Comentarii la proiectul Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2024 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia