Justiția în perioada stării de urgenţă. Cum va funcționa sistemul de justiție în următoarele două luni

Starea de urgență adoptată în unanimitate de către Parlamentul Republicii Moldova, în contextul conflictului armat din Ucraina, vine și cu o serie de efecte în legislația curentă.

Centrul de Resurse Juridice a analizat decizia Comisiei Pentru Situații Excepționale din 2 martie, a sumarizat cele mai importante modificări aduse de aceasta asupra desfășurării justiției în perioada stării de urgență și le-a pus într-un infografic pentru a fi mai accesibile publicului larg.

Pe scurt, se suspendă examinărea în instanţele de judecată a: 
a) cauzelor civile și a litigiilor administrative (cu excepții);
b) cauzelor contravenționale și penale (cu excepții);
c) executarea silită (cu excepții).

Și se suspendă urmărirea penală și activitatea judecătorilor de instrucţie, cu excepții precum;

 • prinderea suspecților de comiterea infracțiunilor;
 • măsurile de constrângere și preventive;
 • protecția victimelor și a martorilor.

Toate detaliile le găsiți în infograficul de mai jos, care poate fi descărcat aici.

[embeddoc url="https://old2.old.crjm.org/wp-content/uploads/2022/03/wp-1646390334609.pdf" viewer="google"]

Centrul de Resurse Juridice susține măsurile luate de comunitatea internațională pentru a trage la răspundere guvernul rus responsabil de invazia Ucrainei

Centrul de Resurse Juridice se alătură Coaliției Globale pentru Democrație (Global Democracy Coalition) și semnează inițiativa în sprijinul Ucrainei prin care condamnă invazia militară a Ucrainei de către Rusia.

În inițiativa de suport pentru Ucraina, Coaliția Globală pentru Democrație atrage atenția la cât de periculoase sunt regimurile autocrate și la cum „regimul de la Kremlin timp de decenii a călcat în picioare drepturile și libertățile propriilor cetățeni și acum atacă pacea și democrația dincolo de propriile granițe, încercând să răstoarne guvernul ucrainean cu forța”.

Organizațiile pro democrație din întreaga lume, sub umbrela Coaliției Globale pentru Democrație, se alătură liderilor mondiali pentru a condamna invazia militară a Rusiei în Ucraina, o națiune democratică suverană. Aceștia susțin măsurile luate de comunitatea internațională pentru a trage la răspundere guvernul rus și pe cei responsabili pentru situația actuală.

Coaliția atrage atenția că „invazia este o încălcare flagrantă a Cartei ONU, în special a articolului 2(7) (neamestec în treburile interne ale altora) și a articolului 51 (fără folosire a forței cu excepția autoapărării) de către un membru permanent al Securității.”, și cere regimurilor democrate ale lumii să fie unite „în sprijinul Ucrainei, al poporului său, al apărătorilor drepturilor omului și al instituțiilor democratice”.

Semnatarii solicită Federației Ruse să își retragă imediat forțele militare din Ucraina și „să aleagă dialogul și diplomația pentru a pune capăt acestei vărsări de sânge inutile și iraționale”.

„Lumea are nevoie de mai multe democrații, mai bune și mai puternice pentru a face față provocărilor grave ale timpului nostru, nu mai multă autocrație și vărsare de sânge”.

Puteți citi întreaga inițiativă pe site-ul Global Democracy Coalition, aici.

#StandWithUkraine #nurăzboiului #нетвойне #нівійні #StopWar  

#nurăzboiului – Centrul de Resurse Juridice, parte a campaniei #StopWar

Centrul de Resurse Juridice, alături de colegii din cadrul Platformei Naționale a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic a lansat campania civică #StopWar. Inițiativa va fi pusă în practică în perioada stării de urgență cu contribuția organizațiilor societății civile, instituțiilor mass-media, liderilor de opinie, experților tematici și specialiști în comunicare.
 
Campania are trei obiective:
1. Promovarea solidarității cu Ucraina prin încurajarea oamenilor să ofere ajutor refugiaților.
2. Promovarea mesajelor pro-pace în rândul populației din întreaga țară a Republicii Moldova pentru a scontracara propaganda pro-război și știrile false și, în același timp, pentru a construi mai multă coeziune în cadrul societății.
3. Evitarea răspândirii panicii și încurajarea populației să rămână calmă și bine informată din surse de încredere, inclusiv prin acțiuni de combatere a dezinformării.
 
Vă puteți alătura inițiativei prin folosirea hashtagurilor #nurăzboiului #нетвойне #нівійні #StopWar și prin schimbarea fotografiei Dvs. de copertă cu una dintre fotografiile oficiale ale campaniei.
wp-1646048254870.png#nurăzboiului, descarcă fotografia cu textul în limba română;
 
 
wp-1646048254922.png#нівійні, descarcă fotografia cu textul în limba ucraineană;
wp-1646048254891.png#нетвойне, descarcă fotografia cu textul în limba rusă;
wp-1646048254829.png#StopWar, descarcă fotografia cu textul în limba engleză

 

 
 

Platforma Națională a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic condamnă cu fermitate agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei

Membrii Platformei Naționale a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic, care întrunește 100 de organizații membre, condamnă cu fermitate agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei, lansată inclusiv de pe teritoriul Belarus, încălcarea integrității teritoriale a vecinului nostru și a normelor dreptului internațional.

Primii 5 ani de activitate a Consiliului de Integritate al ANI, marcați de disensiuni și lipsă de cooperare. CRJM a analizat eficiența acestuia

Centrul de Resurse Juridice din Moldova a efectuat o analiză a activității Consiliului de Integritate (CI) în primii 5 ani de la creare. Cercetarea evidențiază mai multe disensiuni între membrii Consiliului și conducerea Autorității Naționale de Integritate (ANI) și constată exercitarea incompletă a atribuțiilor prevăzute de lege. De asemenea, raportul vine și cu o serie de recomandări menite să îmbunătățească activitatea Consiliului.

Printre concluziile raportului regăsim:

Primii 5 ani de activitate a Consiliului de Integritate al ANI au fost marcați de disensiuni și lipsă de cooperare; 

Doar 26 din cei 46 de inspectori de integritate au fost recrutați în primii ani de activitate ai Consiliului.

Chiar dacă membrii Consiliului de Integritate sunt numiți pe un termen de 5 ani, în perioada analizată (1 august 2016 – 31 decembrie 2021), componența Consiliului a fost modificată frecvent, intervenind șase cereri de demisie. Mai mult, de la sfârșitul lunii septembrie 2021, CI a devenit nefuncțional, iar activitatea acestuia a fost suspendată.

Printre cauzele acestei instabilități se numără schimbările de ordin politic, lipsa de interes de a activa în cadrul acestui organ, dar și nerespectarea termenelor de către autoritățile responsabile de desemnarea membrilor în cadrul Consiliului.

În perioada de monitorizare, Consiliul a inițiat și a promovat mai multe documente necesare instituționalizării ANI. Totuși, procesul de selectare a conducerii ANI a fost tergiversat și a durat aproape un an, iar selectarea inspectorilor de integritate este și mai anevoioasă – doar 26 din cei 46 de inspectori au fost recrutați.

Consiliul nu a fost eficient în promovarea unor îmbunătățiri în domeniul integrității, în a reacționa la inițiativele legislative primejdioase pentru funcționarea ANI și nici în promovarea imaginii ANI. În același timp, Consiliul nu a dispus nicio verificare veridică a averilor conducerii ANI și nici a inspectorilor de integritate, deoarece, în practică, nu are acces la registrele de stat.

Autorul cercetării, consilierul juridic al CRJM, Daniel Goinic, remarcă faptul că lipsa unui secretariat permanent al Consiliului de Integritate, de asemenea, a afectat substanțial eficiența acestuia.

„La moment, o singură persoană activează în secretariatul Consiliului cu o normă de muncă de 80%, care se ocupă de chestiuni administrative. Propunerea noastră este ca, pe lângă această persoană, să mai fie încadrat cel puțin un jurist care să faciliteze elaborarea actelor necesare activității Consiliului”,a declarat Daniel Goinic.

La evenimentul de prezentare a raportului a participat și președinta ANI, Rodica Antoci, care a subscris sub mai multe probleme identificate în raportul CRJM și a exprimat speranța ca noua structură și componență a Consiliulului, alături de ANI, să livreze mai multe rezultate pe care le așteaptă societatea.

„Vom depune maxim efort cu noii membri ai Consiliului de Integritate pentru ca recomandările acestui studiu, dar și a partenerilor de dezvoltare să fie aplicate și, într-un termen restrâns, să dovedim că suntem o instituție consolidată și eficientă în Republica Moldova”, a declarat Rodica Antoci.

Secretara de stat a Ministerului Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a subliniat importanța acestui studiu pentru instituțiile responsabile de verificarea integrității în Republica Moldova, menționând că ultimele modificări legislative creează toate premizele ca problemele identificate să fie depășite cât mai curând.

„Este inadmisibil ca problemele ce țin de lipsa adoptării Strategiei ANI, de cadrele lipsă să persiste”, a declarat Veronica Mihailov-Moraru, adăugând că, din partea Ministerului Justiției, sunt depuse toate efoturile pentru a asigura eficiența Consiliului și a ANI, implicit.

Raportul „Activitatea Consiliului de Integritate (1 august 2016 – 31 decembrie 2021)” reprezintă o incursiune succintă în istoricul organizării și funcționării Consiliului. Scopul nu este de a critica activitatea acestuia, dar mai degrabă de a clarifica aspectele care țin de transparența și eficiența Consiliului, care nu au reușit a fi puse în funcțiune pe deplin sau din care pot fi extrase „lecții” pentru noii membri, care își vor începe activitatea în curând.

La această etapă, proiectul cercetării este propus spre consultare publică. Comentariile și sugestiile legate de studiu pot fi expediate până pe 4 martie 2022 pe adresa electronică daniel.goinic@old2.old.crjm.org. Ulterior, studiul va fi publicat și expediat tuturor persoanelor interesate.

Ulterior, studiul va fi publicat și expediat tuturor persoanelor interesate.

[caption id="attachment_24409" align="alignnone" width="300"]wp-1645529953073.png Daniel Goinic, autorul analizei, jurist CRJM[/caption] [caption id="attachment_24404" align="alignnone" width="300"]wp-1645529952917.jpg Rodica Antoci, președintă, ANI[/caption] [caption id="attachment_24410" align="alignnone" width="300"]wp-1645529953094.png Brett ROSE, Director, INL Moldova[/caption] [caption id="attachment_24406" align="alignnone" width="300"]wp-1645529953020.jpg Mariana Grama, membră, Consiliul de Integritate al ANI[/caption] [caption id="attachment_24405" align="alignnone" width="300"]wp-1645529953111.jpg Alexandru Coica, membru, Consiliul de Integritate al ANI[/caption]

logo-us-+-inl 

Cercetarea a fost posibilă datorită unui grant oferit de Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii. Opiniile, constatările și concluziile formulate în document aparțin CRJM și nu reflectă în mod necesar poziția Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii.

 

CRJM anunță concurs pentru selectarea unei companii media care să producă materiale video și alte produse digitale

CRJM solicită oferte de la persoane juridice din Republica Moldova cu scopul de a contracta una sau câteva  companii media care să producă reportaje foto și video, spoturi audio și video, animații și alte produse digitale relevante activității sale, conform condițiilor indicate de CRJM în prezenta solicitare de oferte şi în baza contractului de prestare servicii semnat între părţi (compania selectată şi CRJM) pentru perioada februarie 2022 – ianuarie 2024.  

Volumul estimativ al contractului este de aproximativ 15 produse media anual. Materialele multimedia vor fi utilizate de CRJM în scopuri de advocacy, comunicare și informare.

Materiale de vizibilitate vor fi elaborate în stricta conformitate cu cerințele CRJM, conform regulilor de identitate vizuală ale Asociației, puse la dispoziția companiei care va fi selectată.

I. Sarcina tehnică

Compania media selectată trebuie să dețină toate resursele (tehnice și umane) necesare producției materialelor media și, respectiv, să poată asigura: 

 • Elaborarea în strânsă colaborare cu CRJM a scenariilor și scripturilor de producție media;
 • Înregistrări video și audio de calitate înaltă;
 • Post-producția materialelor video și audio;
 • Prelucrarea fotografiilor;
 • Livrarea în formatul și termenii conveniți a materialelor produse.

Pe durata contractului, compania selectată va livra, la solicitare, unul sau mai multe dintre următoarele tipuri de produse media: 

 • Reportaje video, istorii umane- stil jurnalistic, video narativ, cu deplasare în teren, intervievarea a circa 3-4 persoane, durată de maxim 5 minute; 
 • Vox-populi - compilație video cu durata de circa 2 minute, care include interviuri scurte luate oamenilor în spațiul public și elemente grafice de bază;
 • Spoturi video de campanie- tip promo, cu o durată de până la 2 minute, tip film, pentru a promova un mesaj sau o idee;
 • Animație 2D- video animat cu până la 3 caractere și elemente grafice în mișcare (motion graphic video); 
 • Video explicative sau de prezentare- tip tutorial, cu 1-2 persoane filmate și grafică 2D animată ca element de suport;
 • Spoturi audio de campanie- tip promo, cu o durată de până la 30 de secunde – voce și sound design; 
 • Podcast- audio explicativ-narativ cu o durată de 10 minute, producție audio, sound design;
 • Reportaje foto- imagini captate în cadrul evenimentelor CRJM cu prelucrare și aplicare watermark. 

Companiile pot depune oferta pentru toată gama de produse media solicitate sau doar pentru anumite produse

II. Oferta de participare la concurs

Oferta va fi expediată prin e-mail la adresa applications@old2.old.crjm.org până pe 6 februarie 2022, ora 23:59 și va include:

 1. Copia certificatului de înregistrare/extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice; 
 2. Datele generale ale companiei (denumirea, date de contact, etc.);
 1. Oferta financiară completată după modelul atașat, în format EXCEL și PDF semnat. Prețul produselor va fi indicat în EURO cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere, pentru fiecare poziție în parte, cu indicarea termenilor și condițiilor de realizare.  Compararea ofertelor financiare se va face în EURO. Ofertele prezentate în altă valută vor fi calculate la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor. 
 2. Portofoliul cu prezentarea produselor media similare realizate anterior (în ultimii 3 ani) cu indicarea beneficiarilor serviciilor prestate;
 3. Referințele vor fi înalt apreciate, cu indicarea numelui şi datelor de contact pentru cel puțin două persoane de referință. În cazul în care nu sunteți de acord ca CRJM să verifice informația, vă rugăm să menționați expres acest fapt.
 4. Declarația privind conflictul de interese. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial cu conducerea Asociației (președintele și Consiliul de administrare), ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă.

 

III. Evaluarea și criteriile de selecție

Etapa 1:  Evaluarea formală

La prima etapă toate dosarele vor fi evaluate din punct de vedere formal pentru a stabili dacă a fost depus pachetul de documente complet, conform termenilor de referință. Evaluare formală este efectuată de către Directorul Serviciului Administrativ și Asistentul Administrativ.

Etapa 2: Evaluarea ofertei tehnice  

La a doua etapă de evaluare, oferta tehnică va fi analizată de către membrii comisiei de achiziții. Metoda cumulativă va fi aplicată la această etapă, iar pentru fiecare criteriu vor fi acordate punctaje după cum urmează:

Criteriu de evaluare

Punctaj

Tehnica disponibilă, posibilitatea de a realiza tipurile de produse media solicitate și detaliile incluse despre calitatea produselor finale

35

Termeni și condiții de execuție (disponibilitatea de a lucra în termeni restrânși și în regim de urgență va constitui un avantaj)

20

Experiența candidatului (minimum 2 ani de experiență profesională în domeniu)

15

Portofoliul ofertantului – produse realizate

20

Referințe (portofoliul de clienți)

10

TOTAL – oferta tehnică

100

Doar ofertele care vor acumula minim 75 de puncte la evaluarea ofertelor tehnice vor fi calificate pentru următoarea etapă de evaluare.

Etapa 3: Evaluarea ofertei financiare

Toate ofertele care au acumulat minim 75 puncte la evaluarea tehnică vor fi calificate pentru evaluarea financiară. Prețul oferit de către companiile participante trebuie să fie unul competitiv cu respectarea raportului preț-calitate.

Cea mai mică ofertă financiară calificată în concurs va primi scorul de 100 de puncte, iar pentru următoarele oferte punctajul se va calcula după formula: (valoarea ofertei minime / valoarea ofertei evaluate) *100.

Concluzia evaluării ofertelor:

La determinarea punctajelor finale, scorul acumulat pentru oferta tehnică va avea o pondere de 80%, iar pentru oferta financiară – 20%, astfel Punctajul Final = Scor oferta tehnică*0,80 + scor oferta financiară*0,20.

Toți ofertanții care vor depune dosarele vor fi anunțați despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor.

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 sau la adresa de e-mail: applications@old2.old.crjm.org.

Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă nicio companie în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.

Descarcă Termenii de Referință.

CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege.