Solicitare de oferte pentru servicii de audit general al organizației pentru doi ani consecutivi 2017-2018