Rezultatele Moldovei în combaterea maltratării vor fi examinte de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei
Rezultatele Moldovei în combaterea maltratării vor fi examinte de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei