Comentarii la proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (modificările Legii nr. 514/1995 privind organizarea judecătorească și Legii nr. 544/1995 cu privire la statutul judecătorului) din legislația conexă proiectului privind Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal din Moldova