Legea 2% trebuie să prevadă condiții egale pentru beneficiari