[Termen extins] CRJM solicită oferte pentru organizarea unui eveniment în afara municipiului Chișinău

I. Prezentare generală:

Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație non-guvernamentală cu sediul în Chișinău, creată în noiembrie 2010 de un grup de juriști, care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova, cu accent pe justiție și drepturile omului. CRJM realizează activități de cercetare și advocacy și este o organizație independentă și neafiliată politic. 

II. Scopul concursului:

În vederea implementării obiectivelor sale, CRJM preconizează să organizeze un eveniment de 4 zile – școală de iarnă „Democrația aplicată”,  în afara mun. Chișinău, în perioada 30 ianuarie-2 februarie 2020,  în cadrul proiectului „Suport instituțional pentru dezvoltarea organizației”, implementat cu sprijinul financiar al Suediei.

În acest sens, CRJM anunță concurs de oferte pentru achiziția de servicii de cazare, alimentație și închiriere a unei săli de conferințe necesare organizării evenimentului pentru 25 de persoane, pentru perioada 30 ianuarie- 2 februarie 2020.

Ofertele vor fi expediate prin e-mail la application@old2.old.crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A. Șciusev 33, MD-2001, mun. Chișinău, Republica Moldova) până pe 8 ianuarie 2020.

Astfel, Vă invităm să trimiteți ofertele dumneavoastră de preț conform cerințelor de mai jos:

III. Rezultatele așteptate:

Compania selectată va presta serviciile solicitate conform condițiilor indicate de CRJM în prezenta solicitare de oferte şi în baza contractului de prestare servicii semnat între părţi (compania selectată şi CRJM) pentru perioadele solicitate.

IV. Criteriile de selecție:

Compania trebuie să întrunească următoarele criterii:

a. Cerințe față de condițiile de cazare:

 • cazare (camere SNGL, DBL cu paturi separate) și condiții adecvate de ședere pe timp de iarnă pentru numărul de persoane indicat în modelul de ofertă financiară atașat la ToR;
 • alte comodități: sistem de încălzire, TV.

b. Cerințe pentru desfășurarea evenimentului:

 • sală de conferințe cu un spațiu adecvat numărului de participanți indicat la p. II Scopul concursului;
 • echipament necesar: proiector, ecran, flipchart;
 • servicii de alimentație, la cerere: mic dejun, prânz, pauze de cafea, cină; se va exclude utilizarea paharelor de unică folosință, lingurițelor sau agitatoarelor din plastic. Pentru alimentație se va tine cont de utilizarea produselor alimentare în stare proaspătă, de producere locală și de sezon;
 • asigurarea pe toată durata evenimentului cu apă plată îmbuteliată în recipient de sticlă;
 • conexiune la Internet - vă rugăm să indicați numărul de utilizatori activi ai conexiunii la internet, existența sau lipsa accesului Wi-Fi;
 • spațiu în exterior amenajat pentru diverse activități, plimbări și petrecerea timpului în aer liber;
 • locuri de parcare.

c. Oferta financiară

d. Amplasarea locației

 • în raza de până la 30-50 km de la Chișinău

e. Reputația și imaginea companiei (în cazul prezentării referințelor)

Oferta de participare la concurs va conține informație concisă cu indicarea următoarelor:

 1. date despre companie (denumirea, adresa, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă, inclusiv portofoliu cu fișiere media (foto și/sau video) sau link-uri către pagini on-line; referințele vor fi înalt apreciate;
 2. autorizațiile de funcționare (copiile certificatului de înregistrare/extrasul din registrul de stat al companiei, autorizației sanitare de funcționare);
 3. oferta financiară cu semnătura persoanei responsabile (completată după modelul atașat la prezenta solicitare). Prețurile vor fi indicate în MDL per persoană/ cameră/sală,  cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere, conform cerințelor indicate în modelul de ofertă financiară. În cazul livrărilor cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere, Beneficiarul va prezenta setul de documente confirmative. Prețurile indicate în oferte vor fi finale și nu vor putea fi ajustate după termenul-limită de prezentare a ofertelor. Compararea ofertelor financiare se va face în MDL. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite  la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;
 1. în cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă, anexate la ofertă. 

Ofertele vor fi expediate prin e-mail la application@old2.old.crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A. Șciusev 33, MD-2001, mun. Chișinău, Republica Moldova) până pe 8 ianuarie 2020.

Oferta câștigătoare va fi desemnată în baza celui mai bun raport calitate (cerințe pentru desfășurarea evenimentului)/preț. 

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 sau la adresa de e-mail: application@old2.old.crjm.org.

Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă nicio companie în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.

CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege.