Opinie cu privire la proiectul legii Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (modificarea cadrului normativ conex proiectului Legii pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova, înregistrat în Parlament cu nr. 187 din 03 mai 2016)