Nadejda HRIPTIEVSCHI
Procuratura anticorupție ar trebui să investigheze doar corupția mare
2018/11/15
Analiza legislaţiei și practicii privind răspunderea disciplinară a judecătorilor 2015-2016
2017/08/10
Selecţia și promovarea judecătorilor în Republica Moldova – provocări și necesităţi
2017/07/31
Sinteza datelor privind activitatea Curții Europene a Drepturilor Omului în anul 2016
2017/01/27
Sinteza datelor privind activitatea Curții Europene a Drepturilor Omului în anul 2016
2017/01/27
Analiza legislaţiei și practicii privind răspunderea disciplinară a judecătorilor 2015-2016
2016/11/16
Selectarea și cariera judecătorilor – dublări de responsabilităţi sau garanţii suplimentare?
2015/01/15
Succesele și insuccesele în reformarea justiției din Republica Moldova 2012 – iulie 2014
2014/09/22
Interzicerea discriminării (Capitolul 12, Raport. Drepturile omului în Moldova. Retrospectiva anilor 2012-2013)
2014/07/01
Analiza evaluării performanțelor judecătorilor din Republica Moldova
2014/06/27
Accesul liber la justiție, dreptul la un proces echitabil și prezumția de nevinovăție (Capitoul 3, Raport. Drepturile omului în Moldova. Retrospectiva anilor 2012-2013)
2014/06/01
Studiu cu privire la optimizarea hărţii judiciare din Republica Moldova
2014/02/01
1 2