Opinie cu privire la Sesizarea nr. 105c din 1 iulie 2020 (solicitarea Avizului Curții Constituționale asupra proiectului de Lege pentru modificarea Constituției)