Opinie cu privire la propunerile de modificare a legislației în domeniul justiției lansate de Centrul pentru Reformă în Sistemul Judecătoresc la 20 mai 2015