Analiza compatibilității legislaţiei din Republica Moldova cu standardele europene în domeniul egalităţii și nediscriminării