Concurs pentru selectarea unei companii / persoane fizice care va presta servicii IT și deservire echipament