Propuneri pentru completarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 121 din 25.05.2012 cu privire la asigurarea egalității și a Legii nr. 298 din 21.12.2012 cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității și a altor norme conexe