Apelul public al organizațiilor semnatare cu privire la necesitatea creării unui Grup de lucru responsabil de elaborarea propunerilor de modificare a Codului electoral și a legislației conexe