Apel public cu privire la necesitatea consultării publice şi calificate a propunerilor privind reforma legislaţiei procesuale civile, despre statutul judecătorului şi asigurarea activităţii unor instanţe de judecată