Pavel GRECU
Admiterea cererilor de revizuire în cauzele civile – este oare uniformă practica Curții Supreme de Justiție?
2018/04/20
Sinteza datelor privind activitatea Curții Europene a Drepturilor Omului în anul 2017
2018/01/26
Sinteza datelor privind activitatea Curții Europene a Drepturilor Omului în anul 2016
2017/01/27
Sinteza datelor privind activitatea Curții Europene a Drepturilor Omului în anul 2016
2017/01/27
Analiza legislaţiei și practicii privind răspunderea disciplinară a judecătorilor 2015-2016
2016/11/16
Analiza legislaţiei și practicii privind răspunderea disciplinară a judecătorilor 2015-2016
2016/11/11
Ghid în domeniul nediscriminării pentru practicieni
2016/06/03
Executarea de către Republica Moldova a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului: 2013-2014
2016/06/03
Analiza compatibilității legislaţiei din Republica Moldova cu standardele europene în domeniul egalităţii și nediscriminării
2016/06/03
Studiu de drept comparat privind reglementările din țările europene în ceea ce privește procedura de investigare penală a judecătorilor (2013)
2015/08/11
Sinteza datelor privind activitatea Curții Europene a Drepturilor Omului în anul 2013
2014/01/27
Succesele și insuccesele în reformarea justiției din Republica Moldova 2012 – iulie 2014
2013/04/29