OPINIE cu privire la riscurile asociate iniţiativei de introducere a medierii judiciare obligatorii în cauzele civile (proiectul de Lege nr. 356)