Publicarea hotărârilor judecătorești vs protecția datelor cu caracter personal reflectată în trei infografice

Cum ar trebui depersonalizate hotărârile judecătorești? Care sunt cele mai frecvente încălcări depistate la publicarea acestora? Unde ne putem adresa dacă au fost încălcate drepturile noastre? Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) răspunde la aceste întrebări prin trei infografice, realizate în baza rezultatelor obținute în urma studiului  „Transparența justiției versus datele cu caracter personal”. Autorii au analizat în mod aleatoriu peste 1,300 hotărâri judecătorești emise de către toate instanțele judecătorești din țară în perioada 1 ianuarie 2018 - 31 martie 2019.

În Republica Moldova, deja de peste șapte ani, majoritatea hotărârilor judecătorești sunt publicate pe internet. Publicarea acestora online generează inevitabil numeroase provocări practice, în special pentru protecția vieții private și de familie, dar și pentru accesul la informația de interes public.

Potrivit legii, până la publicarea unei hotărâri judecătorești, anumite informații din aceasta trebuie excluse, urmând regulile privind depersonalizarea datelor, prevăzute în Regulamentul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), aprobat în luna octombrie 2017. Totuși, conform datelor obținute, de cele mai multe ori, depersonalizarea hotărârilor judecătorești este efectuată defectuos sau inconsecvent. Autorii analizei au identificat încălcări ale Regulamentului CSM În 63% din cauzele civile, contravenționale și penale generale studiate și în 55% în hotărârile în cauze de corupție studiate.

Modul incorect de depersonalizare a hotărârilor judecătorești afectează viața privată a persoanelor fizice care se prezintă în instanțele de judecată, dar și erodează încrederea în sistemul judecătoresc, dacă anumite informații publice lipsesc.

Dacă într-o hotărâre judecătorească au fost publicate ilegal datele noatre personale, ne putem adresa instituțiilor abilitate pentru remedierea acestui lucru - judecătorului care a emis hotărârea, CSM-ului sau Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

Este esențial ca autoritățile responsabile să clarifice prevederile problematice din Regulamentul CSM privind modul de publicare a hotărârilor judecătorești precum și măsuri urgente de consolidare sau „reîmprospătare” a cunoștințelor corpului judecătoresc și ale asistenților judiciari ce țin de înțelegerea și aplicarea prevederilor Regulamentului.

Infograficele au fost elaborate în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă”, implementat de CRJM cu suportul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Opiniile exprimate aparțin CRJM şi nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA.

Infograficele sunt disponibile aici: https://old2.old.crjm.org/category/infografice/ sau le puteți vizualiza mai jos.

Crjm anonimizare infografic_1

Crjm-anonimizare2-01

Crjm-anonimizare3-01