A fost aprobat formularul tipizat cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale
31.01.2018