Opinie la a doua versiune a Regulamentului de organizare şi desfășurare a concursului pentru suplinirea funcțiilor de președinte şi vicepreședinte ai Autorității Naționale de Integritate.