Arhivă Anunțuri
12 ianuarie 2015
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) anunţă concurs de selectare a ofertelor pentru procurarea programului 1C: Contabilitate 8 pentru Moldova - Modulul ONG .Acest program va fi utilizat pentru automatizarea evidenței contabile, inclusiv pentru pregătirea dărilor de seamă obligatorii ale asociației. În configurație este obligatoriu să fie automatizate principalele elemente de  evidență a proiectelor în valuta străină și/sau lei, intrarea mijloacelor financiare pe tranșe, evidența cheltuielilor în funcție de proiectul selectat etc.Evidența contabilă şi întocmirea dărilor de seamă contabile în program va fi în conformitate cu Standardele  Naționale de Contabilitate (SNC) care se aplică de entități cu titlu obligatoriu de la 01.01.2015 și cu Indicațiile Metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale.Preţul de procurare va include instalarea programului, demonstrarea posibilităților configurației, cît și ajustarea ulterioară a programului  în caz de necorespundere cu noile SNC, Indicațiile Metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale şi alte acte legislative în vigoare la momentul procurării.De asemenea, Asociația va contracta compania selectată pentru prestarea serviciilor de consultanță în domeniul implementării programului pe parcursul anului.Oferta comercială urmează să fie prezentată prin e-mail, cu indicarea următoarei informații:denumirea, adresa poştală şi e-mail, telefonul și rechizitele bancare ale ofertantului;semnătura persoanei responsabile şi amprenta ștampilei;data ofertei;preţul în MDL, fără TVA (pentru livrarea acestui program va fi aplicată TVA la cota zero);preţul în MDL, inclusiv TVA, pentru servicii de consultanță;termenii de livrare.Prețul indicat în ofertă va fi final și nu va putea fi ajustat după termenul-limită de prezentare a ofertelor.Compararea ofertelor financiare va fi realizată în lei moldovenești. Ofertele prezentate în  valută străină vor fi calculate la cursul oficial al BNM.Plata va fi efectuată timp de 5 zile bancare de la livrarea produsului şi semnarea actului de predare-primire. În caz de necesitate, CRJM va oferi o scrisoare de garanţie.Oferta urmează a fi trimisă până la data de 16 ianuarie 2015, ora 15.00 la adresa electronică aurelia.celac@old2.old.crjm.org.Pentru întrebări suplimentare, nu ezitați să contactați la tel: 022 843 601, ext. 101 sau  aurelia.celac@old2.old.crjm.org.
«« 5 6 7