Drepturile Omului
Analiza compatibilității legislaţiei din Republica Moldova cu standardele europene în domeniul egalităţii și nediscriminării
2015/07/01
(Engleză) Compatibility analysis of Moldovan legislation with the European standards on equality and non-discrimination
2015/07/01
Анализ совместимости законодательства Республики Молдова с европейскими стандартами в сфере равенства и недискриминации
2015/07/01
Executarea de către Republica Moldova a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului: 2013-2014
2015/03/31
(Engleză) Execution of judgments of the European Court of Human Rights by the Republic of Moldova: 2013-2014
2015/03/31
Analiza compatibilităţii legislaţiei naţionale în domeniul nediscriminării în câmpul muncii cu standardele europene
2015/02/25
Compilație a Legislației internaționale și naționale relevante în domeniul nediscriminării în câmpul muncii
2015/02/25
Prevenirea discriminării în relațiile de muncă. Ghid pentru angajatori
2015/02/25
Prevenirea discriminării în relațiile de muncă. Ghid pentru angajați
2015/02/25
Sinteza datelor privind activitatea Curții Europene a Drepturilor Omului în anul 2014
2015/01/30
Mecanismul de reparare a prejudiciului cauzat prin încălcarea termenului rezonabil – este oare acesta eficient?
2014/09/18
(Engleză) The mechanism for compensation damages caused by the violation of reasonable time requirement — is it efficient?
2014/09/18
«« 6 7 8 »»