Societatea civilă solicită Ministerului Justiției să reia procesului de revizuire a cadrului normativ privind nediscriminarea și asigurarea egalității