Concurs pentru selectarea unei persoane juridice / fizice care va presta servicii de mentenanță tehnică și web-design pentru pagina CRJM: www.old2.old.crjm.org

Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație non-guvernamentală cu sediul în Chișinău, creată în noiembrie 2010 de un grup de juriști, care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova, cu accent pe justiție și drepturile omului. CRJM realizează activități de cercetare și advocacy și este o organizație independentă și neafiliată politic.

I. Scopul concursului:

CRJM solicită oferte de la persoane juridice / fizice din Republica Moldova pentru prestarea serviciilor de mentenanță tehnică și web design pentru pagina web: www.old2.old.crjm.org (construită pe platforma WordPress). Pe durata colaborării cu persoana juridică / fizică selectată ar putea apărea necesitatea prestării serviciilor de mentenanță tehnică și web design pentru alte pagini web ale CRJM deja existente (de ex.: www.2procente.info), sau care ar putea fi create pe durata colaborării în vederea realizării obiectivelor strategice ale Asociației.

Persoana juridică / fizică selectată va presta serviciile conform solicitărilor periodice ale CRJM, în baza unui contract de prestare a serviciilor semnat între părți pentru perioada martie 2020 – martie 2022.

II. Sarcina tehnică:

Persoana juridică / fizică selectată va asigura:

1. Mentenanța tehnică a site-ului old2.old.crjm.org (construit pe platforma WordPress):

 • Oferirea consultanței privind administrarea site-ului;
 • Dezvoltarea și implementarea de noi funcționalități pentru site-ul existent;
 • Oferirea propunerilor de optimizare a site-ului pentru motoarele de căutare;
 • Oferirea propunerilor de optimizare a funcționalităților site-ului conform tendințelor digitale;
 • Dezvoltarea și implementarea metodelor de stimulare a conversiei;
 • Optimizarea interfeței pentru dispozitive mobile (telefoane și tablete);
 • Verificarea periodică și actualizarea site-ului pentru eliminarea  breșelor de securitate;
 • Depanarea imediată a erorilor de funcționare ale site-ului, în maxim 72 de ore de la semnalarea disfuncționalității/ erorii, în scris, prin email sau fax;
 • Alte servicii tehnice cu privire la site.

2. Servicii de WEB Design:

 • Oferirea serviciilor de design pentru noile pagini și re-design pentru cele existente;
 • Elaborarea web bannerelor;
 • Alte responsabilități specifice activității de web design.

III. Criteriile de selecție:

 • Experiența persoanei juridice/fizice care aplică (portofoliul de lucrări/clienți);
 • Termeni optimi de executare a lucrărilor;
 • Reputația persoanei juridice / fizice (criteriu analizat în baza referințelor prezentate);
 • Oferta financiară.

Oferta trebuie să fie datată și semnată de către ofertant/ă și expediată prin email la application@old2.old.crjm.org, sau depusă direct la sediul CRJM (str. A. Șciusev 33, MD-2001, mun. Chișinău) până la data de 17 februarie 2020.

Oferta de participare la concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor:

 1. Copia certificatului de înregistrare pentru persoană juridică (indicând persoana responsabilă de executarea lucrărilor cu anexarea CV-ului acesteia) și CV-ul actualizat pentru persoana fizică.
 2. Portofoliul celor mai importante lucrări / clienți din ultimii 3 ani (portofoliul poat fi expediat electronic, pe suport de hârtie sau indicând link-ul unde pot fi accesat acesta).
 3. Oferta financiară, cu includerea prețului pentru serviciile de asistență tehnică (per oră), de web design (per oră) și indicarea termenilor de executare. Prețurile vor fi indicate în dolari SUA. Persoanele fizice vor indica prețul NET. Persoanele juridice vor indica prețul, inclusiv toate impozitele şi taxele aferente. De asemenea, persoanele juridice vor indica disponibilitatea livrărilor cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere, la prezentarea documentelor confirmative de către Beneficiar. Compararea ofertelor financiare se va face în dolari SUA. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor. Prețurile indicate în ofertă vor fi fixe şi nu vor putea fi schimbate pe durata contractului, fără motive întemeiate și fără consimțământul Asociației.
 4. Referinţele de la 2 persoane cu care ați colaborat în ultimii 3 ani (datele de contact). Prin depunerea dosarului, ofertantul/a consimte implicit verificarea de către CRJM a informației furnizate.
 5. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă și anexate la ofertă.

Toți/toate ofertanții/ ofertantele, care vor depune ofertele, vor fi anunțați/anunțate despre decizia cu privire la ofertantul / ofertanta selectat/ă după finalizarea procesului de selectare a ofertelor.

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.110 sau la adresa de e-mail: application@old2.old.crjm.org.

CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toate persoanele juridice / fizice calificate sunt încurajate să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege.