Centrul de Resurse Juridice din Moldova organizează pe 18 și 19 noiembrie a treia ediție a Forumului Reformarea Justiției și Combaterea Corupției

Unul dintre cele mai importante evenimente dedicate reformării justiției și combaterii corupției din Republica Moldova va avea loc pe 18 și 19 noiembrie la Chișinău. Principalii actori din sectorul justiției, clasa politică, societatea civilă, alături de experți și oficiali europeni vor dezbate actualele soluții de reformă.

Evenimentul este gândit ca o platformă transparentă și profesionistă de discuții cu scopul de a identifica cele mai bune direcții și soluții pentru reformarea justiției și combaterea corupției în Republica Moldova.

Forumul este organizat al treilea an consecutiv de Centrul de Resurse Juridice din Moldova, în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova și cu susținerea financiară a Suediei. Ținând cont de deschiderea europeană la nivel înalt, Forumul reprezintă un cadru potrivit pentru schimburi de experiență la nivel regional și european.

#1-facebook-event-cover-mailchimp

Scopul Forumului este să identificăm – alături de autoritățile judiciare, alături de executiv și legislativ, experți internaționali, societatea civilă și mass-media – cele mai bune soluții de reformă pentru Republica Moldova. Asemenea platformă de discuții reprezintă unul dintre principalele ingrediente pentru sustenabilitatea oricăror reforme, a declarat Vladislav Gribincea, președintele CRJM. 

Timp de două zile vor avea loc discuții publice despre:

 • Reformarea justiției în democrațiile aflate în tranziție;

 • Evaluarea externă a justiției;

 • Viziunea cu privire la combaterea corupției;

 • Investigarea și sancționarea marii corupții.

Toate persoanele interesate sunt invitate și pot participa, conectându-se prin intermediul platformei Zoom sau urmărind evenimentul pe platformele de streaming online. Pentru asigurarea accesului la eveniment, doritorii sunt rugați să completeze acest formular de înregistrare.

Mai multe detalii, precum și actualizări în timp real despre eveniment, pot fi găsite pe pagina de Facebook a Forumului Reformarea Justiției și Combaterea Corupției.

Cerere de oferte pentru achiziționarea serviciilor de organizare și difuzare online a evenimentelor hibrid

I. Prezentare generală:
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație non-guvernamentală cu sediul în Chișinău, creată în noiembrie 2010 de un grup de juriști, care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova, cu accent pe justiție și drepturile omului. CRJM realizează activități de cercetare și advocacy și este o organizație independentă și neafiliată politic.

 

II. Obiectul concursului:
CRJM planifică organizarea Forumului anual „Reformarea Justiției și Combaterea Corupției”, un eveniment dedicat pentru discuții și dezbateri între principalii actori din sectorul justiției, politicieni, societatea civilă și partenerii de dezvoltare, în vederea identificării direcțiilor fezabile și efective de ameliorare a reformelor anunțate în domeniul justiției și combaterii corupției și reducerea riscurilor aferente acestora.

Această activitate va fi desfășurată la data de 18-19 noiembrie 2021, cu o durată de 2 zile, în intervalul orelor 9.30-17.00. La eveniment vor participa fizic aproximativ 20-25 de vorbitori, iar participanții se vor conecta online. De asemenea, o parte dintre vorbitori vor fi conectați online.

Evenimentul este desfășurat în cadrul proiectului „Suport instituțional pentru dezvoltarea organizației”, implementat de către Centrul de Resurse Juridice (CRJM) cu sprijinul financiar al Suediei și va avea loc în colaborare cu Guvernul Republicii Moldova.

În acest sens, CRJM solicită oferte de la companii de logistică și organizare a evenimentelor pentru organizarea evenimentului în format hibrid. 

III. Sarcinile față de Prestator:
Compania selectată va presta serviciile solicitate conform condițiilor indicate de CRJM în prezenta solicitare de oferte și în baza contractului de prestare a serviciilor semnat între părți (compania selectată și CRJM).

Compania selectată va asigura organizarea evenimentului în format hibrid, la data și locația indicată, după cum urmează:

 1. Asigurarea echipamentului tehnic pentru organizarea evenimentului în format hibrid, inclusiv asistență tehnică și echipă de regie sunet și imagine pe întreaga durată a evenimentului,
 2. Servicii de transmisiune online a evenimentului, inclusiv asigurarea interacțiunii între participanții online și offline, cu respectarea și difuzarea elementelor de branding solicitate,
 3. Asigurarea echipamentului pentru traduceri sincron (1 pereche de limbi).

 

IV. Criteriile de selecție:

 1. Corespunderea cerințelor cu sarcinile indicate în cererea CRJM,
 2. Experiența companiei în organizarea evenimentelor similare;
 3. Oferta financiară;
 4. Imaginea și reputația ofertantului.

V. Conținutul ofertei de participare la concurs:

Oferta va fi datată și semnată de către persoana responsabilă și expediată prin e-mail la: applications@old2.old.crjm.org până la data de 4 noiembrie 2021, ora 23.59. 

Oferta de participare la concurs va conține informație concisă cu indicarea următoarelor:

 1. Date generale despre companie (denumirea, persoana și telefonul de contact, adresa electronică, pagina web);
 2. Copia certificatului de înregistrare/ Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice;
 3. Oferta financiară va fi completată după modelul atașat, în format Excel, cu indicarea prețului în USD, cu aplicarea scutirii TVA cu drept de deducere. Compararea ofertelor financiare se va face în USD. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;
 4. Portofoliul celor mai importante evenimente organizate în ultimii 3 ani, inclusiv fișiere media (foto și/sau video) sau link-uri către pagini online.
 1. Declarația privind conflictul de interese. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial cu conducerea Asociației (președintele și Consiliul de administrare), compania se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă.

Prețurile indicate în ofertă vor fi fixe şi nu pot fi schimbate pe durata contractului. Toate companiile ofertante vor fi anunțate despre decizia cu privire la achiziție după finalizarea procesului de selectare.

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la  adresa de e-mail: applications@old2.old.crjm.org, persoana de contact: Dumitru Jomir, telefon de contact 079772342.

Notă: CRJM își rezervă dreptul să selecteze echipamentul solicitat de la una sau mai multe companii ofertante, ori să nu aleagă nicio ofertă în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.

CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege. Toate aplicațiile recepționate vor fi procesate cu respectarea strictă a confidențialității datelor furnizate.