Amicus Curiae în cauza nr. 296/2020 (tratarea diferită – întreprinderi și asociații obștești care desfășoară activitate economică)