Hotărârea plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova privind activitatea Curţii Supreme de Justiţie în anul 2013