Cine suntem?

Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizaţie necomercială care, prin cercetare și advocacy, contribuie la consolidarea democraţiei și a statului de drept în Republica Moldova, cu accent pe justiţie, combaterea corupției, drepturile omului și societatea civilă. Suntem independenţi și neafiliaţi politic.

Viziune

Trăim într-o țară democratică și prosperă în care oamenii sunt liberi și responsabili, trăiesc în siguranță, au oportunități egale, sunt protejați de lege, au încredere în justiție și în viitor.

Misiune

CRJM promovează:

 • justiția independentă, eficientă și responsabilă;
 • respectarea drepturilor omului; 
 • un mediu prielnic pentru societatea civilă; și
 • democrația.

În aceste domenii identificăm problemele cu impact sistemic, le aducem pe agenda publică, propunem soluții, reacționăm la abuzuri și mobilizăm parteneri pentru schimbări în bine.

Obiectivele strategice

Obiectivele noastre strategice sunt:

 1. Justiția independentă, responsabilă, integră și eficientă,
 2. Realizarea efectivă a drepturilor omului,
 3. Societatea civilă fortificată pentru a se implica liber și eficient în promovarea politicilor publice și pentru a ajuta oamenii,
 4. CRJM eficient, consolidat și sustenabil.

Cum acționăm

Pentru realizarea obiectivelor noastre strategice, noi acționăm în special prin:

 1. Cercetare, analiză și promovare a politicilor publice,
 2. Monitorizarea justiției,
 3. Reacții la decizii periculoase cu impact sistemic,
 4. Informarea și sensibilizarea societății și a partenerilor de dezvoltare,
 5. Instruiri și alte activități de abilitare,
 6. Litigare strategică.

Ce succese am înregistrat?

 • La solicitarea Ministerului Justiției, CRJM a elaborat studiile cu privire la optimizarea hărții judiciarecu privire la specializarea judecătorilorși cu privire la optimizarea structurii procuraturii. În baza acestor studii, în anul 2016, Parlamentul a votat optimizarea hărţii judecătoreşti, reducând numărul judecătoriilor de la 44 la 15. Aceasta reprezintă una din cele mai importante reforme a sistemului judecătoresc din Republica Moldova de la obţinerea independenţei sale în anul 1991;
 • În perioada 2013-2016, Preşedintele CRJM a condus grupul de lucru interdepartamental pentru reformarea procuraturii. În 2016, Parlamentul a votat noua Lege cu privire la procuratură, elaborată de acest grup de lucru. Aceasta presupune cea mai serioasă reformă a procuraturii de la obţinerea independenţei şi până în prezent;
 • În 2012 şi 2015, CRJM a publicat două rapoarte privind executarea hotărârilor CtEDO de către Republica Moldova. Acestea elucidează problemele existente în domeniul executării hotărârilor CtEDO și conțin recomandări cu privire la înlăturarea acestora. Constatările din primul raport au servit drept temei pentru adoptarea în anul 2015 a unei noi Legi cu privire la Agentul Guvernamental;
 • Recomandările CRJM au contribuit la îmbunătățirea în anul 2012 a prevederilor Codului Penal al Republicii Moldova în ceea ce privește incriminarea maltratării;
 • Recomandările CRJM privind eficientizarea procedurilor judiciare și respectarea drepturilor omului au fost puse la baza modificărilor Codului de Procedură Penală și a Codului de Procedură Civilă din anul 2012;
 • În 2013 efortul de monitorizare a CSM a rezultat în publicarea raportului „Transparența și eficiența Consiliului Superior al Magistraturii din Republica Moldova. 2010-2012”, cu recomandări pentru îmbunătățirea eficienței și transparenței CSM;
 • În 2015 CRJM a publicat Analiza compatibilității legislației din Republica Moldova cu standardele europene în domeniul egalității și nediscriminării, focusată asupra cadrului legal și jurisprudenței naționale, inclusiv activitatea și eficiența remediilor legale oferite de Consiliul Nediscriminare;
 • Experții CRJM au adus un aport major la aplicarea în practică a Legii 2%.