Anunț de vânzare a echipamentului tehnic uzat, funcțional