Vladislav Gribincea
Analiza Strategiei de recuperare a mijloacelor sustrase din sistemul bancar al Republicii Moldova
2018/09/18
Admiterea cererilor de revizuire în cauzele civile – este oare uniformă practica Curții Supreme de Justiție?
2018/04/20
Sinteza datelor privind activitatea Curții Europene a Drepturilor Omului în anul 2017
2018/01/26
Sinteza datelor privind activitatea Curții Europene a Drepturilor Omului în anul 2016
2017/01/27
Sinteza datelor privind activitatea Curții Europene a Drepturilor Omului în anul 2016
2017/01/27
Majorarea retroactivă a plăţilor vamale – este oare uniformă practica judiciară în acest domeniu?
2015/11/15
Sancţionarea în cauzele de corupţie – cât de uniformă este practica judecătorească
2015/08/15
Selectarea și cariera judecătorilor – dublări de responsabilităţi sau garanţii suplimentare?
2015/01/15
Succesele și insuccesele în reformarea justiției din Republica Moldova 2012 – iulie 2014
2014/09/22
Studiu privind optimizarea structurii procuraturii şi a sarcinii de muncă a procurorilor din Republica Moldova
2014/06/06
Accesul liber la justiție, dreptul la un proces echitabil și prezumția de nevinovăție (Capitolul 3, Raport Promo-LEX. Drepturile omului în Moldova. Retrospectiva anilor 2012-2013)
2014/06/01
Studiu cu privire la specializarea judecătorilor şi oportunitatea creării sistemului instanţelor de contencios administrativ în Republica Moldova
2014/02/01
1 2 3