Concurs pentru selectarea unei companii în vederea achiziției serviciilor tipografice

Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație non-guvernamentală cu sediul în Chișinău, creată în noiembrie 2010 de un grup de juriști, care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova, cu accent pe justiție și drepturile omului. CRJM realizează activități de cercetare și advocacy și este o organizație independentă și neafiliată politic.

1. Scopul concursului:

În vederea implementării obiectivelor sale, CRJM solicită oferte pentru achiziția de servicii tipografice pentru produsele realizate de către CRJM.  

Compania selectată va presta serviciile conform solicitărilor periodice ale CRJM, în baza unui contract de prestare a serviciilor semnat între părți pentru perioada februarie 2021 – februarie 2023.

În baza contractului de prestări servicii, CRJM va solicita cantitatea estimativă de 1,000 de exemplare pe an. 

2. Sarcina tehnică: 

Tipul publicației

Termene și condiții de livrare / comentarii

1.       Publicație color - tiraj: 100 buc/150 buc

Format: letter 160 mm x 240 mm (B5)

Coperta:  carton 250gr/m2, color, mată /lucioasă, cretată

Interior: color, față-verso, 50 pagini

Bloc intern încleiat

 

2.       Publicație alb- negru - tiraj: 100 buc/150 buc

Format: letter 160 mm x 240 mm (B5)

Coperta: carton 250gr/m2, color, mată /lucioasă, cretată

Interior: alb-negru, față-verso, 50 pagini

Bloc intern încleiat

 

3.       Publicație fără copertă color - tiraj: 100 buc/150 buc

Format:  A4

Copertă: fără copertă

Interior: color, față-verso, 20 pagini

1 capsă

 

4.       Publicație fără copertă alb-negru - tiraj: 100 buc/150 buc

Format:  A4

Copertă: fără copertă

Interior: alb negru, față-verso, 20 pagini

1 capsă

 

5.       Diplome personalizate - tiraj: 50 buc

Format: A4

Carton alb 250gr/m2, pe o singură parte, color

 

Specificațiile de mai sus sunt orientative. Compania câștigătoare va fi selectată pentru a realiza inclusiv și alte produse tipografice pe care CRJM intenționează să le publice pe durata contactului încheiat cu prestatorul.

3. Criteriile de selecție:

  • Experiența ofertantului: prezența pe piață, clienți fideli/referințe;
  • Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate;
  • Termene și condiții optime de realizare / livrare.

Oferta  trebuie să fie datată și semnată de către compania ofertantă și expediată prin e-mail la application@old2.old.crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A.Șciusev nr.33, MD-2001, mun. Chișinău), până la 10 februarie 2021.

Oferta de participare la concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor:

  • Date generale despre companie (denumirea, persoana și telefonul de contact, adresa electronică, pagina web);
  • Copia certificatului de înregistrare/ Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat de Camera Înregistrării de Stat;
  • Portofoliul de clienți / lucrări;
  • Oferta financiară cu indicarea prețului în MDL, inclusiv TVA, pentru fiecare poziție separat.

Notă: Oferta financiară va fi prezentată reieșind din faptul că materialele imprimate vor fi livrate la oficiul CRJM.

Ofertantul va indica, de asemenea, disponibilitatea livrărilor cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere, la prezentarea documentelor confirmative de către Beneficiar. Compararea ofertelor financiare se va face în MDL. Ofertele prezentate în altă valută vor fi calculate la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;

  • Termene și condiții de livrare a produselor;
  • Declarația privind conflictul de interese. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial cu conducerea Asociației (președintele și Consiliul de administrare), compania se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă.

CRJM își rezervă dreptul să selecteze toate pozițiile de la un ofertant sau poziții separate de la diferiți ofertanți.

Toate companiile ofertante, care vor depune ofertele în cadrul prezentului concurs, vor fi anunțate despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare.

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext. 110 sau la adresa de e-mail: application@old2.old.crjm.org.

Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă nicio companie în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.

CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege.