Certificatul de înregistrare/ extrasul din Registrul de Stat al companiei;
  3. Oferta financiară cu indicarea prețului în USD, cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere. Oferta financiară va include preturile pentru  imprimantă cu detalierea prețului pentru fiecare din  funcționalitățile adiționale. Prețurile oferite vor include și prețurile pentru (i) serviciile de livrare la sediul Beneficiarului, (ii) serviciile de  instalare a echipamentului, precum și (iii) instruirea personalului CRJM privind exploatarea echipamentului. Compararea ofertelor financiare se va face în USD. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;  
  4. Termenul de garanție, condițiile de livrare și reducerile aplicabile;
  5. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, cu CRJM, ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă și anexate la ofertă.

Oferta trebuie să fie datată și semnată de persoana responsabilă și expediată prin e-mail la application@old2.old.crjm.org sau depusă direct la sediul CRJM (str. A. Șciusev 33, MD-2001, mun. Chișinău) până pe  26 mai 2020.

Perioada de garanție a echipamentului va fi de minim 3 (trei) ani. Piesele defecte, înlocuite în termenul de garanţie vor beneficia de acelaşi termen de garanţie care va curge de la data înlocuirii acelui defect. Compania se obligă să asigure servicii sigure şi permanente şi/sau înlocuirea echipamentelor defecte în perioada de garanţie.

Toate companiile ofertante vor fi anunțate despre decizie cu privire la achiziție după finalizarea procesului de selectare.

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843 601, ext.110 sau la adresa de e-mail: application@old2.old.crjm.org.

Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă nicio ofertă în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.

CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege.